רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 10 בינואר 2017

משה לא נחלק עם קרח, רק קרח חרחר ורדף מחלוקת, כך הראש״ל יצחק יוסף וחבוריו מחניפיו הם קרח ועדתו

אצא מגדרי הפעם לכבוד התורה ולכבוד מו״ר ועט״ר גאון ישראל הנאמ״ן שליט״א

ובכן כולם שמעו את הודעתו הדרמטית של מו״ר שליט״א שהוא מפסיק את שיעורו המשודר בלווין עקב הטרדות מהטרדות שונות, הבאות לקנטרו ולהטרידו ממנוחתו, והוא בלא״ה ידוע חולאים ואינו בקו הבריאות, מה גם אנשי דלא מעלי הפכו את ענין שידור השיעור בלווין לענין של מחלוקת פוליטית.
מו״ר מעולם לא עסק בפוליטיקה, ואפילו להרפתקאת ״יחד״ שגררו אותו אליה אלי ישי וצבי עמאר וחבריהם, למען האינטרסים שלהם, הוא הסכים להיגרר רק למען כבודה של ארץ ישראל, ולמען כבוד הספרדים, אשר ש״ס הנבובה הורידה את כבודם והשפילתם עד עפר, ומאז פטירת הגרע״י זצ״ל לא נותר בה ממשות ולחלוחית ספרדית אמיתית.
על פי בקשת רבים נעתר מו״ר להעביר את שיעורו דרך הלויין ברדיו, באותה השעה שבעל הגלימה הראשון לציון מעביר ברדיו ״קול חי״, מני אז כל הבוקי סריקי הסובבים את בעל הגלימה הם ושלוחותיהם וגרורותיהם, הריקים והפוחזים שמו להם למטרה להטריד את מנוחתו של גאון וצדיק מו״ר שליט״א.
עכשיו למען הסדר הטוב אהיה בוטה כי אין ברירה, מי שאינו מכיר את האישים היטב, ומי שאינו מעורה במה שקורה בעולם הספרדי, יחשוב לתומו כי הנה לנו ״מחלוקת״ בין שני גדולים ספרדיים, ולא היא, אין זו מחלוקת הלל ושמאי, ששניהם היו צדיקים, זו מחלוקת קרח ועדתו, משה לא נחלק עם קרח, רק קרח חרחר ורדף מחלוקת, כך הראש״ל יצחק יוסף וחבוריו מחניפיו, החליטו מתוך שנאה וקנאה תהומית לקדש מלחמה על מי על גאון תורה הבקיא בכל חדריה לאורך ולרוחב.
באמת אמרו בעקבתא דמשיחא חוצפא יסגי, ובעל הגלימה, בעל החלומות, חושב להשוות את עצמו להגר״מ מאזוז, הלה כל השומע יצחק ל...
במה תשוה עצמך אליו, בענוה? בחסידות? באי רדיפת הממון והשלמונים? בבריחה מהכבוד? בבריחה מהשררה? בבקיאות בש״ס? בידיעות בקבלה?בעיון? בכתיבה מקורית? בידיעותיך בחשבון ותשבורת והלכות קידוש החודש? בעיבור השנה? בדקדוק? בשירה? בפיוט? בידעת התנ״ך?
הלה אף תלמידיו הגדולים הלומדים לפניו ישימוך בכיסם הקטן...
מי לא יודע מה הם ספריך ״ילקוט יוסף״ העתקות והעתקות ללא סוף מדברי אביך, [העתק הדבק, יחי המחשב] כמעט שום דבר מקורי ממך אין, וכשיש, לרוב אתה משובש ואינך יודע לעיין,
מי אתה בעל הגלימה? זה שנבחרת כברירת מחדל, כי אחיך אברהם נתפס בפלילים, והיו חייבים לפי כללי הנפוטיזם שמישהו מהמשפחה יקח את המשרה, זה לא אומר שבאמת היית ראוי לכך.
אמרו חכמים ״איזהו חכם המכיר את מקומו״?
אתה אינך מכיר את מקומך? עד כדי כך? או אולי אתה סומך על הנבערים מדעת המאזינים לשיעוריך שהם בעצם חזרה על הקלטות משיעורי אביך.
ועכשיו שראית שאין דורש באמת לשיעוריך ולא ירחק היום וגם רדיו קול חי יצטער ויאמר לך די אינך מביא ״רייטינג״ וחבל על הזמן, אז הפעלת טרור?
מצאת לך עדת שוטים המזרימים לכיסך ממון ואתה מוציא לך עלון ״אור יצחק״ לפרסם בו בעזרת שומעי לקחך הנבערים, את דברי ההבל שלך ובהם פגיעה בגאון רגיש כמו הנאמ״ן אשר ברוב רגישותו החליט להפסיק את שיעורו ודי, כי נקעה נפשו ממחלוקת? אתה גבור על חלשים, ובעלי מדות שלא קמו עליך לעפר אותך ואת ספריך בעפר. ותלמידיו אינם ששים לצאת לריב עמך, אז אתה מנצל זאת...
חדל מדרך הזו!
 על החתום הרב יוסף חיים דודקביץ

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה