רשימת הבלוגים שלי

יום חמישי, 16 בפברואר 2012

בעלזאים - על מי אתם עובדים, מדוע אתם מזלזלים באינטלגנציה של הציבור?

הם מאמינים ככל הנראה שהעולם גוילם, כי אחרת לכתוב דברי הבל שכאלו, יכול רק מי שבאמת חושב שהציבור מטומטם ולא קולט מה קורה כאן. הם מציגים זאת כאילו שרק רצו וביקשו שלום ולא כל מטרה אחרת, ולא מספרים שלולא המלחמה האישית שמנהל האהרוני בהרב טוביה ווייס גאב"ד 'העדה החרדית', מפגש כזה לא היה יוצא אל הפועל מבלי שהיה מקבל את הסכמת 'העדה החרדית'

רק לפני כמה ימים בטרם נסע לארץ ישראל נשא האהרוני דרשה בפני תלמידיו שם אמר, כי למרות שהוא יפגש עם אדמורי"ם שבשיטה אינו מסכים עימם, הוא עושה זאת רק מפני תיקון העולם, ומבטיח כי הוא ימשיך להלחם עמם 'מלחמת עמלק' - לא פחות ולא יותר

אולי תסבירו לי, איך 'מלחמת עמלק' משתלבת עם שלום בין החצרות ולמנוע פירוד לבבות. האם יודעים אתם כי בקרב האהרונים מופץ קונטרס ארסי ושטני של אחד בשם טעלער נגד בעלזא וכל זאת עם 'הכשר' של האהרוני החושש לומר לו מילה מפני שהוא היועץ שלו?

האם באמת מפגש כזה יוביל לשלום או שמא רק ירבה את המחלוקת? כל ילד ידע כי האהרונים מתעלמים מן הקורה בבעלזא מפני שמדובר באדמורי"ם גיסים, והבעיה היא החלקים האחרים של הקנאים כמו הזאלונים, 'העדה החרדית' וקבוצות אחרות, האם עימם הוא הצליח להידבר שלום, או שאלו עתה יכו באהרוני ובבעלזא פי כמה מאשר לפני המפגש הזה?

האם באמת לנגד עיניהם של שני הצדדים היתה מטרה אחת? - אם הייתם כותבים כי בעיני הרבי מבעלזא היתה מטרה אחת, הייתי חותם על זה עם שתי ידים. אבל לומר כך על האהרוני?

אולי תסבירו איזה קידוש ה' צמח ממפגש לאחר חצות הלילה מלווה בבריונים עם אקדחים בידיהם? הלזה יקרא קידוש ה'?

איך אתם יכולים לכנות את האהרוני 'ירא ה'' כאשר מדובר באדם שבעט באביו ואמו, לחם באביו בבתי המשפט טען כי אינו יודע מבחייכון וביומייכון, 11 שנה לא דרך בבית אמו לא רצה לדבר עימה בגלל שהיא עשתה יד אחת עם האבא לחלק את סאטמאר בין שנים מן הבנים

עדיף היה אם הייתם מתעלמים או כותבים דיווח יבש מאשר לכתוב מה שכתבתם, בזה הוכחתם כי אתם מזלזלים באינטלגנציה של הציבור