רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 17 בספטמבר 2014

מרן הגראי"ל שטיינמן לפני 25 שנה צעק כי הרב שך מוביל דור לאבדון ואלו התוצאות

מאת תלמיד פוניבז'
 
יש אחד ויחיד בדור הזה שעליו אפשר לומר חכם עדיף מנביא. בזמנו כאשר הרב שך פתח את המחלוקת באגודת ישראל פתח את העיתון, היה אחד שהתנגד למהלכיו של הרב שך בכל תוקף. מרן ראש הישיבה שליט"א עלה והסביר להרב שך שהוא ממיט חורבן על עולם התורה בפילוג ובחורבן מול קהילה קדושה והציבור החסידי, ואסור לנו לעשות את זה. הוא אמר אז להרב שך כי הוא מקבל את כל הטענות שיש לו נגד ראשי אגודת ישראל אבל טען כי יש להיאבק מבפנים בתוך אגודת ישראל ולא להתפלג, מפני שהקמת מפלגה ליטאית תהפוך את הישיבות לסניפי מפלגה וזה לא טוב לעתיד הישיבות, צריך לשמור עליהן ולהרחיק את בני הישיבות מפוליטיקה זה צריך להתנהל על ידי עסקנים ולא על ידי בני ישיבות החייבים לפחות עד לשנות הכולל להיות מנותקים כלל מפוליטיקה ולא להתערב בענייני מחלוקת. הרב שך זעם על הרב שטיינמן שהיה היחיד שהיה מסוגל לומר לו בפנים את האמת מה הוא חושב על מהלכיו הקיצוניים, אבל שום דבר לא עזר.
 
היום כשרואים את התוצאות, אפשר לומר אם היה מי שצעק אז על החורבן וצדק היה זה מרן ראש הישיבה. לא לחינם המחבלים חיים רק מפרובוקציות ומלחמות, החליפו את המלחמות. והפעם הם יורים עם הנשק לתוכנו לתוך היכלי הישיבות. והיה מי שראה את המצב. לא לחינם השנאה של אותה כת עובדי עבודה זרה מכוונת דווקא נגד מרן ראש הישיבה שליט"א שכל מגמתו ורצונו שיהיה לימוד תורה ושקידה ושלום ולא חלילה מחלוקות.
 
המראות הקשים שרואים יום יום בישיבה  ובכל מקום ומקום זה התוצאה של אותם מחבלים שרוצים להמשיך בחורבן הזה. התשובה שלנו מול הכת הזאת תהיה הפרדה נא מעלי. אין לנו קשר אתכם. היום כל העולם רואים מי אתם ומה אתם. תמשיכו לצעוק הרב שך תמשיכו לחנך על ביזוי גדולי הדור ונראה מה יהיו התוצאות.
 
הדברים חייבים להאמר היום בקול גדול. שכולם יידעו שזכינו שאת הדור מנהיג איש אלוקים קדוש גאון וצדיק שאין לו בעולמו רק תורה והוא זה שידע והבין מיד מי זה היורד לשרשם של דברים וכל הזרע משחיתים הורסי ועוקרי היהדות. כאשר השנאה של עדת קורח והזקן ממרא מכוונים נגד קדש הקדשים תבינו היטב מה גדולתו האמיתית של מרן ראש הישיבה שליט"א.
 
בברכת וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות צדיק

הטלביזיה על המהומות בפונוביז'

video

הרב שלזינגר לא יהיה רבה של ירושלים מפני שהוא מרשה למצביעי עץ להיות בעלי תפילה אצלו

מאת ירושלמי

ערב טוב לך, שמח אני לראות שיש מישהו שנלחם בכל המושחתים והצבועים בקרב מחנינו.
אין זה סוד שבימים אלו בעלי תפילה ותקיעות מודחים מתפקידיהם עקב הפגיעה בגדולי ישראל, והנה דוקא בביהכנ"ס של רבה של גילה המזוהה עם הרב שטיינמן שיחי' לאורך ימים ושנים, שלושה מתוך ארבעת החזנים הינם מצביעי 'עץ' מובהקים, ברור שהרב שלזינגר לא כ"כ שם ליבו לדבר השאלה היא האם תוכל לעשות משהו בנידון.
היהדות החרדית מזועזעת, ואין ספק כי אם אלו יהיו בעלי התפילה אצו הרב שלזינגר לא יהיה רבה של ירושלים

מי עומד מאחורי מסע הרדיפה נגד העסקן הרב אברהם סלונים ומי רודף את עניי ירושלים?

מאת עדה'ניק

לאחרונה אנחנו עדים למסע הסתה אכזרי המתחולל נגד שר העסקנים הרה"ח המפואר ר' אברהם סלאנים שליט"א המוסר את נפשו תמיד למען עניי ירושלים, רחובות ירושלים מוצפים בפשקווילים מתועבים נגד האי גברא רבא ויקירא, ואף אל מעבר לים שלחו ידם להעליל עליו עלילות ברשע בשקרים המצוצים מן האצבע.
המסע המזוויע הזה מתנהל על ידי פושעי אתרא קדישא דוד נח קרויס ויענקל אינדורסקי, וכחלק ממנו אף ההינו לשלוח בו יד ולהכותו נפש ולחבל ולהרוס את ביתו.
אם חשבנו שהעומדים בראשות הארגון דוד שמידל ור' טוביה וייס מתנערים מכל מסע ההסתה האכזרי שנעשה נגד הרב אברהם סלאנים, ואולי אין להם כל קשר לכך, הרי להוותנו נודע כעת גודל הזוועה, לא רק שר' טוביה וייס ודוד שמידל יודעים על מסע הההסתה הנערך נגד הרב אברהם סלאנים אלא שהם מכוונים ומגבים אותו בעצמם.
כזכור, התפרסמה השבוע הידיעה שליד ביתו של חתנו של דוד שמידל בבני ברק נמצאו אלפי חוברות הסתה והשמצה נגד אברהם סלאנים שהיו מיועדות לחלוקה בעיר, ורק בזכות עירנות התושבים ומתפללי ביהמ"ד ראחמיסטריווקא הושלך סם המות הזה אל מקומו הראוי לו בתוך האשפה העירונית.
לכך יש להוסיף את המעשה שהתרחש כבר לפני חצי שנה ומתפרסם כאן כעת: הנגיד ר' משה יחזקאל לויפער נוהג לחלק מידי שנה בשנה סכומים גדולים של קמחא דפסחא לטובת עניי ירושלים, ובנוסף הוא תומך נכבדות בעסקנים החשובים והנאמנים המחלקים את הכסף לעניים, לפני חג הפסח האחרון נכנס ר' משה יחזקאל אל ביתו של ר' טוביה וייס, והחל לפרט את רשימת האנשים שהוא הולך לתת להם סכומי כסף לקראת חג הפסח.
בראש הרשימה הקריא ר' משה יחזקאל את שמו של דוד שמידל, כשר' טוביה וייס מהנהן במרץ בראשו כאומר ודאי צריך לתמוך בו מה שיותר, לאחר מכן כשהגיע ר' משה יחזקאל לשמו של הרב אברהם סלאנים התפרץ עליו הגאב"ד בצעקות וצווח "אים טאר מען גארנישט געבן, אברהם סלאנים איז א חופר קברים", העומדים במקום נדהמו מעוצמת הרשעות שראו לעיניהם באותו רגע.
כי אכן אלו פניהם הנכונות של ראשי ארגון הטרור אתרא קדישא.

לא מספיק שלא שיבצו את הבחורים מאיימים כי אם בחור ילמד בישיבה מחוץ לבעלזא יזרקו את אחיו ואחיותיו ממוסדות בעלזא

מאת בעלזער

סאדיזם לשמה אין הסבר אחר, נותנים לבחורים לשבת בבית ואוסרים עליהם ללכת ללמוד בישיבות אחרות מחוץ לבעלזא, ומאיימים שאם יעשה כך, יסלקו את האחים והאחיות ההורים יסבלו יירדו לחייהם
וזה הסיפור: מאיר דמן הוא אחד מחברי הועד שמשבץ את הבחורים בישיבות של בעלזא, הוא לא הספיק לשבץ את כולם ונסע לחופש להולנד. עכשיו סוף סוף חזר ובכל זאת עד לשעה זו לא הכניסו בחור אחד לישיבה   

הורים שביקשוו לשלוח את הבן לישיבה אחרת, לא יכלו לראות איך שבנם יושב בבית ובוכה, מר מאיר דמן התקשר ואמר להורים אם הבחור ילמד לא בישיבת בעלזא נזרוק את כל האחים והאחיות שלו ממוסדות בעלזא, וההורים תקועים   
הבחורים בינתיים בבית רואים את החברים בישיבה והם יושבים ובוכים

הגזבר הבעלזאי גנב 58 אלף יורו

מאת בעלזער

באנטוורפן קיבל אברך בשם ברגר מארה"ב שהיה גזבר המרכז 60 ימים לסדר תשלומים בגין גניבות ע"ס 58 אלף יורו להחזירם למרכז מוסדות בעלזא, אחרת ינקטו לגביו תהליכים משפטיים.....

למעשה זה סיפור מסובך כי הוא טוען שהכל שקר והוא השתמש בכסף להוצאות משרד ומחשבים ונסיעות והדפסות ושכירות וכו' וכו' והם טוענים שהמשרד שלו היה רק לעבודה לעצמו ובקיצור פרשה מאוד לא נעימה

שוב הוכיח שאין נאמנות לתת סתם אלפי דולרים למטרת צדקה ביד אברך אחד ולקוות שזה אכן הולך לצדקה.....

הפעם ההורים יכו בחזרה ימסרו לשלטונות את הטפסים ושמות כל מי שעובדים שם בשחור

מאת בעלזערזה ההודעה שכמה חברה שלחו קיבלו
הולך להיות באנטוורפן ממש דם
כמה חברה לא רוצים לוותר והולכים לרשויות

היום קיבלו ההורים בבעלזא תצהיר למלאות אם יש אינטרנט בבית

בתצהיר זה למטה הם חותמים שהם מודעים למצב שאם לא יקשיבו לקול העסקנים המושחתים יש רשות לזרוק הילדים מהמוסדות

מי שעומד מאחורי המבצע הזה הם פנחס קנובליך ובערל שטיינר

כמה חברה החליטו שהפעם הם לא מוותרים

באמצעות עסקן אחד הם עשו רשימה "שחורה" של כל המלמדים ומורים במוסדות בעלז שעובדים שחור להראות למוסדות שלא לשחק עם הציבור

וכך הם כותבים:

קנובליך כבר עובד 20 שנה בתלמוד תורה והכל בשחור
גם שטיינר עובד הרבה שנים בישיבה והכל בשחור

כל הבית ספר בנות ירושלים עובדים בשחור
חיים מתקציבים ממשלתיים בשקר
לזרוק ילדים מהמוסדות של הממשלה?

מה עשו העסקנים? הוציאו המכתב בשם הישיבה ותלמוד תורה בגלל שהם לא ממשלתיים. אבל החוק אוסר גם על בתי ספר פרטיים לזרוק ילדים בגלל דברים כאלה. והחוק מחייב גם על בתי ספר פרטיים לשלם מסים.....

פתק אחד לרשויות המס הכנסה ומשרד החינוך הפלמי – וחסל סידור פסח!

נמאס לאברכים ששני ברברים כמו שטיינר וקונבליך יעשו טרור לכולם

הפעם זה רציני. נראה לדיינים ועסקנים הצבועים מי כאן בעל הבית!

לאו מתחנן שיזמינו אותו

מאת איש הרבנת הראשית

לאחר שפירסמת את הסוד שאף אחד לא מזמין את הרב דוד לאו ואילו שכנו ועמיתו מרן הראשון לציון מוזמן ואין לו רגע דל בימים אלה של חודש אלול, שלא לדבר שאין מצב שהוא יצא לחו"ל, קרא הגר"ד לאו לעובדי לשכתו האחראים על ההזמנות ואמר להם תתחילו להתקשר למקומות שביקרתי בהם ותגידו שהרב הראשי מאוד התפעל מהמקום ומאיכות האנשים ועל אף עיסוקיו הרבים הוא היה מאוד שמח לבוא שוב ולמסור שיעור לכבוד ראש השנה.
ואכן מנהלת הלשכה המסורה התחילה לעשות טלפונים לבתי ספר ומוסדות שהרב ביקר יש לציין שהרבה מוסדות הסבירו שהם לא מביאים רב אורח פעמים בתוך תקופה כל כך קצרה והיו כאלה שהבינו שזה פשוט חסד ומה יותר ראוי לעשות חסד בתקופה זו של חודש אלול ואמרו לו תבוא.

דוד שמידל לבעריש ברגר: ר' טוביה ווייס צריך דולרים לא ויטמנים

מאת עדה'ניק

תצחקו אבל לא נורא, ככה זה בימינו,  דוד שמידל כתב מכתב לנגיד מלונדון בעריש ברגר שם הוא כותב כי צריך לחזק את הגאב״ד ר' טוביה ווייס

בעריש ברגר מיד כשקיבל את המכתב המרגש עד דמעות מיו״ר ארגון הפשע דוד שמידל יצא במבצע נגד הזמן ושלח תוך 24 שעות  6 ארגזים מלאים של ויטמינים לחיזוק הגאב״ד ושלח אותם לירושלים

כשנודע לדוד שמידל ששלחו ישירות לגאב״ד את המשלוח, הוא התקשר לבעריש ברגר בטלפון וצעק אני לא צריך ויטמינים,
דולרים אני צריך

אלעד לא נרגעת הקנאים רוצים שפרוש יעיף את האולפנה מן העיר - מעניין שבזמן שלטון הספרדים בעיר הם לא העיזו לתבוע זאת

video

כך זה נראה באלעד


מדוע אכל ר' שמואל אויערבך 2 מנות בשמחת אירוסין?

מאת בן תורה

בשמחת אירוסין שהתקיימה אתמול אצל הגר״ד ביטון השתתפו ראש ישיבת פוניבז׳ הגאון הגדול ר׳ חיים פרץ ברמן ור׳ שמואל אויערבך. עדי ראייה מספרים כי כשהוגש למכובדים המנה המרכזית - דג סלמון משובח ביותר, הרב אויערבך סיים את המנה במהירות בזק שכל הנוכחים ומשתתפי השמחה היו המומים ומופתעים עד שחלקם פנו למלצר ובעקבות השתדלותם הניח זה בזריזות מנה נוספת וגדולה במיוחד שנאכלה אף היא במהירות מעוררת השתאות והערצה.

מגלומניההלילה במרכז החדשות

לאחר חצי שנה של טירוף אצל אנשי שערי חסד נגד מכבי ובעד מאוחדת העיתונאי שלומי אייכלר סוקר את האלם שאחז במאוחדת כאשר הדבר חזר כבומרנג נוראי 


ובעקבת כך התיסכול הגיע עד לשמים והחליטו במערכה נגד אירגוני החסד במקום בקופות החולים ההקלטה של פתיחת המאבק באירגוני החסד ע"י אברהם טריגר, שפלות שלא הכרנו ההקלטה לפניכם


בנט משיב אש לבוגי יעלון וגורר אותו למלחמה אישית 


וח"כ מקלב בקול ברמה   הממשלה הגם שהיא מפולגת ומסוכסכת בין חבריה בגלל שהיא בלי עקרונות ובלי ערכים יכולה להחזיק הרבה זמן.  לפיד כשימצא דרך תקשורתית לרדת מהעץ שנקרא מעמ 0 יעשה זאת


וחבר הכנסת אייכלר בראיון מקווה שישראל תלך מהר לבחירות, ומתפלל שתכלה ממשלת זדון מן הארץ

להאזנה: מרכז החדשות.המספר שפתוח בכשרים 0506126255

מבזקים - מפה ומשם


זוג שלוחי חב"ד ממקסיקו נעלמו אחרי סופה של הוריקן - בני וסוניה הרשקוביץ האשה בחודש 7 להריונה. הציבור מתבקש להתפלל
---------------------
הסקופים: לראשנה מאז הוכתר לתפקיד נשיא מועצת חכמי התורה, הגר״ש כהן החל להזמין את נציגי ש״ס בכל רחבי הארץ לפגישות עדכון.
 ---------------------
ר' אהרן סמעט וחברים שרים נוסח ויזניץ בציון הרה"ק מליובוויטש זי"ע
---------------------
דרמה בעולם הליטאי! הערב הולך לצאת לאור הספר ההיסטורי "צדיק כתמר יפרח" על מרן רה"י הגראי"ל שטיינמן ואשתו, שי"ל ע"י נכדו הרב גדליה הוניגסברג, ובו חשיפות רציניות בנושא המחלוקת הליטאית לצד 450 עמודים מלאים בכל פרקי חייו של מרן. בספר ישנם התבטאויות של מרן הגראי"ל על נושאים רבים בעשרות השנים האחרונות, כמו למשל למה סירב לבקשת מרן הגרי"ש אלישיב שיכתבו עליו "מרן" ביתד? למה אמר מרן שלוש פעמים וידוי? ועוד.
 ---------------------
דרמה של הרגע האחרון, משרד הכלכלה במכתב לברקת ״אצטדיון הארנה הוא סכנה לציבור, אין לו אישורי בטיחות״, בש״ס מקווים שהבעייה תיפתר בימים הקרובים.
---------------------
נחשף: הרבצ"ר הרב אביחי רונצקי הוא הקצין הבכיר שהעביר מידע מסווג לשר הכלכלה נפתלי בנט, במדינה רואים זאת בחומרה.
---------------------
הורי 3 הנערים החטופים הי"ד ישתתפו בנפרד באירועי סליחות מרכזיים בחברון בתאריכים ו-ז תשרי,במעמד הרה"ר ורבנים נוספים
---------------------
הרב פינטו צפוי לחתום השבוע על עיסקת טיעון
על פי הפרסום בהארץ הרב פינטו יודה במתן שוחד לתת ניצב אפרים ברכה
בתמורה לעסקה הרב פינטו ירצה עד 12 חודשי מאסר בפועל בלבד
 ---------------------
יו"ר ועדת הפנים של הכנסת, ח"כ מירי רגב (הליכוד) התייחסה להדחתו של הרב הראשי הצבאי לשעבר, תת-אלוף במיל' אביחי רונצקי, שנטען כי הדליף מידע חסוי על איום המנהרות לשר נפתלי בנט במהלך מבצע "צוק איתן". "אני נותנת גיבוי מלא לשר הביטחון", אמרה רגב. "לא יכול להיות שחיילים או מפקדים בין אם בסדיר, קבע או במילואים, ידליפו מידע מצה"ל לכל גורם שהוא. צה"ל בנוי על יכולת היררכית ומשמעת וכל מי שמדליף, יש להענישו בכל החומרה".
---------------------
פירון בגל"צ: התחייבנו לבוחרים על חוק מע"מ 0%. זה חלק מתקציב הביטחון של הצעירים, זו כיפת הברזל של החברה".
---------------------
גורם בכיר בחמאס: ערב הסעודית , איחוד האמירויות ומצרים תמכו בישראל והיו נגד חמאס במלחמה האחרונה, בדיוק כמו שהתנהלו במלחמת לבנון השניה מול חיזבאללה. במהלך המגעים בקהיר המצרים היו יותר נחושים להשיג את הדרישות הישראליות מנתניהו עצמו

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מהדורת חצות של סוכנות הידיעות "חדשות 24":

ושוב אברך הותקף על רקע לאומני בירושלים - משה מזרחי בראיון: "הדיווח הגיע ממקורות ערביים שאף הציגו תמונות של האברך כשהוא חבול קשות וחולצתו הלבנה מוכתמת בדם רב, האברך הותקף בשכונת בית חנינה ודקות לאחר שפורסמו התמונות הוא הגיע להתלונן שהותקף, הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם".

השקט בדרום הופר - רמי שני כתב גלי צה"ל בראיון: "החמאס מכחיש שהוא ירה את הרקטה הערב לעבר ישראל, נצטרך לראות בימים הבאים איך תתנהל המדיניות של מערכת הביטחון כתגובה על הירי - אני לא מאמין שרקטה אחת תגרום להסלמה, יש דריכות שהולכת וגדלה לקראת תום הפסקת האש בערב ראש השנה".

פרשיית הרבצ"ר שמכחיש את ההדלפות - אריה יואלי עורך 'סרוגים' בראיון: "בשיחה ל'סרוגים' אמר הרב אביחי רונצקי, השוהה בימים אלה בקנדה: "אני לא יודע על מה מדובר. זה לא נכון. אף אחד לא דיבר איתי". וכמו כן מדווח כי בלשכת השר בנט מגיבים בחריפות ואומרים לנו: "השר בנט גאה בפעולותיו שהובילו למבצע המנהרות והצילו חיי אדם. ההכפשות האנונימיות הן חוצפה".

ושוב שר לשעבר בחדרי החקירות - עידן יוסף מאתר ניוז 1 בראיון: "שר התיירות לשעבר סטס מיסז'ניקוב, נחקר בידי המשטרה בחשד לכאורה להטיית מכרזים תמורת שוחד. מדובר בחשדות המסתכמים במיליוני שקלים שאותם על-פי החשד העביר למקורבים. חקירת המשטרה נפתחה בעקבות דוח מבקר המדינה".

משרד הדתות הודיע לרבה של כפר חב"ד הרב אשכנזי על הפסקת כהונתו - הרב בנימין ליפשיץ יו"ר ועד כפר חב"ד בראיון: "זה היה ברור שבהגעתו לגיל 70 הוא הגיע לגיל פרישה מבחינת החוק, אין כל כוונה לבחירת רב חדש, זה לא עומד על הפרק- הרב אשכנזי  יישאר רב של כפר חב"ד עד ה-120 שנה, הרב אשכנזי נבחר ע"י התושבים והוא יישאר בעזרת ה' רב הכפר עד ביאת המשיח".

להאזנה לראיונות במלואם חייגו 050-800-2424 שלוחה 1 או במספר 050-6126-242 שלוחה 1 שפתוח גם מכשרים

פרי חייםהצביעות המחבלית להגראי"ל שטיינמן אסור לעיין ברשימה אבל לר' שמואל אויערבך מותר להכשיר את 'משפחה' שנאסר על ידי גדולי ישראל

צבועים במלא מובן המילה, המחבלים מצאו איזו תמונה שבה רואים מישהו מביא למרן הגראי"ל שטיינמן אלו דפים מעתון 'משפחה' בנושא מסויים, והגראי"ל עיין באותן שורות, המחבלים יצאו בזעקה גדולה ומרה הלא 'משפחה' נאסר על ידי כל כך הרבה גדולים והביאו רשימות על גבי רשימות של חתימות של רבנים האוסרים את 'משפחה' וקבעו כי אסור לקרא בו אז איך העיז מרן הגראי"ל לעיין באותן שורות

לכאורה, הם צודקים, אבל הם רק 'שכחו' שהיה זה רבם שמואל אויערבך שחלק על כל אותם גדולים ביניהם הרב אלישיב  בענין זה, ואף כתב מכתב בכתב ידו כי 'משפחה' מבוקר על ידי תלמיד חכם וכי הוא יודע כי אפשר לסמוך על העיתון הזה

המחבלים ידעו ויודעים ממכתב זה, אבל קיוו כי הזכרון חלש וכי כבר שכחו ויוכלו להתנפל על הרב שטיינמן, אז הנה לכם מכתבו של ר' שמואל אויערבך הקובע כי מותר לעיין בעיתון הזה, ואם יש למחבלים בעיה שיבואו קודם בטענות לרבם לפני שהם נותנים מוסר לאחרים

ר' מנדלי רוקד בכותל - וכתבנו בספר החיים

video

אריאל אטיאס חזר ללמוד בישיבה


חסידים הונגרים-רומנים מצטלמים כמתפללים שחרית של ראש השנה ב'אהל' הרבי מחב"ד

video
קיבלו זאת ברגשות אחרים, יש מי שאומרים שיש בזה משום בזיון ואחרים אומרים כי אין בזה כל רע, בחב"ד זה לא מקובל לעשות כך, הם הגיעו לאהל נכנסו כשהיו שם בודדים והצטלמו מתפללים שחרית של ראש השנה

הנהלת ישיבת צפת משנה את הקו

סיכום השיחה היומית

מאת חסיד

הצעה מיוחדת לבנות ישראל לפני החתונה: כאשר רואים שהחושך בחוץ מתגבר, יש להוסיף בעניני אור אמיתי – תומ"צ בכלל, ולהתחיל בזה בהבית עצמו– בענין שנמסרה במיוחד לנשי ישראל, שבזה הן מכניסות את השבת והיו"ט – מצות הדלקת נש"ק ויו"ט, שתוכנה הוספת אור בבית: עד עתה הי' המנהג בחוגים שונים שנשים מתחילות להדליק נש"ק ויו"ט רק אחרי החתונה, והן מוציאות י"ח כל בני-הבית. מעתה ידליקו כל בנות ישראל בעצמן כבר מקטנותן (ממתי שמבינות כבר את תוכן המצוה), וכמו שעושים כבר בחוגים שונים ורואים את ההשפעה הגדולה מזה. בבתי רבותינו נשיאנו היו הבנות גם מברכות ע"ז, שמזה מוכח שאין בזה שום חשש ברכה לבטלה ח"ו. ועוד ענין: ישנם בתים שבהם לא מקיימים מצוה זו בכלל, והדרך הקל יותר להשפיע על האם להדליק נש"ק הוא ע"י שישפיעו זאת קודם על הבנות (וכמו שראו כבר בעבר), ובמילא יש במבצע זה גם ענין של אהבת ישראל והפצת היהדות. ובודאי שהמורות והמדריכות יודעות ומרגישות הרושם הגדול שיכול להיות מזה על הבנות הקטנות כמו על הגדולות – כאשר יאמרו להן שהן "עצמאיות" בענין זה – להוסיף אור בבית (ועי"ז בכל העולם) ע"י הדלקת נש"ק ויו"ט עם ברכה וכו'.
משיחת יום ד' פ' נצבים, כ"ד אלול ה'תשל"ד, להעסקניות דישיבת "תומכי תמימים" ו"בית רבקה" שיחיו – ארבעים שנה

הוידאו היומי

video

היום יום כ"ב אלול


זמנים - סוף זמן קריאת שמע


מברך או משתגע?

video

בסוד שיח - נצבים-וילך

מאת שאול שיף

מובא ב "ארון עדות" : כאשר יודעים אנשי הצבא שהמלך יבוא לפקדם, מתאספים כולם אל שדה המערכה. הן הטובים והן הגרועים כולם עומדים הכן  אל מול המפקד באין הבדל. אולם, המלך בבואו לפקדם ולבחנם, סוקר תחילה את הגדודים היותר טובים וכאשר ימצא אותם ערוכים כראוי _ נעשה שבע רצון ופוטר את השאר מן הבחינה. כן הדבר בראש השנה, ביום הדין, צריכים כולם להכין עצמם אל המשפט בתשובה ובמעשים טובים. כקטן כגדול כל אחד לפי בחינתו עד מקום שידו מגעת. ועל זה נאמר : "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, שכולם יעמדו הכן לפני כסא משפטו באין הבדל. אולם, אחר כך, בעת המשפט אז "ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם" , הקב"ה בוחן רק את הראשים של כל עדה ועדה. החשוב _ חשוב קודם, וכאשר ימצא את אותם הצדיקים והללו ייצאו זכאין , אז "כל איש ישראל"  יוצאין עמהן. כל איש ישראל התלויין בהם, ואינם נשפטים עוד בפני עצמם, יען שהם  מחוברים אל הראשים שכבר נטהרו, וקיימא לן : כל המחובר לטהור טהור‎ !
והיה כי תמצאן אתו רעות רבות וצרות... כשהגיע  האדמו"ר  רבי מנחם מנדיל מרימינוב זי"ע לפסוק זה בפרשת וילך, פנה כלפי מעלה ואמר: רבש"ע ! אל תמליח יותר מדי ! יותר מדי מלח מקלקל את הבשר , ויותר מדי יסורים לא ייטיבו אותנו. רחם נא  וכתבנו וחתמנו לאלתר לחיים טובים.  שבת שלום ומבורך.  והנה אנו מתקרבים לשנת תשע"ה שעליה כבר פסקו למטה וקיבלו למעלה: ת'הא ש'נת ע'רבות ה'דדית .

ווארטים


״האנשים שבאמת אכפת להם ממך, יכולים לשמוע אותך אפילו כשאתה שותק.״

בחור ליטאי שרצה להצטרף לחסידות להיות חסיד הבין שחייב לדעת יידיש כדי להתקבל אצל הרבי.
פנה להתייעץ עם חבר, אמנם גם הוא ליטאי אבל כזה שמכיר חסידות ובעיקר יודע יידיש. ביקש את עזרתו, זה הסביר לו שאינו מוכרח לדעת ממש יידיש, מספיק לדעת את השאלות שיישאל ע"י הרבי ופשוט להיות מוכן עם התשובות הרלוונטיות. הבחור שמח והודה לחבירו על הרעיון.
החבר הדריך אותו כך. בהיכנסך אליו, הרבי ישאל אותך: "האם אתה לומד?" תענה לו "כן, בוודאי", אז הוא ישאל אותך "כמה?" תשיב לו: "14-15 שעות ביום", ואז שאלתו תהיה: "לבד?" אז תשובתך תהיה "לא, עם חברותא", בתגובה יאמר הרבי: "וואו, א גרויסער צדיק", תגיב לו ש"כן, אבל לא כמו הרבי".
הבחור התרגש ושינן היטב את התשובות.
בסוף השבוע, לאחר הטיש המלהיב, בדחילו ורחימו נכנס אל הקודש פנימה.
הבחור אומר לרבי: "אני רוצה להיות חסיד של הרבי".
שואל אותו הרבי: "אתה הולך למקווה?" עונה לו הבחור "כן, כן, בוודאי".
שואל הרבי: "כמה?" עונה הבחור: "14-15 שעות ביום", שואל הרבי "לבד?" עונה לו הבחור: "לא, עם החברותא".
אומר הרבי: "אויש, אגרויסער חזיר"
הגיב הבחור: "כן, אבל לא כמו הרבי!"

רבני נתניה יושבים יחד


רבי נחמן שלי

video

הפתק של רבי נחמן לר 'ישראל אודסר - נ נח נחמ נחמן מאומן


ר' חיים קנייבסקי כותב חידושי תורה

video

סליחות בניקלשבורג ב-1 בלילה


האדמו"ר מניקלשבורג מברך את תלמידי ראדשיץ שביקרו בבית מדרשו בוואודברן

לגלריה כנסו כאן:

חנוכת היכל התורה אהל יעקב בישיבת בעלזא חיפהמאת בעלזער

בשמחה רבה חגגו בשבוע זו בישיבת בעלזא חיפה את חנוכת היכל התורה אוהל יעקב
ששופץ ברוב פאר והדר ע"י הנהלת מרכז מוסדות בעלזא
באירוע השתתפו משגיחי וראשי הישיבה וחברי הנהלת מרכז מוסדות בעלזא בראשות
המשב"ק הרה"ח ר' אליעזר וינד שליט"א שאף נשא דברים לרגל המעמד כמו"כ נשאו דברים
שאר חברי הנהלת המרכז ושלסיום עורר הראש הישיבה הגרמ"ד רכניצר שליט"א על אודות
ימים הנשגבים בו אנו נמצאים ימי הרחמים והסליחות

לגלריה כנסו כאן:

יום ג' נצבים וילך - כ"א אלול תשע"דלגלריה כנסו כאן:

שערוריה


מפגן סליחות ענק


פתח שערי שמים


שערי צדק לא ממפטרת רופא ערבי שהסית נגד ישראל


ראש השנה כמעט והגיע

video

המבשר


עיתוני הבוקרזמנים - אופק ירושלים


זמנים - אופק בני ברק


בולים של מרן

video

מי ומי במכללה החרדית