רשימת הבלוגים שלי

יום שישי, 27 בנובמבר 2015

אלימות רודפת אלימות ברחוב החרדי

עדיין לא יבשה הדיו מאז שכתבתי על האם יש או אין אלימות ברחוב החרדי, וראו איך עבר עלינו השבוע, עם כל כך הרבה אלימות. המסר נשלח למי שצריך, שהציבור החרדי הוא כלל לא 'עדין', אין דבר כזה להתווכח ולשכנע, אצלנו החרדים קיימת שפה אחת, מכות, אם אינך מסכים עימי אז תחטוף בצורה שיכאב, ומציאות היא מה שקרה בין הרבנים או העסקנים זמיר כהן ואמנון יצחק מספיק בשביל לקלוט ולהבין כי אין אצלנו דבר כזה של ויכוח מתורבת, יש אצלנו הכפשות וכינויי גנאי, זו השפה החרדית אם תרצו או לא תרצו

מה לנו יותר ממה שעברו השבוע החכי"ם החרדים הממלאים תפקיד של שלוחים, גם אם אקבל שהם לא צדיקים ועושים מה שהם רוצים אבל בענין כזה גם אם רצו לא יכלו בשל תשומת הלב הציבורי לכל סעיף בענין והם נאלצו לקבל רשות מגדולי התורה, אחרת הם היו מחסלים את עצמם גם אם היו עושים טוב, ולמרות שהכל ראו איך שהם יושבים אצל גדולי התורה, זה לא הספיק בשביל שימתינו להם לצד ביתם או בשמחות והראו להם את נחת הזרוע של אותם אלימים

האם אותו סופר שטוען כ אין אלימות אצל החרדים יודע על מה ולמה הכו? האם החכי"ם החרדים הרימו יד על המחבלים או על הקנאים? והאם אותו וויכוח בין הרבנים הספרדים הוא אכן כזה שמגיע על זה מכות?

יתכן מאוד ואפשר לבא בטענות למי שהתחיל ובמקרה זה זמיר כהן שירד על אמנון יצחק שכדרכו וטבעו הוא לא להשאר חייב והכה בו כפי שהיה צפוי כששמעו את דבריו של זמיר כהן, ובכל זאת האם יש הצדקה למכות? כן, זו השפה החרדית, ומי שאינו קולט זאת חי בהונולולו

אזכיר לאותו סופר שכל כך משוכנע שהחרדים 'עדינים' ואינם יודעים מה זו אלימות, כי בניו יורק וכן באירופה קיים וויכוח מר בשכונות החרדיות על העירוב, ישנם רבנים שהם בעד העירוב וישנם האוסרים, לכאורה יעשה כל אחד על פי רבותיו. אבל האם האחרים משלימים עם זאת, או שמא אשה שמטלטלת בגלל שהרב של בעלה מתיר זאת, חוטפים ומסירים את הפיאה מעל ראשה בשבת משאירים אותה חשופה לעין כל כעונש על שטלטלה למרות שהיא שייכת לחסידות או קהילה שהם בעד העירוב

האם יודע אותו סופר מה עושים אוסרי העירוב לאלו שמטלטלים בווילימסבורג, ואיזה גהינום עוברים שם במיוחד בחדשי הקיץ? האם שמע אותו סופר כי בבורו פארק ישנם בתי כנסת שיש שם שלט בכניסה אם הינך מטלטל אסורה לך הכניסה לבית הכנסת, אסור לענות אחריך אמן ואסור לך לומר קדיש, האם התנסה פעם אותו סופר במה שחשים יהודים רבים בבורו פארק או בווילימסבורג כשהם נכנסים לבית כנסת ששם נוהגים אחרת, מה שעושים בסאטמאר לבעלזאי ולחסיד קלויזנבורג. ב"ה מאז הפילוג בסאטמאר כבר לא מרגישים זאת כל כך מפני שהם עסוקים במחלוקת פנימית, אבל לפני כן, שמעון וואלף קליין לא היה יכול להתפלל בסאטמאר כפי שעשה אתמול ואיש לא נגע בו למרות שהוא הגבאי של הבעלזער

כן, הציבור החרדי הוא אלים, ולא יעזור לאותו סופר לטייח את המציאות הזו. כן, זה כואב, ולכן אין מנוס אלא לטפל בבעיה, טיוח פירושו לחזק את האלימות החרדית, ובזה נלחם ככל שהקב"ה יתן לנו כח

חיים שאולזון

חמישים שנה מצביעים החרדים למען מימון תיאטראות ובתי עבודה זרה חילולי שבת ומעשים חמורים אחרים ומעולם לא שמענו את שמואל אויערבך זועק גיוואלד

הם זועקים גיוואולד מצביעים למען חוק הגיוס, זה מפחיד מזעזע ועוד לשונות כאלו, ולא שמים לב כמה צבועים הם בטענתם זו. זה חמישים שנה שיושבים בקואליציה מאז תשל"ז כשמנחם בגין הקים ממשלה הצטרפו ומאז הצביעו על כל תקציב, למען כספים שקיבלו לישיבות ולמוסדות החינוך

כל ילד יודע כי ההצבעה היא כללית ויחד, אין דבר כזה שמצביעים סעיף סעיף אלא על התקציב כולו, מניחים אותו על שולחן הכנסת, וכשאתה מצביע בעד התקציב אתה מצביע בעד מימון תיאטראות חילולי שבת ומעשים חמורים ואסורים מפני שבתוך התקציב כלול כל כך הרבה דברים שהם חמורים ואסורים על פי הלכה, אבל אין ברירה מפני שאם לא תצביע לא תקבל את החלק שלך למען הישיבות

כך זה נהוג חמישים שנה בהכשר של הרב שך כששמואל אויערבך ונתי גרוסמן הצדיקו את המהלך הזה כל השנים עד לפני שלש שנים כשסילקו אותם מן השלטון

עליהם להסביר מדוע בכל השנים זה היה מותר ורק עכשיו זה אסור, מה שעשו החכי"ם החרדים השבוע עם חוק הגיוס זה לא יותר גרוע מהצבעה על התקציב ששם יש דברים הרבה יותר חמורים, ומשום מה שם הם שותקים, מפני שאינם רוצים להפסיד את הכסף שהם מקבלים מן הממשלה

צבועים הייתם, וצבועים נשארתם

חיים שאולזון

קנאות לשם קנאות - הורסי היהדות החרדית

אני מחלק במתכוון בין קנאים לשם קנאות לבין קנאים זמניים כאלו שהם משחקים כעת קנאות מפני שהם באופוזיציה, ברגע שהם השליטים הכל משחק אחרת, ואגיע גם אליהם. הקנאים של ימינו מי שכל חייהם קנאות, אלו הם הורסי היהדות החרדית, דרכם היא המתכון הכי טוב לחורבן ואין צורך להעמיק להבין זאת, מספיק שנלמד את ההיסטוריה שלהם, הם מאה שנה בירושלים, הם היו צריכים להיות היום רוב מנין ובנין מאות אלפים לפחות, ואינם מונים יותר מכמה מאות ובמצב הכי טוב כמה אלפים ולא יותר, מפני שאין להם המשך. שימו לב, במשך כל כך הרבה שנים הם לא הצמיחו מתוכם דמויות, היו להם כמה קנאים מפורסמים ומאז הם ירדו והתדרדרו למצב שהחברים הטובים שלהם הם הערבים הרוצחים, ובמקרה של 'העדה החרדית' וסאטמאר, מה שמחזיק אותם הם עניינים אחרים לגמרי. 'העדה החרדית' ללא ההכשר שלהם אין להם כמעט כלום. בעבר היה להם בית דין מיוחד, היום הוא בית דין ככל הבתי דינים, והדברים הגיעו לכדי כך שכוחם נחלש כל כך עד שאפילו הקהילות הנמנות עליהם כבר אינם קשורים בהם כמו בעבר. קחו את פלגי התולדותים, סאטמאר ואפילו דושינסקי. הם הפסידו את 'המתמידים' ועוד כמה ארגונים, כוחם היום ברחוב החרדי הוא אפסי, מפני שכל עניינם הוא מחאות והפגנות לשם הפגנות בלבד ולא לשם הצלחה, אין להם ענין למנוע חילול שבת, הענין שלהם הוא למחות נגד חילול שבת, כאן הבעיה שלהם, מזה אי אפשר להיבנות

לכן, אין להתייחס אליהם כלל בכל מחאה שהיא, מפני שאין מטרתם להצליח, מטרתם להרוס לשבור ולנתוץ, ברגע ש'חלילה' לא יהיה על מה להפגין אין להם יותר זכות קיום, עם כאלו לא מתווכחים מפני שלא תגיע לכלום, אין מטרתם להגיע אל האמת מטרתם היא אחת, לשבור לנתוץ להרוס, זה כל עניינם ומגמתם, ואשרינו שאין לנו חלק עמם וכשמותם

חיים שאולזון

קנאות מזוייפת - המחבלים יסוד השקר!

אשאל שאלה מאוד פשוטה, נניח שהמחבלים היו עתה בשלטון הליטאי, והם היו אלו שצריכים להכריע מה עושים, משאירים את חוק הגיוס כמות שהוא או שמתקנים אותו ולפחות מצילים כמה שאפשר, האם הם היו משאירים אותו כמות שהוא או שהיו עושים את אותו דבר שעשו החכי"ם החרדים? התשובה על כך היא פשוטה, הם היו עושים מה שעשו החכי"ם הנוכחיים, הם לא היו יכולים לעמוד בפני הציבור ולהסביר מדוע טוב להכנס לצרות כבר בשנה הקרובה כשאפשר לדחות את הגזירה בשש שבע שנים, הם היו מוצאים אלף ואחד נימוקים מדוע במצב הזה אין ברירה וצריך לעשות כך, ושמואל אויערבך היה זה שכותב מכתב להסביר כי במצב הנוכחי צריך לעשות כך והיה מביא הוכחות מהרב שך והרב אלישיב ואחרים שגם הם ברגע של הכרעות קשות החליטו החלטות כאלו

במצבם הנוכחי כאשר הם באופוזיציה, וכל מגמתם היא אחת להשפיל את הרב שטיינמן הם לא חושבים כלל בכיוון של מה עדיף, אלא מה יכפיש את הרב שטיינמן איך אפשר להעמידו בפני הציבור כמי שעושה דברים חמורים נותן יד להצבעות למען חוק רע, הם כלל לא מתייחסים למציאות שאם לא עושים זאת אז החל משנה הבאה אנחנו החרדים בצרות גדולות. מצידם שנהיה בצרות מפני שכל עוד שהם באופוזיציה הצרות רק עושה להם טוב, במערכת ההסברה של אנטי הרב שטיינמן

לא צריך להרחיק ניקח את המחבלים ברגע שהם תפסו 'שלטון' בירושלים, הם חדרו לעיריה, והם ולא אחרים היו הראשונים לתת יד למינוי רב 'ציוני' לעיר. במשך של המון שנים לא יכלו למנות רב לעיר מפני שהרב אלישיב התנגד, והנה, האנשים שטוענים כי הם חיים לאורו ודרכו של הרב אלישיב הם אלו שהכניסו לו סכין בגב, ולימדו, כי ברגע שהם בשלטון הכל מותר. שימו לב, בירושלים הם לא משחקים יותר קנאות של אופוזיציה, הכל מותר, חילולי שבת, וכל כך הרבה עניינים שאם הם לא היו יושבים בעיריה, הם היו משחקים את אותה קנאות שהם משחקים כלפי חברי הכנסת, מפני שהם לא יושבים בכנסת

הקנאות של המחבלים היא משחק, כשהם באופוזיציה הם קנאים, וכשהם בשלטון הם מוצאים אלף ואחד נימוקים להסביר מדוע כך עדיף, לכן אין להתייחס לדבריהם, כל המאמץ שהם מכניסים עתה נגד תיקון חוק הגיוס הם היו מכניסים להוכיח כי צריך וטוב לעשות זאת וכי זה רצונם של הרב שך והרב אלישיב

 שוב ושוב, אין מטרתם חוק הגיוס, גם הם מבינים טב מאוד שחייבים לתקן את החוק, מטרתם היא אחת ויחידה, להכות בשונאים לשם פוליטיקה ולא יותר מזה, וככה צריך להתייחס אליהם

אזכיר כאן למי שהספיק לשכוח כי אותו עט שכותב עתה בהפלס נגד תיקון החוק, במשך של עשרים שנה כתב להסביר מדוע הצבעות של חכ"י דגל התורה שהיו עליהם טענות קשות מדוע הם היו מחוייבי המציאות. הם מזכירים לי את מערכת הבחירות, פעם הגיע שר מחוץ לארץ ונשלח לנאום, הוא לא ידע אם לדבר בעד או נגד, הוא התחיל לדבר נגד, ואמרו לו, כי הוא טועה צריך לדבר בעד, ומיד הוא עבר להוכיח כי צריך להיות בעד, אף אחד מהם לא מתכוון אמת, מדובר בפוליטיקה מלוכלכת, וחבל שכך הם פני הדברים

חיים שאולזון

המחבלים הורסים את כל אשר בנו הגדולים בעבר - קם דור ליטאי המורד בגדוליו

נתעלם לרגע מחוק הגיוס, נעבור למצב שנוצר, זה כמה שנים שמחנכים דור צעיר להלחם בגדולי התורה. זה לא יאומן לאן הגיעו פני הדברים, צעירים בחורים שהם עדיין בישיבה מגיעים לבתי גדולי ישראל ומתחצפים צועקים ומעליבים אותם אך ורק מפני שהם סבורים אחרת מהראש ישיבה שלהם. בעבר לא העיז צעיר לדבר חלילה נגד ראשי ישיבה למרות שתמיד היו חילוקי דיעות בין ראשי הישיבות, אפילו הרב שך כאשר קרה למלחמה נזהר מאוד לאחד את כל הליטאים יחד שחלילה לא יפגעו בגדולי ראשי הישיבות אחרת הוא יפסיד את הכל. גם כשהוא נלחם בכמה מן הגדולים הוא לא איפשר לבחורים לבזותם, מי שעשו את המלאכה המלוכלכת היו השמואלים אויערבך דויטש ומרקוביץ ודומיהם, אבל הבחורים לא היה להם את האומץ להתייצב בפני ראשי ישיבה ולבזותם כפי שהם עושים היום. עתה קם דור שאין עוד מי שלא נגד מי, כך שכל המאמץ שעשו לבנות דור של מי ששומרים על כבוד התורה וכי אצלם בזיון של תלמיד חכם הוא דבר נורא לא קיים עוד

מה שהבדיל בין החינוך האגודאי חסידי ליטאי לבין הקנאים ונטורי קרתא היה הענין הזה של כבוד התורה וחלילה לא ביזו תלמידי חכמים מכך נזהרו כמו מן המוות, ועתה חינכנו דור חדש שאין שמים כלל על גדולי תורה וגם לא על תלמידי חכמים, פוליטיקאים מטונפים עדיפים אצלהם על פני גדולי תורה ותלמידי חכמים, ובמה אנו שונים מן החילונים ואחרים

לא אכנס כאן למי שגרם למצב הזה שהישיבות הפכו לאוניברסיטאות, לא עוד חינוך מקורי שהיה כללי ואין זה משנה היכן למדת החינוך היה אותו חינוך, היום החינוך אחר לגמרי, ואין זה פלא מדוע צריכים כל כך להזהר להיכן שולחים את הבנים ללמוד מפני שאין זה עוד אותו חינוך, היום מלמדים את הבנים להיות בריונים להכות את האחר רק מפני שכך רוצה הראש ישיבה שלו

את הנזק הזה שעשה שמואל אויערבך כשלצידו הצוות הידוע כבר אי אפשר יהיה לתקן, זקוקים שיעבור דור שלם על מנת לשוב למקורות, במצב הנוכחי, ביזוי תלמידי חכמים הוא לחם חוק בישיבות, במיוחד אצל המחבלים היכן שכל מגמתם היא אחת בזיויו של גדול הדור הרב אהרן לייב שטיינמן שאותו אוייב שמואל אויערבך מפני שלא איפשר לו להשתלט על הציבור הליטאי

חיים שאולזון

כל הרודף אחר הכבוד הכבוד בורח ממנו - יצחק יוסף לא יהיה 'מרן' ולא יהיה פוסק הדור!!!

הציבור לא מטומטם, גם כשיש יחצני"ם וצעירים שמפעילים אותם בשלט רחוק לצעוק 'מרן מרן' זה טוב לרגע, כשמתפכחים שואלים שאלות קשות ונוקבות ועל אלו אין תשובות, במיוחד כשישב לפני כן על כסא זה מי שהיה משכמו ומעלה, ולהכנס לנעליו כמעט ואין אף אחד בדורנו שמסוגל לכך, צריך קצת ענווה לפני שמעיזים לתבוע ולבקש שיכירו בך כאותו מי שהקדיש את כל חייו להלכה, מי שיגע בתורה יומם ולילה מי שמצעירותו היה כל כולו תורה, כיהן ברבנות ודיינות הרבה מאוד שנים לפני שנתנו לו את התואר 'מרן', לבא אחריו ולקבל זאת על מגש של כסף, זה היה אולי אפשרי אם הוא היה הולך בדרכיו מאז היה ילד או לפחות בחור צעיר, אבל לא מי שמעולם לא שימש ברבנות או דיינות, מי שכל עבודתו היתה יחצנו"ת, וירצה שיכירו בו כ'מרן' וחוצפתו מעיזה לתבוע להכיר בו כ'פוסק הדור', לא, הוא לא פוסק הדור, הוא לא פוסק בכלל, הוא לא מגיע לקרסולי הקרסול של מי שיגעו כל כך הרבה שנים ומכניסים אותו בכיס הקטן שלהם

יצחק יוסף מאז היה צעיר היה חולה כבוד, זה היה כל חייו, מכיר אני אותו מאז שלמדנו יחד בישיבה, לא רק שלמדתי איתו בישיבה, הוא היה חבר חדר שלי בפנימיה של הישיבה, מכיר אני אותו לפחות חמישים שנה ועוד יותר מפני שגרנו בשכנות מאז הייתי ילד קטן, הוא היה כל חייו 'פוליטיקאי' במיוחד מאז שאביו הקים את ש"ס הוא חי היה את המפלגה, ושיחק אותה 'רב' אבל לא כיהן כ'רב'. הוא יכל בקלות לקבל תפקיד של רבנות פה או שם ולא רצה לעבוד קשה, הוא רצה רק כבוד, הוא קיוה להיות רבה של ירושלים, לא רצה לעבור את כל התהליך להתחיל מרב שכונה ולעבור לרב עיר קטנה ואחר כך להגיע לירושלים, הוא רצה לעקוף את הכל, ובסופו של דבר הוא עשה תרגיל לאחיו סיבך אותו עם החוק והפך להיות אוטומטית מועמד המשפחה לתפקיד הרב הראשי

אביו הרב עובדיה יוסף לא היה צריך מעולם לרוץ להחתים רבנים שמכירים בו כרב גדול ופוסק הדור וכי מקבלים את פסקיו, הוא התקבל אוטומטית גם אצל מי שחלקו עליו בשל מה שהוא היה, לא היה וויכוח כי מדובר במי שראוי להיות 'מרן' ו'פוסק הדור' לרבים מן הספרדים, מציאותו היא זו שעשתה אותו, יצחק יוסף לא עמל ולא יגע, הוא זקוק לחתימות ולהסכמה של רבנים כי הוא 'מרן' ו'פוסק הדור', ומה קרה לו, כשרץ להחתים רבנים, אלו העמידו אותו במקומו פרסמו מכתבים כי הוא זייף את חתימותיהם ושיקר אותם וכי מעולם לא קבעו כי הוא 'פוסק הדור'


ייאמר ברורות, יצחק יוסף רוצה להיות 'מרן' סינטטי, מפני שאמיתי הוא לא מסוגל להיות, הוא לא עשה במשך של שישים שנותיו ויותר את מה שעשה אביו, הוא משחק לידיו של אריה דרעי הזקוק ל'תואר' שלו ולא לאדם, דרעי רואה את עצמו גדול יותר מיצחק יוסף משלום כהן ועוד כאלו, הוא זקוק לתוארים על מנת להצדיק את פשעיו ויצחק יוסף אם יכירו בו כ'מרן' זה יעזור לדרעי

אז אני מודיע כאן ליצחק יוסף, כי הוא לא יהיה 'מרן' ולא 'פוסק הדור', הוא ישרת את המפלגה את ש"ס את הפוליטיקה יעבוד על מי שהוא רק יכול, אבל הציבור אינו מטומטם, ומי שיודע באמת במי מדובר, פשוט נגעל מן ההתנהגות הזו

ליצחק יוסף אין טיפ טיפת חכמה, מפני שאם היה חכם היה נותן לשנים לעשות את שלהם ולא ממהר עם מכתבים מן הסוג שפרסם בתחילת השבוע, אבל הוא ממהר רוצה כבר להיות 'מרן' ו'פוסק הדור' ומרבה לכתוב על עצמו 'מרן מרן' בתקוה שזה יחדור מתוך שיקול אמור שקר פעמיים וזה יהפוך לאמת, אז ככל שהוא יכתוב מרן אנחנו נכתוב עליו שקרן רמאי ונוכל, ולא נאפשר לו לעבוד על הציבור

הכבוד הספרדי חשוב מאוד בעיני ובעיני רבים ולא נאפשר לבזות את הציבור הספרדי עם 'מרן' ו'פוסק' מזוייף וסינטטי, הציבור הספרדי ראוי למרן אמיתי ופוסק מי שכיהן עשרות שנים ברבנות ודיינות ולא חסרים כאלו ברחוב הספרדי

חיים שאולזון 

אריה דרעי התאהב בחזון איש - מה קרה להרב עובדיה?

המחבלים עבדו על חש"ך חכם שלום כהן מש"ס והוא קרה לאריה דרעי וזה אמר לו כי הוויכוח עתה בין דרכו של הרבי מסאטמאר לדרכו של החזון איש, המחבלים מעדיפים את דרכו של הרבי מסאטמאר ואילו האחרים מעדפים את דרכו של החזון איש ולכן הוא מציע כי נלך בדרכו של החזון איש, וחכם שלום כהן חתם ואמר אמן על דבריו של דרעי קבע כי אנו הספרדים הולכים בדרכו של החזון איש

מעניין אם גם בדברים אחרים מעדיף אריה דרעי את החזון איש או שמא הרב עובדיה יוסף היה אחד מגדולי מתנגדי החזון איש וחלק על רוב פסקיו. אם הרב עובדיה היה חי אריה דרעי לא היה מעיז לומר כי ש"ס מעדיפה את דרכו של החזון איש. ולא שהיו מעדיפים את דרכו של הרבי מסאטמאר, הם לא היו בוחרים לא בדרך הזו ולא בדרך הזו, ולמי שהספיק לשכוח נזכיר לכם, כי הרב שך היה זה שקבע כי לספרדים דין אחר מאשכנזים והתיר להם להכנס לממשלה למרות שעל פי דרכו של החזון איש אסור היה לשבת בממשלה אפילו לא יום אחד ובודאי שלא בכהונה של שרים, וכאשר הרב שך תבע מהרב עובדיה יוסף שיישב באופוזיציה הוא לא הסכים בשום אופן והרב שך קרה להוציאו מכלל ישראל

ממתי הספרדים הולכים בדרכו של החזון איש? והאם הם בכלל לוקחים בחשבון את דרכו של החזון איש, האם לשבת במשרד הכלכלה ולהתיר כל כך הרבה חילולי שבת זה דרכו של החזון איש?

הספרדים מאז ומעולם היה להם דרך משלהם, ומשום מה חכם שלום כהן אינו רוצה לשמוע ולדעת על הדרך הספרדית הוא מעדיף את האשכנזית ואין זה פלא מדוע הטענה על ש"ס כל כך קשה שהם הפכו לאשכנזים והפקירו את האידיאה הספרדית

חיים שאולזון

ר' בן ציון מבאבוב 48 התעלל בסב החתן ר' לייבל סטעמפעל רק מפני שאינו רוצה לקחת צד במחלוקת

מאת באבאווער

בשבוע שעבר התקיים בבארא פארק חתונת בתו של ראש ישיבת באבוב 48 ברוך אברהם הורוויץ, גיסו של ר' בן ציון האדמו"ר מבאבוב - הכלה היא בת אחותו של ר' בן ציון. החתן הוא וקסמן, אביו הוא אח של הרבנית של ר' בן ציון. אמו של החתן היא הבת של הנגיד הישיש ר' לייבל סטעמפעל מפארי חסידי באבוב, נכד הקדושת ציון.
לרב"צ יש בעיה עם ר' לייבל סטעמפעל כי הוא לא רוצה להתערב במחלוקת, יש לו ילדים בשני המחנות, והוא מקפיד ללכת לשני האדמורי"ם מבאבוב. הוא מתגורר בלאנדאן, ושם הוא מקפיד כל שבת להתפלל בשני הקהילות.
כדי ללמדו לקח, רב"צ בחתונה התעלם מהסבא לגמרי, בתמונות החתונה המופיעות באתר JDN ובעוד אתרים אפשר לראות איך שר' לייבל סטעמפעל הישיש בן התשעים נדחף הצידה על ידי גבאי החסידות בעת שר' בן ציון יושב.
גם כשר' בן ציון קם לרקוד עם החתן והמחותנים וכל המשפחה, הוא "שכח" להזמין לריקוד את סב החתן שעמד בצד.
בשבת שבע ברכות היו שביקשו מהסבא ר' לייבל שלא ישתתף בתפילות ובעריכת השולחנות של ר' בן ציון. אך הוא ממשיך להתעקש שהוא אינו מתערב במחלוקת.
אין זה תימה כלל, שר' לייבל לא כובד במשך השבת לא בעליה, ולא בברכה באחת מברכות השבע ברכות. התייחסו אליו כאל זר משונה שנדחף למקום, ולא כר' לייבל פאר חסידות באבוב, ונכדו של הקדושת ציון. הנכד האחרון שעדיין זוכר את הסבא הקדושת ציון.
בושה וחרפה. כך האדמו"ר מבאבוב 48 מחנך דור של חסידים לאהבת ישראל ושלום.

הסנדלר הזמין את הרבי מבעלזא לספר לו על הרבי מבעלזא זצ"ל שבא אליו לחלום לשמוח על השלום בין חצרות בעלזא והבטיח לתת את ביתו למוסדותיו

מאת בעלזער

אמש עלה מרן האדמו''ר מבעלזא לביקור אצל הסנדלר הישיש (95) מרחוב הגריפס בירושלים, במהלך הביקור חשף הסנדלר שיש באמתחתו מסר חשוב להעביר מהאדמו''ר הקודם רבי אהרון זצ''ל.
לפני שישים וארבעה שנה (תשי''א) נכנסתי למרן המהר''א זצ''ל ושטחתי בפניו את בקשתי כי ברצוני להקדיש את ביתי ברחוב אגריפס לטובת מוסדותיו הקדושים אך האדמו''ר מייד אמר לי כי עדיין לא הגיע הזמן וכי ביום שיגיע הזמן הוא יעביר לי מסר שאכן אני יתרום את דירתי למוסדותיו הקדושים, אל במרוצת השנים והרה''ק מהר''א נלב''ע ונקודה פנימית בליבי לא נתנה לי למכור את דירתי לאדם חרף השיכנועים הרבים שהגיעו אלי מקונים פוטנציאלים שרצו לרכוש את דירתי.
אמש באישון ליל מספר הסנדלר בהתרגשות נגלה אלי בחלום אדם הלבוש כולו לבנים ופניו כלפיד אש מזהירים בדמותו של הרה''ק מהר''א זצ''ל ואומר לי ''הלילה נגרם לי נחת רוח גדולה כאשר ראיתי את השלום שחזר לשרור בין חצרות 'בעלזא' ונפסק הסבל הרב שנגרם לי מזה שנים ארוכות כאשר החצר מירושלים רודפים את החצר מב''ב, וע''כ ברצוני לבשר לך כי אכן היום הגיע הזמן שהינך יכול להקדיש את דירתך למוסדות בעלזא בירושלים".
מייד כשהקיץ משנתו שלח הסנדלר את בנו להזמין את האדמו''ר מבעלזא לביתו כאמור בכדי לבשר לו על דבר החלום.
גורם בכיר בבעלזא אומר לנו כי מאז עלות האדמו''ר שליט''א על כס ההנהגה לא זכור בבעלזא סיפור כה מרגש.

מלחמת העולם בין מנהיגי המחבלים עולה שלב ושמואל מרקוביץ מחזיר לאשר דויטש בנאום קנאות בירושלים

מאת מחבל

אם ההונגרי חולה הכבוד אשר דויטש חשב כי התגובה של שועל הקרבות הותיק שמואל מרקוביץ תסתיים במכתב מלא קנאות ופחד על המשך הדור שהוציא מרקוביץ ביום הנאום של דויטש בכנס בבני ברק הרי שהוא טעה בגדול

מרקוביץ ארגן להיום כינוס חדש בירושלים בו הוא יהיה הנואם הבלעדי ושם הוא יראה לדויטש מיהו הקנאי האמיתי ומיהו היורש האמיתי להיות גדול של המחבלים 

 אנשיו של מרקוביץ טוענים כי לא יעזור להונגרי חולה הכבוד לגדל ולעבות את פאותיו מתספורת לתספורת וגם אם יצעק בקול צרחני קנאות קנאות כולם יודעים שכל מה שמעניין אותו זה רק כבוד וחתירה תחת הבוס שלו בלי שהוא מאמין לפסיק אחד בקו החדש של הקנאות אותו הוא אימץ רק כדי להיות גדול של המחבלים ויורש העצר של הזקן ממרא

מאידך אנשיו של דויטש מגחכים על מרקוביץ וטוענים שאם לא הספיק לו הביזיונות מהמכתב הבהול שהוא כתב ביום הנאום של דויטש כדי להראות לכולם שהוא עדיין בעניינים, נאום החיקוי שהוא ינאם היום אחרי שהתיקון לחוג הגיוס כבר התקבל והפך לעובדה מוגמרת יוציא אותו עוד יותר מבוזה ונלעג בקרב המחבלים כולם

השיטות האפלות של נתי גרוסמן: המחבלים הקליטו בסתר את גדולי ישראל ושלחו לעיתונאים

מאת בן תורה

אבי בלום בטורו בקו עיתונות דתית מתאר את השפל המוסרי אליו הגיעו המחבלים שצוידו במכשירים מיוחדים להקליט את גדולי ישרלא בסתר ומיד לשלוח לעיתונאים.
 
הם הגיעו לכל בית שיושב בו חבר מועצה ולא הבדילו בין אשכנזי לספרדי. כשנוסח חוק הגיוס המתוקן בידיהם סבבו אנשי הפלג הירושלמי בבתי אדמו''רים וראשי ישיבות, מסבירים שלראשונה נחצו קווים אדומים כשחברי כנסת חרדים עומדים להרים את ידם בעד יעדי גיוס לבני ישיבות. כל ביקורת הוקלטה, תומללה ונשלחה בדואר צבאי בלתי מסווג למיילים של העיתונאים.
 
בבתי חברי המועצת הליטאים הצביעו הקנאים המקליטים על בוגרי ישיבות קטנות שנשרו והתגייסו, בפני החברים החסידיים הם התריעו מפני תופעת האברכים החסידיים שראו את השח''ר והולכו שולל, במעונותיהם של חברי המועצת הספרדים הם הזהירו כי הנפגעים הראשונים יהיו בני הישיבות הספרדים מערי הפריפריה. מסעודה משדרות שמלווה את הילד לתחנת האוטובוס, לא מבינה גם כך מה ההבדל בין הבן יקיר שלה שלובש כובע וחליפה ונוסע לישיבה לבין האחיין שעולה על מדים בדרכו לבסיס. העובדה שחברי כנסת חרדים חתמו על חוק עם התחייבות ליעדים, רק תגביר את הבלבול ותגדיל את אחוזי הנושרים הספרדים.
 
התשובה הטובה ביותר לאותם מגייסים שסבבו בבתי הרבנים כדי לטרפד את החוק ברגע האחרון, ניתנה ערב ההצבעה. בלילה שבין ראשון לשני, התקיימה שיחה סגורה בבית צנוע בעיר העתיקה. המשתתפים: נשיא מועצת החכמים מרן הגר''ש כהן, ראש ישיבת יקירי ירושלים הגר''י כהן, יו''ר ש''ס השר אריה דרעי וח''כ יואב בן צור.
 
המתנגדים לחוק הגיוס שכיתתו רגליים וירדו לבתיהם של גדולי ישראל באזור המרכז, עשו גם את הדרך הקצרה משערי חסד לעיר העתיקה והשמיעו את טיעוניהם. 'חכם שלום' שמע וזימן את המשתתפים לביתו כדי לשמוע כיצד מתמודדים עם הטענות.
 
בתוך החדר הסגור פתח דרעי את סגור ליבו ויצא להגנת חברי הכנסת החרדים, ערב ההצבעה על החוק
בקריאה שנייה ושלישית. דרעי הסביר כי הבחירה האמיתית היא בין התנתקות מהמדינה נוסח סאטמר לבין הליכה בתלם שהתווה החזון איש בימי הקמת המדינה ושמירה על כל מה שהושג בעמל במשך למעלה משישים שנה. שיתוף הפעולה בן ששת העשורים עם מוסדות השלטון עמד מאז ומתמיד על שתי רגליים: האחת, מזעור נזקים. השנייה, פיתוח וביסוס עולם התורה.
 
על שתי הרגליים הללו צועדת הנציגות החרדית גם בקדנציה הנוכחית. הרגל האחת, היא הכנסת תיקונים לחוק הגיוס שנחקק והושלם בקדנציה שעברה. בקדנציה הנוכחית, נעשתה בסך הכל מלאכת תיקון ושפצור במטרה למזער נזקים: ביטול הסנקציות הפליליות והארכת תום תקופת הביניים מ-2017 ל-2023.
 
גם שרירי הרגל השנייה של פיתוח וביצור עולם התורה התחזקו מראשית הקדנציה כתוצאה מסדרת אימוני כוח שערכו חברי הכנסת החרדים. התוצאות לפנינו: החזרת תקצוב תלמידי חו''ל, הגדלת תקציבי עולם התורה, תוספת לקצבאות והחזרת הבטחת הכנסה לאברכים. כל ראש כולל מתחיל, שסבב על הפתחים בקדנציית ההרעבה של ממשלת ביבי-לפיד, יידע להסביר כי רבים היו חללי הרעב מחללי חרב הגיוס. השורה התחתונה של דרעי הייתה שלמלחמת קיום יוצאים רק כשאין ברירה אחרת, וכאן - על רקע התיקונים שהוכללו ודחיית הקץ, בהחלט יש ברירה הרבה יותר טובה.

רשימת הרבנים והאנשים שאמנון יצחק מכנה להם שמות

מאת ספרדי

הרב זמיר כהן שליט''א = הזמיר הפלסטיני.
הרב מחפוד שליט''א = מחמוד.
הרב ראובן אלבז שליט''א = רובי.
הרב דוד יוסף שליט''א = דודי .
הרב יהודה דרעי שליט''א = תרנגול מפותם.
הרב משה יוסף שליט''א = מושיקו.
הרב פנגר שליט''א = הרב הליצן.
הרב יצחק רצאבי = מארי עיסקה.
הרב בעדני = מעדני.
הרב דניאל זר = דני צעקני.
שר הפריפריה הרב אריה דרעי = דור רעי .
הזמר יניב בן משיח = יניב מרחיק משיח.

הנגיד רכניץ בצרות


הFBI האמריקאי עצר את הנגיד האמריקאי ר' שלמה יהודה רכניץ לחקירות, על פי דיווחי מקורות התקשורת בקליפורניה  הוא נעצר על ליקויים רבים בספריו, הוא שולט על 1 חלקי 14 מכל בתי האבות של קליפורניה, וכבר תקופה שהוא בחקירה רצינית

זמני כניסת השבת בארץ וברחבי העולם


מבזקים - מפה ומשם


אברהם פרסטר מונה לכתב לענייני חרדים בערוץ 20
----------------
גואל ועקנין מי שהיה איש רדיו קול חי ויעצו של הרב אריה דרעי מתמנה השבוע לשבת על כס מנכ"ל מוסדות בבא סאלי בנתיבות .בהצלחה
----------------
בחדרי': חודש אחרי כניסת לייזר סורוצקין לתפקיד מנכ"ל החינוך העצמאי, ב'לב לאחים' ממנים לו מחליף. אברהם זייבלד ימונה למנכ"ל.
----------------
השר ליצמן בראיון סוער לריבלין ובלום ב'קול ברמה': "אין לנו כלום עם החינוך העצמאי שהבית ישראל הקים. לקחו לנו את השליטה, תראו איך זה מתנהל. עד שחברי המועצת של 'אגודה' לא יהיו חברי עמותה, אין מה לחפש שם".
----------------
מרן האדמו"ר מסטריקוב שליט"א עומד כעת ליד חנות פלאפונים ברחוב חזון איש בבני ברק ומוחה על כל מי  שנכנס לחנות כי הוא מוכר מכשירים לא כשרים.
----------------
יו“ר ועדת החינוך ח“כ מרגי ב'קול ברמה': יש לעצור מיידית את המכרז ולא להדיח את מאיר שמעוני ממנהל המחוז החרדי במ. החינוך. קבוצת בעלי אינטרסים המעונינים בהחזרת האפליה עושים רעש כביכול ישנם בעיות בחינוך. שמעוני הצליח לעצור את האפליה.
----------------
ליצמן בקול ברמה  על הפלג הירושלמי של הרב שמואל אוירבך. שיא חוצפה למי שאומר שאני לא צריך לשמוע למועצג"ת
----------------
בני הזוג אריאל ביגל ושרה תחיה ליטמן שיינשאו הערב ב'בנייני האומה', קיבלו היום בהפתעה רכב מתנה מחברת 'קל אוטו'.
 ----------------
חרדים 10: מאיר שמעוני הולך הביתה. משרד החינוך פרסם את המכרז החדש למנהל המחוז החרדי. התאריך האחרון להגשת הבקשות למכרזים: יום חמישי, כ"ח בכסלו.
 ----------------
נייעס מייל: פיגוע דריסה בצומת כפר אדומים. שני פצועים קל ובינוני. המחבל נורה למוות.
 ----------------
'מעריב': התעשיינים מובילים יוזמה ומפעילים לחצים: להחזיר את השר אריה דרעי למשרד הכלכלה מיד אחרי אישור מתווה הגז. נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: "רוצים שר במשרה מלאה, מקווה שדרעי יחזור".
 ----------------
אביה של בת ה-7 מביתר עילית שמתחילת השנה בביתה ב'סקופים': "אנו חוששים שגורמים במשרד החינוך נגדנו. רעייתי מלמדת אותה בבית את החומר של בית הספר". ומי לדעתו יכול למצוא פתרון?
 ----------------
שקולניק ב'קוקר': צעיר מוסלמי נכנס הבוקר לביכנ"ס באוסטרליה, תקף באלימות מתפללים חרדים ונמלט.,
 ----------------
הרה"ר הגר"ד לאו משתתף כעת בחתונת בני הזוג אריאל ביגל ושרה תחיה ליטמן. חיים הופמן ב'קול ברמה': "במהלך הערב צפויה להשתתף בחתונה הגב' שרה נתניהו בשליחות ראש הממשלה".
 ----------------
 יריות במרכז ב"ב! רכב שניסה לדרוס שוטרים ברח' קוטלר גרם למהומה. כוחות משטרה פתחו במרדף אחרי נוסעי הרכב שנמלטו. השוטרים ירו לעבר גלגלי הרכב. מאות סקרנים במקום. 2 שוטרים פצועים קל מפונים לביה"ח.
 ----------------
'הקול החרדי': הראב"ד הגר"מ שטרנבוך במתקפה נגד חוק הגיוס החדש: "זה סכנה גדולה, שיביא לפיתוי אלפי חרדים להתגייס. תיקון החוק יביא חלילה גם לגיוס נשים חרדיות לצבא".
 ----------------
דוברות איחוד הצלה: הולכת רגל נפגעה מרכב בסמוך לקיבוץ בחן ונפצעה באורח אנוש. מתנדבי איחוד הצלה מסניף 'שרון' ביצעו בה פעולות החייאה ממושכות בנסיון להציל את חייה אך למרבה הצער בסיום מאמצי ההחייאה צוות ניידת טיפול נמרץ של מד"א קבעו את מותה. נסיבות התאונה בבדיקה של משטרת ישראל.
 ----------------
בנייני האומה: הרבנית יפה דרעי ושרה דרעי השתתפו בשמחת החתונה לבני הזוג בייגל. בשעה האחרונה נראו גם: הגר"א שטרן רבה של ירושלים, יו"ר יחד אלי ישי, הרבצ"ר רפי פרץ ואלי בן דהן.
 ----------------
ויסברג ב'בחדרי': האדמו"ר מויז'ניץ התבטא אמש: "שמחתי מאוד על השלום בין בעלזא למכנובקא, שום ברכה לא רואים ממחלוקת".
 ----------------
שמוליק קליין יו"ר ובעלים של קבוצת 'קל אוטו'  בראיון לסוכנות הידיעות "חדשות 24": "שלחנו היום רכב יוקרתי לחתן אריאל בייגל ורכב נוסף לכלתו שרה תחיה ליטמן בכדי להביא אותם לשמחת החתונה. הרכבים יישארו אצלם ללא כל תשלום עד לאחר השבע ברכות". וחושף: כלי רכב של חברת 'קל אוטו' ניזוקו בפיגועי האבנים בתקופה האחרונה?

להמשך המבזקים כנסו כאן:

12 ב'מרכז החדשות':

חצופים ועזי פנים הם מבזים את מרן הרב שך!
כך, במתקפה חסרת תקדים תלמידו המובהק של הגרא"מ שך זצ"ל, הגה"צ ר' מאיר ביר ראש כולל 'אבי עזרי' היום: "מתקופת החזו"א ידענו שרק 'משא הדור' יכול להתערב בענייני גיוס הוא יודע מתי לדבר ומתי לא. אבל הם (נצח) כמו ערבים המפיצים שקרים על הר הבית כך מפיצים שקרים על פשרות".
במשאו תקף: "כל מי שחתם על המכתב השבוע הוא אדם ריק ופוחז שאין לו שייכות ליראת שמים, מי שיש לו אחריות ציבורית לא יכול לחתום על כאלה דברים. זה חוצפה ועזות מצח ואם הוא ראש ישיבה, הוא לא ראוי להיקרא כך ואסור לשלוח לישיבה שלו, אלו אנשים שמבזים את הרב שך והגרי"ש ללא טיפת יראת שמים עם מידות רעות". ההקלטה המסעירה בפרסום ראשון.
השר ליצמן במתקפה חריפה נגד 'הפלג'!
"זה שיא החוצפה לומר לי לא לשמוע להחלטות של מועצת גדולי התורה! אני לא מתרגש מההפגנות נגדי, קיבלתי הוראות ברורות מ'המועצת' להצביע בעד תיקון החוק". ההקלטה המלאה מדבריו.
העיתונאי יעקב ריבלין חושף: המתקפות הברבריות של 'הפלג' נועדו להכשיר את השרץ!
השבוע נצפו עסקני 'הפלג' משנוררים כספים בקרב חוגי סאטמר מהרז"ל בארה"ב שם התריעו כי עשרות אברכים ובחורים יושבים מאחורי סורג ובריח לאחר שגויסו בכפייה". עוד חשף: עסקני 'הפלג' נכנסו השבוע בחשאי לבית הגר"ש כהן וניסו לשכנעו ארוכות לחתום נגד החוק עד להגעתו  של דרעי שהבהיר כי מדובר בחוק הטוב ביותר מזמן החזו"א".
מכשרים: 0799116528

העדה החרדית הספרדית מוחה בתקיפות על המכתב שיצאה בשם הדיין הרב רפאל רוזיליו שליט״א שכבייכול הוא תומך בפסקי ״הילקוט יוסף״

מאת ספרדי

העדה החרדית הספרדית יוצאת בתקיפות נגד הגורמים שבדרכי רמיה ועורמה החתימו את הדיין הגאון הגדול הרב רפאל רוזיליו שליט״א שכבייכול אמר לפסוק כפיסקי בעל ״הילקוט יוסף״. - הרה״ג אברהם בצלאל שליט״א דובר העדה החרדית הספרדית אומר: שנעשתה פה עוולה לאור יום. זה ברור לחלוטין שאנחנו לא מסכימים עם הרב בעל הילקוט יוסף לא בהלכה ולא בהשקפה. והמרחק ביננו כמרחק שמים וארץ, ובקרוב עולם התורה ירעד מהמכתב שנוציא

מתגייסים להקמת ישיבה חדשה

לכבוד הרב שאלזון
תודה על שאתה עוזר במלחמתה של תורה מול מוסדות טשארנביל
הפרסום אצלך עזר מאוד והרבה אנשים התגייסו לעזור כולל נגידים גדולים שביחד הוחלט לפתוח ישיבה חדשה בנשיאות מורינו ראש הישיבה הרב קאהן שליט"א
מוסדות טשארנביל לא יודעים איך לאכול את העוגה שבישלו לעצמם שרק 12 בחורים נשארו להם בישיבה, רק מסכן האדמו"ר שנגרר למריבה ללא רצונו ועכשיו הם חוזרים אחורה 10 שנים חבל על דאבדין....
תושבי אשדוד שמקוים להצלחת הישיבה החדשה
נ.ב. יש הרבה תמונות וסרטים מפלילים את חילי השמן וצוות מסיעוו אבל הם עושים כל מאמץ שלא יתפרסם אבל אנחנו נדאג שהכל יתפרסם וכולם יראו מה מסוגלים משפחת טוערסקי לעשות לבחורים

העסקנים מתעשרים על חשבון מלחמת האינטרנט


עצומה לשר בנט בעניין החינוך החרדי‎

לכבוד
שר החינוך נפתלי בנט
שלום רב,
במהלך שלש השנים האחרונות, ועם הקמתו של המחוז החרדי במשרד החינוך, החל המשרד בהידוק הפיקוח ואכיפת הנהלים על מוסדות החינוך החרדיים המוכרים שאינם רשמיים, כמתחייב בחוק, ובכך תיקן עוול היסטורי של שנים.לצערנו מתברר, שלמנהלי המוסדות ועמותות החינוך, שהיו רגילים בעבר לעשות ככל העולה על רוחם, המצב החדש לא נוח. והם גייסו את כל כוחם הפוליטי בשביל להחזיר את המצב אחורה.כך הגענו למצב של דרישה שלהם להעביר את מנהל המחוז החרדי, מר מאיר שמעוני מתפקידו, ולמנות במקומו אדם משלהם לתפקיד, למענו הורדו דרישות הסף לרמה תקדימית כמו אי-צורך בתואר שני כתנאי קבלה.
בנוסף התפרסמו בימים האחרונים כתבות בעיתונות החרדית, הוראות למוסדות שלא לשתף פעולה עם מפקחי משרד החינוך, עד שיוסדר מחדש כל נושא הפיקוח לשביעות רצונם. וזאת בטענה שמשרד החינוך פוגע בעצמאות החינוך החרדי.
חשוב שתדע, כי רבים מאד מבני ובנות החברה החרדית, מוצאים את עצמם נפגעים מהמהלכים האלה, שנעשים כתוצאה מכניעה לפוליטיקה ולאינטרסנטים, תוך כדי אי התחשבות בצרכים האמיתיים של הציבור:
1. טיפול במניעת אפליה על רקע עדתי או חברתי - אפליה של ספרדים, של חרדים עובדים ושל חרדים המשרתים בצה"ל.
2. הקמה ופיתוח של מוסדות הנותנים מענה לציבור חרדי גדל והולך, המעוניין בלימודי ליב"ה.
3. פיקוח על המוסדות מבחינה ניהולית וכספית:
    א. פיקוח על תהליך גיוס כוח אדם מקצועי, ללא שיקולים פוליטיים או קרבה משפחתית (ליקויים שנחשפו בדו"ח מבקר המדינה אודות רשת החינוך העצמאי ורשת מעיין החינוך התורני).
    ב. פיקוח על תשלומי השכר וזכויות אנשי צוות ההוראה.
    ג. פיקוח על תשלומי ההורים, ושקיפות של תקציב כספי ההורים.
צרכים חשובים אלה של הציבור החרדי, יכולים להיות מושגים רק באמצעות פיקוח נכון ואכיפת נהלים של משרד החינוך על המוסדות החרדיים.
יודגש, שבניגוד לטענות העסקנים ומנהלי המוסדות, לא היה שום שינוי ברמת ההתערבות בתכנים הנלמדים בבתי הספר החרדיים, על ידי משרד החינוך והמחוז החרדי! אין היום יותר התערבות בתכנים ממה שהיה בעבר. רמת הפיקוח על הניהול הפרוצדורלי של המוסדות היא זו שהשתנתה, טיב השיקולים המינהליים והליכי קבלת התלמידים. נושאים חשובים מאד, שיהא רע לכולנו אם יחזרו לאחור.
במהלך כהונתו, דאג מר שמעוני שכ-1000 בנות לא תשארנה בבית, שעקרון השוויון בחינוך יישמר, ואף טיפח את הזרם הממלכתי-חרדי.
כל ההשגים האלה עשויים לרדת לטמיון אם יוחלף מר שמעוני במנהל שלא יראה את הדברים האלה ואת חשיבותם, עין בעין.
אנו מצפים מהשר לזכור שתפקיד המשרד לדאוג בראש וראשונה לזכויות התלמידים לזכות לחינוך איכותי ולזכויות הוריהם לחנכם כך, לפני שהוא דואג לזכויות של אינטרסנטים.
אנו מצפים שמשרד החינוך ימשיך בשיפור הפיקוח ואכיפת הנהלים על המוסדות החרדיים, לטובת ילדי הציבור החרדי והוריהם.
בברכה ובתודה,
חרדים שאכפת להם מעתיד ילדיהם

פרי חייםהטיפ היומי


הוידאו היומי

video

היום יום ט"ו כסלו - בציור


היום יום ט"ו כסלו


היום יום ט"ז כסלו = בציור


היום יום ט"ז כסלו


סוף זמן קריאת שמע וזמני היום


הסיפור השבועי - מעשה שהיה - מזלו של אדם


הסיפור שלי אירע לפני כ-20 שנה, היו לי חמישה ילדים וקשיים גדולים בפרנסה. הקשיים הללו יצרו לחצים לא קטנים בבית, במיוחד עקב הוצאה רפואית כבדה של אחד הילדים. יום אחד עברתי ליד דוכן פיס, ומרוב ייאושי החלטתי לרכוש כרטיס הגרלה. ניגשתי לדוכן, לפני עמד איש לבוש בגדים מרופטים שנראה כקבצן ובגדיו הפיצו ריח אלכוהול, הוא ניהל ויכוח קולני עם בעל הדוכן.
באותה תקופה עבר הלוטו לשיטה ממוחשבת וכולם חשדו במפעל הפיס שמנפיק מספרים שלעולם לא יזכו. הקבצן אסף כמה פרוטות וניגש למוכר כדי לקנות כרטיס, המוכר מילא לו את הטופס באופן ממחושב והקבצן לא הסכים לקבלו:"אני רוצה להחליט לבד את המספרים" אמר.
הויכוח נמשך ונמשך ואני ביקשתי לסיימו מהר מחשש שאקבל דו"ח על חניית הרכב בצורה בולטת שהיא כפירצה הקוראת לשוטר.
אך המוכר לא הסכים לוותר: "הדפסתי את הכרטיס ואין לי עכשיו מה לעשות איתו, אתה תשלם לי" אמר אך הקבצן בשלו.
אז פני אלי המוכר: "אולי אתה קונה את הכרטיס במקומו?" הסתכלתי על שניהם ובהחלטה של רגע אמרתי: "בסדר, אקנה את הכרטיס" ובליבי חשבתי, אולי אשלב כאן מצוה עם השתדלות וזה יסייע לי, גם אם לא אזכה לפחות תשאר המצוה, וקניתי את הכרטיס.
השניים ברכו אותי בשלל ברכות ובעיקר שמחו שמצאו מתנדב שיקח את הכרטיס שאיש לא חפץ בו. לשמחתי הכרטיס שלי זכה, וזכיתי בסכום לא מבוטל ששינה את חיי הכלכליים.
למרות שזכיתי המשכתי לחיות ברמת חיים סבירה, במקביל השקעתי את הכסף בכמה אפיקים ותוך 5 שנים התבססתי והכפלתי את הסכום.
הרשיתי לעצמי לעבור לבית גדול יותר ורכשתי רכב טוב יותר.
כ-4 שנים אחר כך, כשנסעתי ברחוב נעצר ברמזור נשמעה דפיקה על חלון הרכב, עמד שם איש מאוד מוכר, היה זה הקבצן שהתחנן שאקנה את הכרטיס במקומו.
הוא פתח את הדלת והתיישב על המושב לצידי, ביקש שאעצור בצד ואמר: "ראיתי אותך מספר פעמים ואם לשפוט לפי המכונית אני מניח שהתעשרת, אתה לא חייב לומר לי איך אבל אם התעשרת מהכרטיס שלי אני חושב שמגיע לי משהו".
הבטתי בו ולא אמרתי דבר, "שתיקה כהודאה", אמר "כנראה לא טעיתי, אז אתה לא חושב שמגיע לי לפחות חלק?" אמר.
"קודם כל אני לא חושב שאני חייב לך משהו, אבל ליתר בטחון כיהודי שומר תורה ומצוות אשאל רב פוסק והוא יורה לי כיצד עלי לנהוג" השבתי.
הוא התרצה וירד מהרכב, נתתי לו שטר מכובד ושקעתי במחשבות.
פניתי למורה הוראה ידוע ושטחתי לפניו את כל הסיפור והוא סיפר לי סיפור משלו:
"מעשה בעיירה של פעם, לייבל השלימזל חסך פרוטה לפרוטה כדי לקנות כרטיס הגרלה, באותו הזמן בתו של צדיק העיירה ר' מאיר באה בברית האירוסין והוא התחייב לשלם כנדוניה סכום עתק שאין לו אפילו עשירית ממנו. אך רק מאיר לא דאג, הוא החליט לעשות השתדלות ולרכוש כרטיס הגרלה וכל העיירה התפללה שיזכה בפרס הראשון. לייבל הרהר לעצמו, אין לי סיכוי לזכות ולר' מאיר יש סיכויים גדולים בעיקר בזכות תפילותיהם של בני העיירה, אלך ואגנוב את מזלו וכך אזכה בפרס שנפשי נכספת.
לייבל רכש כרטיס הגרלה והמתין לשעת כושר, הוא הגיע לבית המדרש והמתין לרגע בו יתלה ר' מאיר את מעילו, אחר ניגש למעיל והוציא מהכיס הפנימי את כרטיס ההגרלה הנכסף והטמין במקומו את הכרטיס שקנה בעצמו והסתלק מהמקום מלא אושר ותקוה.
ביום ההגרלה עת עקב אחר ר' מאיר שמע לתדהמתו קולות צהלה, הכרטיס של ר' מאיר זכה בפרס הראשון... לייבל איבד את עשתונותיו, לאחר שהתאושש מעט החליט לתבוע את ר' מאיר לדין תורה שנידון אצל "האור שמח" הקדוש.
לאחר ששמע "האור שמח" את שני הצדדים פסק ואמר: "לא הכרטיס זוכה - האדם זוכה, לקב"ה דרכים שונות להיטיב או להרע עם בני האדם ואם הגיע ר' מאיר לזכות הוא ישלח לו שליחים כדי לספק לו את אותה זכיה" סיים הרב את סיפורו.
אח"כ פסק לי הרב כי ודאי וודאי שהזכיה שלי מפני שלא היתה כאן גניבה והכרטיס נדחה ע"י הקונה הראשון ובנוסף לכך "לא הכרטיס זוכה כי אם האדם זוכה".
החלטתי שלא לשוב לקבצן עם פסק ההלכה ובכל זאת כדי לפצותו נסעתי עם אחד מידידיי למקום מושבו הקבוע, ידידי יצא עם מעטפה מכובדת ומסר לו אותה כשהוא מודיע לו את הסכום שבחבילה ואת השימוש שהוא יכול לעשות בו כדי לחזור לחיים תקינים.
ראיתי את מבטו השמח של הקבצן ואת ידו שנופפה לנו לשלום וזה הרגיע אותי, ומאז לא פגשתי בו עוד.

ווארטים


״ההגיון אומר:
כשהכל יסתדר, תמצא את השלווה.
האמונה אומרת:
כשתמצא את השלווה, הכל יסתדר״.

רק שתדעו.
שהוצאות צדקה והוצאות שבת לא מורידות מהפרנסה.
הם תמיד חוזרות.
בדידי הווה עובדא.
יש לי חבר שתרם כסף לצדקה בצ'ק.
שילם על קניות שבת במכולת בצ'ק.
ושניהם חזרו.

גבר רוסי נכנס בעצבים לבניין העירייה ומתפרץ בכעס ללשכת ראש העיר...
תגיד...אתה מכיר אותי?
כן בטח!! עונה ראש העיר..
ומה תמיד אני שותה??
וודקה...עונה ראש העיר...
ומה אבא שלי שותה??
וודקה...עונה ראש העיר...
ומה הילדים שלי שותים???
וודקה....עונה ראש העיר...
אז......למה חשבון מים 1500 שקל??????????

מי שחושב ששאר עם ישראל כלאי וקמצן מאחר והם נותנים רק מחצית שקל (ועוד בפורים !  ) ואלה התימנים פותחים לפי ההלכה חמישים= חצי שקל  ומעלים ומוסיפים ומחמירים על עצמם((נראה לי שלמדו  בישיבות הק(ג)דושות  של הליטאים חומרות שכאלה.))  הכפילו,שילשו,וריבעו, ועוד ידם נטויה... וחבל שהמבקר(תרתי משמע) עזב לפני ה- זכה ! אני מאמין שהמכירה עצרה בשתי שקל  ועשר אגורות .   אשריכם ישרא-ל!!!

חתונת שרה ליטמן ואריאל ביגל: אברהם פריד משמח בחתונה הגדולה בבנייני האומה

video
video

גזירת הגיוס הנוראה ה' יקום דמו


הרב החסיד שמעון וואלף קליין משב״ק בעלזא בביהמ״ד הגדול בקרית יואל


האדמו"ר מסטריקוב ותושבים מפגינים מול חנות סלולאר שמוכרת מכשירים לא כשרים ברחוב חזון איש בבני ברק


מקום חדש לבילוי ליל שישי של בחורי ישיבות חרדים?


הלכות כ"א כסלו