רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 30 ביוני 2013

מסע 'הסברה' נגד חרדקי"ם

השקר שלהם זועק לשמים, הם מעמידים את הדברים כאילו שאברכים שיש להם בית משפחה עם ילדים ההולכים ל-6 חדשים לצבא גורמים לחורבן, ובמילים אחרות הם אומרים כי החינוך של החרדים בימינו כל כך חלש שאברך לאחר ישיבה ושנים בכולל לא מסוגל רוחנית לעבור את הצבא במשך של ששה חדשים וזאת למרות שהולכים בקבוצות של חרדים, אין היום עוד מצב שהולך בודד, שגם אז הוא צריך להיות חזק מספיק לעבור את התקופה הזו בשלום

שקר הוא לטעון כי יש בכך סכנה רוחנית. מעיד אני על עצמי, זה היה לפני 35 שנה שירתתי בצבא יחד עם עוד אברכים לאחר שעזבנו את הכולל ורצינו ללכת לעבוד, ואם אציין שמות של מי שהיו איתי ובתקופתי הם היום מחשובי הרבנים הסופרים והעסקנים ולא קרה להם דבר וחצי דבר. ההיפך, דוקא בצבא הם התחזקו בהשקפתם מפני שראו בעיניהם כמה אמת יש בשיחות ששמעו מן המשגיחים על איך שצריך להלהר מן הרחוב החילוני ומה הוא טומן בחובו

המאבק הזה אינו מאבק על הבטחת העתיד, מדובר במאבק להבטיח שליטה על קולות בבחירות, מדובר במאבק על בשר תותחים הם מעוניינים שהאברכים הללו יהיו עניים כל חייהם יהיו תלויים בכמה דזוליקעס בשערי חסד שישלטו עליהם ועל משפחותיהם עד יומם האחרון. זה כל המאבק ולא אחר

תגובה 1:

 1. דווקא היום, כשאלפי אברכים מבטלים את זמנם בעישון קפה ושתיית סיגריות, דבר המביא בהכרח לפילוג ולמחנאות הכל כך שכיחה בתקופתנו כשכל חסידות מלכלכת על החסידות השנייה, ומעמד הרבנים וכבוד התורה בשפל, כדאי להיזכר בדברי הנצח של הרמב"ם:

  "כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה--הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה, וכיבה מאור הדת, וגרם רעה לעצמו, ונטל חייו מן העולם הבא: לפי שאסור ליהנות בדברי תורה, בעולם הזה.

  י אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו, לא תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קורדום לחפור בהם. ועוד ציוו ואמרו, אהוב את המלאכה, ושנוא את הרבנות. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בטילה; וסוף אדם זה, שיהא מלסטס את הברייות.

  יא מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס ממעשה ידיו, ומידת חסידים הראשונים היא; ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה, ולעולם הבא: שנאמר "יגיע כפיך, כי תאכל; אשריך, וטוב לך" (תהילים קכח,ב)--"אשריך" בעולם הזה, "וטוב לך" לעולם הבא שכולו טוב"


  המחבלים מפחדים מירידה רוחנית? הרי המצב שלהם, של לדבר לשון הרע באופן יום יוןמי ובלתי פוסק על חצי מהיהדות החרדית, המצב של "ביטול תוירע" הוא הירידה הרוחנית הכי גדולה שיש. הם צריכים להאמין לדברי חובת הלבבות שכתב שאחת הסיבות לזה שאדם צריך להיות טרוד בעבודה היא כדי שלא יחטא.

  השבמחק