רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 15 בדצמבר 2017

הרב שטיינמן צחק ממשמיציו

מאת הרב ישראל אהרן קלצקין

בס"ד, ערש"ק פר' מקץ תשע"ח - ידידיי ומכובדיי קוראי ומתענגי הגליון 'מעדני הפרשה' הע"י.
לית מילתא דלא רמיזי, וכל מה שקורה בעולם מרומז בפרשת השבוע. השבוע נסתלק לבית עולמו ארי"ה לי"ש (רבן של ישראל הרב אהרן יהודה ליב שטינמן זי"ע), והוא בן 104 שנים, והשבוע הגליון הוא מס' 104. אפשר למצוא רמזים בפרשה הקשורים לכל ענין שיוצא באותה פרשה.
השבוע פגשתי יהודי עם מבטא פרסי כבד וביקש ממני רמז לחנוכה בפרשתנו, פתחתי חומש והראיתי לו מיד בפסוק הראשון איך מספר האותיות מרמז על מספר נרות חנוכה (הווארט במלואו מופיע בגליון), ועוד רמזים הראיתי לו, אך הוא לא היה מרוצה ושאל אותי אם אני יכול להגיד לו איפה מרומז סיפור נס חנוכה בשם הפרשה, ניסיתי אך ללא הצלחה, רק אז שלף היהודי את אמרתו כמנצח: מק"ץ ראשי תיבות 'מצאו כד צ'מן'...
בגליון 'מעדני הפרשה' (עמוד ב') הבאתי סיפור מדהים על רגישותו של מרן הגראי"ל זי"ע, שמשגיח רצה 'לזרוק' בחור מהישיבה ומה מרן ענה לו, שנאלם דום, ומענין לענין הבאתי עוד עובדא מהרבי מטאלנא זי"ע איך ש'טיפל' במשגיח שזרק בחור מהישיבה, כך שהמשגיח לא ישכח את זה לכל החיים, שוה להיכנס ולקרוא, יש בזה מסר עמוק ונוקב ששווה לספר הלאה.
ואביא לכם מעשה מכלי ראשון, בדידי הוה עובדה: רובכם יודעים כי היה תקופה בחיי בבחינת 'יוונים נקבצו עלי' ועשו לי כל מיני טרור ובזיונות בהמצאות שונות ומשונות שאלמלא חשתי אותם על בשרי לא הייתי מאמין שדבר שמכונה 'אדם' מסוגל לעשות כזאת, ואכמ"ל.
מלחמת המצווה שניהלו נגדי החל כאשר היה לי בית דפוס בירושלים, ואחד הליידיגייערס בא כמה פעמים לבקש שאדפיס ואדביק מודעות מלא השמצות נגד רבינו שנסתלק השבוע, כמובן שסירבתי, הנ"ל הדפיס והפיץ בעצמו תוך כדי שכיסה את ה'מודעות אבל' שהדבקתי יום קודם, כמובן שלא טמנתי ידי בצלחת והשבתי להם מנה אחת אפים ואף הדבקתי להם את הכינוי 'סיקריקים' שיאה ונאה להם ומשם התחילה הסערה ככדור שלג מתגלגל וההמשך ידוע.
בהזדמנות אחת בימי השיא, נכנסתי לתפילת מנחה אצל הגראי"ל ואחר התפילה ניגשתי וסיפרתי לו בקצרה מה שאני עובר. מרן האזין בדומיה, וכשסיימתי לתאר את הסבל, שאל אותי: ומה אתה עושה בנידון? עניתי: כלום!, אמר לי רבינו: 'ס'יז צו פיל' (זה מדי הרבה), כשראה רבינו את התמיהה בפני, צחק ואמר: 'לאך זיך אויס, דאס וואס איך טו' (תצחק מזה, זה מה שאני עושה).
מי שהכיר את הגראי"ל יודע, כי הוא באמת לא היה זקוק לכל הכבוד שעשו לו השבוע במותו. אם כבר, לדעתי, הוא הרבה יותר נהנה ממה שה'ליידיגייערס' עשו בקסבה של מא"ש בשעת הלוויה, שעמדו ורקדו ברחבת בית תיפלתם ושרו שירי שמחה ופירסמו מודעת שמחה וחילקו לחיים וכו', איני יודע איזו זכות יש להם שזכו לשמחו, הוא התבטא הרבה פעמים, כי כנגד כל הכבוד שעושים לו הוא זקוק להרבה בזיונות לאזן את המשקל (באלאנ"ס בלע"ז), ובעיני רוחי הוא אכן עמד מלעילא וצחק ונהנה שם מן המראה.
אמר לי ראש ישיבה פיקח מירושלים: יש דברים שהם 'למעלה מטעם ודעת', לדוגמה: וכי שייך שנבין בדעתנו את 'החוזה מלובלין' שראה מסוף העולם ועד סופו? וכדו', זה כל כך רחוק ממושגנו עד שזה בחינת 'למעלה מטעם ודעת', כך גם יש מושג של 'למטה מטעם ודעת', אין באפשרות דעתנו להבין את מה שראינו השבוע ואין הגדרה אחרת כי אם זאת: 'למטה מטעם ודעת'.
ובכל זאת קבעו חז"ל 'והוי דן את כל האדם לכף זכות', ואם חז"ל אמרו 'כל' זה כולל גם אותם, אז כן, מכיון שאני מכיר אותם היטיב, זה אותם 'ליידיגייערס' שלחמו אז נגדי ולהבדיל נגד הגרי"ש אלישיב והגר"מ הלברשטאם והגר"מ בראנסדורפער וכו', אז אני כבר דנתי אותם אז לכף זכות ושום דבר לא השתנה. צאו ובידקו רובם ככולם מרי נפש שהחיים מעולם לא חייכו אליהם, חבורת רווקים / גרושים / פרודים / ערירים / דפוקים מסכנים וכדו',
ואסיים בסיפור: יהודי היגר מאמריקה לירושלים והיה המום, ראיתי אותו מרים פאשקויל שהשמיץ מאן דהו, ותוהה: 'הזאת ירושלים שאמרו כלילת יופי'? איך יתכן שכל יום שופכים כאן את דמם של אנשים בפאשקוילים ובמודעות?

כעבור מספר חודשים, כאשר הבין מי המפיצים העומדים מאחורי התעשייה הזאת, התבטא ואמר: 'איזה עיר קדושה ירושלים, חבורת משועממים נטפלים כל יום על מישהו אחר ואף אחד לא סופר אותם'.

בין חנוכיית הרב שטיינמן לחנוכית האהרוני מסאטמאר


בין מטבח של ראש הישיבה למטבח של האדמו"ר מסאטמאר



'גאוה' זעק מרן הגראי"ל


כשהציעו להרב שטיינמן להיות הראב"ד של העדה החרדית


מנהיג אמיתי


הסטנדר המיותם

במשך עשרות שנים שימש כסא אחד את מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן זצ"ל, בכל שעות היום והלילה, לעמול בתורה הקדושה ולקבלת קהל.

את הכסא קיבל מרן ראש הישיבה עם הגיעו ארצה לפני למעלה מ-70 שנה כעולה חדש. מדובר בכסא עץ פשוט, ללא משענת או ידיות, שאף נשאר בצבעו המקורי.

לאחר קבלת הכסא, מספר מקורבו הרב יעקב רוזנשטיין, פנה מרן זצ"ל עם הכסא לנגר בכפר סבא, וביקש ממנו להגביה אותו כדי שרגליו לא יגיעו לרצפה, כך שאם ירדם או ינמנם באמצע הלימוד, יתעורר מיד. כמו כן הורה להשאירו ללא משענת כדי שהוא לא ישען במהלך לימודו.

"על הכסא הזה הוא ישב עשרות בשנים והגה בתורה יומם ולילה", מספר הרב רוזנשטיין, "כסא שנותר עכשיו מיותם, הכסא והסטנדר היתומים שנשארו, רואים את זה ובוכים".

כזה כבוד מקבלים רק מי שמספיקים להם רק עשרה אנשים בהלווייתם


כאשר הרב שטיינמן פגש לראשונה את הגאון החסיד רבי שאול אלתר ראש ישיבת שפת אמת


תיעוד הלווית הרב שטיינמן זצללה על ידי רחפן


גדלותו של הגראי"ל שטיינמן

מאת יושב בסתר

שמעתי שואלים: מהו גדולתו של איש שבס"ה היה נורמלי, שפוי? מה הייחוד בלא להיות תמהוני או קיצוני? הרי רובינו אנשים שפויים. לא כן?

ובכן, היהודי הישיש הזה עבר כ80 שנה בצל עסקנים (שבחלקם) צבועים ומתחסדים אבל נשאר אותנטי - זוהי גבורה אמיתית!

היהודי הזה גלגל מאות מיליוני דולרים עבור אחרים אבל לעצמו לא לקח פרוטה והשאיר את ביתו - סמל לצניעות ופשטות - זוהי צניעות מופלגת!

104 שנים הוא הסתובב בכותלי בית המדרש, באליטה של האליטה הליטאית ובכל זאת ממרום שנותיו עדיין היה רגיש ועירני לנפש נער או נערה שלא מסתדרים במסגרות הרגילות ומכורים להנאות רגעיות - זוהי גדלות הנפש!

לשמוע במשך שנים מאות מחרחרי ריב בשם האלוה-ים: צריך לצאת נגד פלוני ונגד אלמוני... זה מחריב את הדור וזה מביא עלינו פורענות. ולהישאר בשלו. לא להיסחף למחלוקת ולבקש ולרדוף אחר השלום. זוהי גדלות במידות!

מאות עסקנים הסתובבו סביבו וחפרו יום ולילה נגד חב"ד, גריינימן, אינטרנט, שוואקי, צהל ואקדמיה. אבל הוא נשאר בשלו: "בין אדם לחבירו. בין אדם לחבירו"... זו לא שפיות רגילה. זוהי עוצמה אחרת של שפיות.... זה להישאר שפוי בים של אובדן השפיות!

לשמוע עשרות שנים "סיפורים מצמררים" על חוליי המודרניזם. ובגיל 100 לזעוק "גאווה" על המתחסדים בשם הפרומקייט, זה לא רק שפיות. זוהי גדלות!

סמל של ציניות מתוך אמת פנימית. סמל של צניעות. סמל של ענווה. סמל של אהבת השלום. סמל של רגישות לזולת. סמל של שפיות. וכל אחד מהסמלים הוא קנה במחיר מלא. בצדק ובזכות.

הצצה לחייו של מרן הגראי:ל שטיינמן


נטפי דמע מהחברותא


בזכות הראש ישיבה הוא בישיבה


מכתב לבנו של מרן הראב''ד הרב חיים עוזר שטרנבוך


מבזק

י-ם: בשטיבלאך בית ישראל  סיקריקים ופורעים מהפלג הירושלמי שברו כעת את מסך נדרים פלוס בגלל הודעת אבל על מרן  הרב שטיינמן במסך הראשי.

מבזקים


‏שגריר יפן בישראל קוזי טומיטה ורעייתו הגיעו הערב להדלקת נרות בישיבת פונביז', בבית הגרב"ד פוברסקי וב'מעדני זהבה'. התלוו לביקור: גיל שפר ושימי גשייד

בכירים בליכוד לסימה קדמון ב'ידיעות' - "השר דרעי לא איים כלל בהתפטרות מהממשלה. אנשי 'הליכוד' היו אלה שהפיצו את האיום, כדי לשכנע את המתנדנדים בחוק המרכולים שאם לא יצביעו בעד החוק - הממשלה תיפול".

עוד מבכיר 'הליכוד' ל'ידיעות' - "החרדים אחרי פטירת הרב שטיינמן יהיו במצב רגיש. הוא היה מבחינתם בעל הסמכות הבלעדי. אין להם כרגע מנהיג מוערך ונערץ שלוקח הכל על הגב שלו, המעניין כרגע: מה יקרה בחוק הגיוס".

'ידיעות רמ"ג': ר"ע גבעתיים קוניק זימן את חברי המועצה לישיבת חירום. הוא דורש לחוקק תיקון לחוק העזר העירוני כשהמטרה לאשר פתיחת עסקים בשבת ב-12 רחובות מרכזיים לפני שיעבור חוק המרכולים. חברי מועצה מתנגדים.

טוכפלד ב'ישראל היום' על פטירת הגראי"ל - הרב שטיינמן הוביל מנהיגות שקטה ומתונה, שלא מוכנה להתפשר על התפיסה ההלכתית, אבל מצליחה להתמודד טוב יותר עם המציאות המתהווה. לא עניין אותו פוליטיקה, רק נושא ההלכה.

מבזקים


י-ם: רחוב מאה שערים בכניסה לשוק מאה שערים נתפסו לאחר מרדף 4 שבבניקים שכנראה ניסו לפרוץ לבתים 7 ניידות משטרה מתחנת לב הבירה במקום בשליטה.

גלסנר למנכ"ל 'יתד' זליג אורלנסקי ב'קול ברמה': מרן הגראי"ל אמר למי לפנות אחרי פטירתו?
אורלנסקי: מי שצריך לדעת - קיבל הוראה.

שלמה ברילנט ב'קול ברמה': בנט מצהיר שיש רוח חדשה במשרד החינוך כלפי החרדים. בפועל הישיבות מופלות לעומת ישיבות הסדר שמקבלים תמיכה פי חמש.

מרגש: יו"ר הכנסת אדלשטיין סיפר לילדים שבקרו בכנסת כיצד הדליק נרות כשהיה אסיר בכלא באמצעות גפרורים.

שרה נתניהו הגישה כתב הגנה לתביעת שירה רבן (החרדית מנווה יעקב בי-ם): "תרגיל תקשורתי הזוי".

מבזקים


‏עיריית בית שמש קיימה הלילה מבצע נוסף להורדת "שלטי הצניעות" בשכונות החרדיות בבית שמש, זאת בעקבות תלייתם מחדש - יומיים לאחר הסרתם.

'דה מרקר': האיש החזק במשרד הבריאות הוא מוטי בבציק. "אף אחד לא ידוע מה יחסי הכוח בין ליצמן לבבציק ומה הכוח של כל אחד מהם מול הרבי מגור"

השר דרעי לדקל וסגל: ריצה משותפת של ש"ס ויהדוה"ת לא על הפרק.

'דה מרקר': הגידול בחינוך החרדי התמתן מאוד והחינוך הממלכתי גדל בקצב מהיר. התחזית הידועה למחצית ילדי החינוך חרדים וערבים אינה מתממשת.

המשטרה לא אישרה לפעילים אנטי דתיים להפגין בשבת בצהריים ליד ביתו של שר הפנים דרעי בעקבות אישור חוק המרכולים. ההפגנה תתקיים בחניון אגד.

מבזקים


עקב האבל; בסלבודקה מקצרים את חופשת החנוכה ליומיים בלבד, ולא לארבעה ימים בכל שנה. בנוסף, מסיבת חנוכה אחרי השבעה.

לוינסון ב'הארץ': היועמ"ש מנדלבליט ושרת המשפטים שקד התייחסו אתמול בדיון בכנסת להדרת נשים במגזר החרדי ואמרו - "התופעה פסולה, אבל יש ציבור גדול שדורש את זה וצריך לכבד אותו".

'ערוץ 7': אורי אריאל יוצא למתקפה נגד בנט לאחר שהכריז כי יפתח בקרוב את המפלגה לעוד זרמים - "הוא מטשטש את הייחודיות שלנו כמפלגה דתית. אנחנו מפלגה דת"ל, קוראים לה 'בית יהודי'. לא צריך להפוך לליכוד ב".

סקר 'ידיעות': גם בציבור החילוני יש רוב לחוק המרכולים - על השאלה: "האם אתם תומכים בחוק המרכולים שמאפשר לשר הפנים לסגור עסקים בשבת"? 59% כן, 41% לא.

גם עיתון 'בשבע' בכותרת הראשית על פטירת הגראי"ל תחת הכותרת "גדול וצנוע" - יאיר שרקי בטור מיוחד: "עם פטירתו של הרב שטיינמן, נגמרה התקופה שבה כל הציבור החרדי ליטאי הכפיף את עצמו לגדול דור אחד".

הרב מטעם יצחק יוסף העדיף את הרפורמים על מרן הגר"מ מאזוז

שלום לר' חיים היקר, איש האמת,

מרן הגאון הגדול הראשל"צ בעל הגלימה שליט"א סיפר: "לאחרונה חזרתי ממקסיקו, הייתי בבי"ס לא דתי, בנים-בנות מעורב. רבנים פנו אלי ואמרו שאם אלך לכנס זה שם כאילו אני מכיר בהם. זה יצר תסיסה בקרבם אבל מתפקידי כרב ראשי החלטתי ללכת ולחזק אותם".
ממש כאיש שכפאו שד, מוכרח מפאת תפקידו...

וכאן התם שואל שתי שאלות:

1) במה תפקידו הכריח אותו להיפגש אתם? בנט היה שר התפוצות, לכן היה צריך להיפגש עם כל יהודי התפוצות בלי קשר לרמתם הדתית ולהשקפתם הדתית, (ובכל זאת תקפו אותו, כדי לקיים יהיה לך איפה ואיפה), אבל הראשל"צ שאמור לייצג את היהדות הנאמנה, למה לו להיפגש עם רפורמים?

2) אם הוא לוקח את תפקידו כל כך ברצינות ובחומרה, אז למה לא הלך לנחם את הגר"מ מאזוז שליט"א כשנפטרה בתו? כשמכל הצמרת הפוליטית הגיעו לנחם (כולל דרעי וכולל רה"מ), הראשל"צ לא ראה צורך ללכת לנחם, וגם לא לשלוח מכתב תנחומין (כמו ששלח חש"ך), פשוט התעלם. באבל של רב ספרדי-חרדי-ישראלי חשוב, האין בתפקיד הראשל"צ לבוא לנחמו?

או שאולי לא בדיוק מתפקידו כרב ראשי הלך לבית הספר במקסיקו?

דברי פוסק הדור הגאון רבי משה שטרנבוך על מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל


גם בקרית ספר קרעו המחבלים את המודעות על הרב שטיינמן


שורף עיתונים שכתבו על הרב שטיינמן




האדמו"ר מסלונים שיגר מכתב תנחומים לבני מרן הגראי"ל שטיינמן

בנו של האדמו"ר מסלונים ראש הישיבה הגה"צ רבי משה ברזובסקי הגיע בשליחות הקודש לניחום אבלים אצל בניו של מרן ראש הישיבה הרב שטיינמן זצ״ל והביא להם  את מכתב התנחומים שכתב אביו

בוטל ביקורו של הרב ברלנד בבת ים


מה אמר הרבי ממחנובקה למשגיח האכזר הרשל שינברגר‎

מאת מחנובקער

הרשל שינברגר משגיח בישיבת רחמסטריבקה  ומחנובקה בב"ב שני ישיבות האכזר הזה שוחט ורוצח בחורים בדם קר 
והורס להם את החיים 

ביורציט של הבת עין תלה האכזר מודעה גם ברחמסטריבקה וגם בישיבת מחנובקה שאסור באיסור חמור לנסוע לצפת עם המשפיע ר מילך בידרמן, הנימוק ר מילך גורם שלבחורים לא יהיה השפעה מהרבי שלהם 
עכשיו בי"ט כסלו תלה מודעה נגד חבד בתירוץ אחר ואותו אכזר רצה לתלות גם בישיבת מחנובקה 

אבל פה נתקל בבעיה, הרבי ממחנובקה שגם ההשתתף בהתועדות ביט כסלו בב"ב אמר להרשל שינברגר אני אף פעם לא מתערב לך בחינוך הבחורים אבל הפעם עם הבלנק של הישיבה יהיה משהו נגד חבד אין לך מה להגיע למחרת לישיבה 
הרשל ניסה להראות שרירים וכן לתלות אבל קיבל מסר ברור מהרבי שיבקש מהבחורים לתלוש את המודעה 

הרשל מה לעשות שחבד לקחו את אח של הרבי שלך והפכו אותו למשפיע

הרשל במקום לכתוב נגד ר מילך בידרמן 
תתחיל אתה למסור שיעורים הכנה לחנוכה 
הרשל במקום לכתוב נגד חבד תתחיל לקרב את היהודים לבורא יתברך שמו 

לא יהודים חילונים את הבחורים האומללים שנמצאים אצלך בישיבה תתחיל ללת להם טעם טוב בכל מצווה ומצווה 
הרשל הרי המשכורת שלך ב"ה גבוהה וטובה 
את המעשר תתן לאברך שילמד עם בחור חלש

עד מתי לפאלשע קנאות?

ר' חיים, יש לי שתי קושיות על אזויגערופענע הקנאיים והרבי'ס שלהם בענין ירושלים.

  1. מה זה משנה להם אם אמריקה מכירה בתל אביב או ירושלים? הרי כל המדינה פסולה על פי אידישקייט, והציונים מצהירים תמיד שהם מיצגים את האידיאל היהודי, וגם הפרומע ציונים עמהם. האם הקנאיים כועסים פחות שבירת המדינה היא תל אביב? ואם עצם הצהרת טראמפ היא התגרות בעולם המוסלמי גם נגד יהודים בכלל, אז מדוע הם מסתייגים מהזדהות עם גורל השפל והמדוכא של הפלסטינים, כי עצם הצהרת טראמפ היא סתירה כפולה בלחי של המוסלמים ופלסטינים גם יחד?!
 
  1. אם הקנאיים הם מרגישים שלחיות תחת הציונים זה כל כך גרוע ומסוכן, מדוע הם אינם מתחננים ומבקשים מכלל האומות לעזור להם להימלט מהמדינה במקום להגדיל את נוחיות החיים במדינה לבנות דירות ומוסדות??
עד מתי ימשיך כל הפאלשע קנאיות הזה???

הכותב וחותם נמנה על הקנאים

האמת בפרשת הצלת ר' יואל מסאטמאר והקשר הציוני להצלה זו

מאת מגיב

האם כל מי שמבקר את סאטמר איננו חרדי?
לגופו של ענין האדמו"ר רבי יואל מסאטמר ניצל ברכבת של סאטמר.
לגבי קסטנר עצמו אין חולק על כך שהיה ציוני.
כיום קם דור שלא ידע את יוסף.עיינו בספרים מן המיצר וכחש על נבזותו של קסטנר ושחיתותו בהצלה הסלקטיבית שלו.הוא אף נשפט בישראל והתאבד כידוע.
לגבי הצלתו של האדמור מסטמר יש עמימות.בעבר נשמעו טענות שלצורך הצלתו של האדמור מסאטמר הכשירו את שיתוף הפעולה עם קסטנר על כל המשתמע כי להציל את האדמור.
בסטמר מספרים שאמו של אחד הציונים התגלתה לו בחלום ואיימה עליו שיציל את האדמור.
כעת יש כאן מישהו שטוען שקסטנר הציל אותו בהתנדבות למען האינטרסים שלו.
מה האמת  אי אפשר לדעת כי יש כאן כמה אנשים שלקחו איתם סודות לקבר.
על כך אין חולק שהאדמור מסאטמר ניצל על ידי רכבת קסטנר הציוני המושחת שהיה עם דם על הידים.
אגב גם אדמור מפורסם אחר שניצל בשוחד ושתדלנות יש חסידות אחרת שהיתה בעימות עם החסידות שלו שטוענת שהסיכום היה שמקום נוסף ברכב מיועד לצדיק מפורסם אחר אך הגבאי של הצדיק המפורסם שניצל התעקש לתפוס את מקום הצדיק השני כדי שיהיה גבאי לאדמור הראשון ואותו הצדיק השני נשאר באירופה.

דרעי משחק משחק כפול - פשקוויל נגד הרב שטיינמן - הוא מחליף את הרב שך בהרב שטיינמן


הטנקים יוצאים למבצעים - וידאו


הטנקים יוצאים למבצעים



הרב החסיד רבי טוביה זילברשטרום זועק על השמד של צעירי חב"ד - הבלין ווילשנסקי מגייסים אותם לצבא


רבותי, אזהרה חמורה


המייל האדום - החדש

שימו לב המייל האדום החדש הוא:

בעברית המשמעות היא: גיוס הבלין וילשנסקי 222

דמי חנוכה

המנהג מורה לנו כמה דמי חנוכה לחלק ומתי, אבל הילדים לא יתנגדו לתוספת קטנה...

הצילו את התמימים


הוידאו היומי


היום יום כ"ז כסלו - בציור


היום יום כ"ז כסלו - בציור - אנגלית


היום יום כ"ז כסלו - ג' חנוכה


היום יום כ"ח כסלו - בציור


היום יום כ"ח כסלו - בציור - אנגלית


היום יום כ"ח כסלו - ד' חנוכה


חנוכיה מבלונים



ווארטים

לאחר שהתפרסם שר' חיים קניבסקי שליט"א ביאר שצוואת הרב שטיינמן זצוק"ל הינה רק לבני משפחתו ולא מחייבת את הציבור הרחב, שאל אותי חבר האם גם האיסור על אייפון ודומיו הוא רק לבני המשפחה של הרבנים החותמים...???

רופא מתקשר לחולה ואומר לו שיש לו חדשות רעות,
וחדשות רעות עוד יותר,
אז החולה אומר לו תתחיל ברעות.
הרופא אומר לו שנשארו לו 24 שעות לחיות,
אז החולה שאל אותו ומה הרעות יותר ?!
אז הרופא ענה לו : שכחתי להתקשר אליך אתמול

לאישתי היקרה שחזרה מהעבודה ושאלה אותי למה הבית מבולגן!
 זוכרת שלפני החתונה אמרתי לך שאני אהפוך את העולם בשבילך? אז התחלתי מהבית.:)

איש אחד הלך לייעוץ של רופא מומחה...
"דוקטור, אני רוצה משהו שימריץ אותי, שיטלטל אותי, שיכניס אותי למצב רוח, אתה יכול לתת לי מרשם למשהו כזה?"
הרופא: "לא, אין צורך בכלל. תראה את זה בחשבון של עלות הביקור"
ארגון צדקה הבין שמעולם לא קיבל תרומה מאחד מעורכי הדין המבוססים ביותר בעיר. לכן, מתנדב של הארגון ערך ביקור במשרדו המפואר של עורך הדין.
המתנדב פתח את הפגישה באומרו: "הבדיקה שלנו מעלה שלמרות שהכנסתך השנתית היא למעלה מ-10 מיליון₪, לא תרמת אפילו אגורה לצדקה. האם לא תרצה להעניק משהו בחזרה לקהילה, באמצעות הארגון שלנו?"
עורך הדין חשב לרגע והשיב: "ראשית כל, האם הבדיקה שלכם מראה גם שאמי גוססת לאחר מחלה ארוכה וקשה ויש לה חשבונות ענקיים לרופאים ולבתי חולים, שהם מעבר ליכולתה לשלם?"
המתנדב הנבוך מילמל: "אה... לא, לא ידעתי על כך"
"שנית" אומר עורך הדין, "האם הבדיקה שלכם הראתה שאחי, נכה, עיוור ומרותק לכסא גלגלים, ואינו יכול לכלכל את אשתו וששת ילדיו?"
המתנדב ההמום ממשיך ומתנצל, אבל עורך הדין חותך אותו מיד: "דבר שלישי, האם הבדיקה שלכם גם מראה, שבעלה של אחותי נהרג בתאונת דרכים מחרידה, כשהותיר אותה בלי אגורה, עם משכנתא ושלושה ילדים, אחד מהם נכה והשני בעל לקות למידה שדורשת מורים פרטיים?"
המתנדב המושפל, הרוס לגמרי, אומר: "אני כל כך מצטער, לא היה לי מושג."
אומר לו עורך הדין: "אז... אם לא נתתי כסף לאף אחד מהם, מה מביא אותך לחשוב שאני אתן משהו לך?"

סופגניות


השגריר האמריקאי בשם טראמפ וממשלת ארצות הברית בימים ההם בזמן הזה

השגריר פרידמן בירך בשם הנשיא דונלד טראמפ וכל ממשלת ארה"ב ואמר כי "אני מאחל לכולם חג חנוכה שמח. חג של אור, של ברכה, של שמחה ושל שלום.לפני יותר מאלפיים שנה נכבש בית המקדש השני על ידי המלך אנטיוכוס ממלכות יון.הוא אסר את עבודת בית המקדש ועשה רבות כדי להעלים את הדת היהודית. מולו קמה קבוצה קטנה של יהודים אמיצים ממודיעין- לא רחוק מפה- ומרדו נגד מלכות יון, ובסוף גם ניצחו." כך אומר הערב שגריר ארה"ב בישראל מר דויד פרידמן בעת הדלקת נרות ברחבת הכותל המערבי בהשתתפות הראשון לציון ורבה של ירושלים הרה"ג שלמה משה עמאר שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץשליט"א, שר התיירות מר יריב לוין וסגן שר במשרד ראש הממשלה מר מייקל אורן.

השגריר פרידמן הוסיף בדבריו: "הם חנכו את בית המקדש והשיבו את העבודה לירושלים.לזכר הניצחון הגדול ההוא החשמונאים קבעו את שמונת ימי החנוכה.אם החשבון שלי נכון, הכל קרה לפני אלפיים מאה שמונים וארבע שנים. והכל קרה רק כמה מטרים מהמקום שבו אני עומד עכשיו.כבוד גדול הוא לי, ואני מאוד נרגש לעמוד פה במקום הקדוש הזה ולהדליק נר שני של חנוכה בירושלים עיר הקודש- בירת מדינת ישראל."

הראשון לציון הגר" עמאר שליט"א דיבר על ניצחון הרוח ע"י בית חשמונאי ועל כך שהדלקת נרות בכותל המערבי בסמוך למקום נס פך השמן הוא דבר מרגש ומרנין את הלב".

השר יריב לוין הודה לנשיא ארה"ב ולשגריר פרידמן על ההכרה בירושלים כבירת ישראל כשהוא מציין כי "מהותה של ירושלים היא הדבר החשוב ויש לעשות הכל לבנייתה הפיזית והרוחנית".

סגן השר גם כן הביע תודה והוקרה לנשיא ולשגריר בירך אותם עבור הכרה זו.

רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים אמר ש "חג החנוכה הוא חג בו צריך ל"הוֹדוֹת, לְהַלֵּל, לְשַׁבֵּחַ, לְפָאֵר, לְרוֹמֵם, לְהַדֵּר, לְבָרֵךְ, לְעַלֵּה, וּלְקַלֵּס, לְמִי שֶׁעָשָׂה לַאֲבוֹתֵינוּ וְלָנוּ אֶת כָּל הַנִּסִּים הָאֵלּוּ." ועלינו לזכור כל העת את חובתינו להודות לבורא עולם על ניסיו".

היתה זו הדלקת נר שני חגיגית ומרגשת במעמד אלפי אנשים.

מראות מחייו של מרן הגראי"ל עם יבדלחט''א כ''ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט''א - חלק א - 6






מראות מחייו של מרן הגראי"ל עם יבדלחט''א כ''ק מרן אדמו"ר מצאנז שליט''א - חלק א - 7