רשימת הבלוגים שלי

יום ראשון, 29 במרץ 2015

המחבלים איבדו שפיות - הגאונים שלהם מטורפים מאברבנאל

כואב הלב כשצריכים לכתוב על מי שמקומם באברבנאל, הם מסכנים ואומללים, ובכל זאת, אסור לרחם עליהם, ואצטט ממה שכתבתי בהקדמה להגדה של פסח' 'אוצרות חיים' שם אני שואל במה חטא השוטה שאסור לרחם עליו. כידוע הגמרא מספרת כי ארבעים יום קודם יציאת הולד מכריזים עליו חכם יהיה או שוטה יהיה, ובמקום אחר אנו מוצאים כי אסור לרחם על השוטה, ואם הכריזו עליו שיהיה שוטה אז מה זה אשמתו ומדוע אסור לרחם עליו? הסברתי, כי בעיית השוטה שהוא חושב שהוא חכם, אם הוא היה יודע כי הוא שוטה, חייבים היו לרחם עליו הוא מסכן, אבל מאחר והוא משוכנע כי הוא חכם, ב'חכמתו' הוא מביא את הצרות על כלל ישראל, ולכן אין ברירה אם נרחם עליו יבואו צרות עליו על ביתו ועל אחרים ואת זה חייבים למנוע

כשאני רואה את ראשי המחבלים כל כך מתרגשים מאברהם טריגר עד שהם מכנים אותו 'הגאון רבי' איני יודע על מי לרחם קודם, על המחבלים שאיבדו שפיות, או על המסכן שמקומו באברבנאל. שימו לב איך הם מסבירים את 'גאונותו' 'אשר מוסר נפשו לקיומו של בטאון עולם התורה', אתם מבינים, טרוריסט מטריד פושע, הופך אצלהם 'הגאון רבי' ומדוע, מפני שהוא עוסק בטרור כל כך הרבה זמן. לא ההתמדה והלימוד בעיון ובקיאות בישיבה או בכולל עושה אותך ל'הגאון רבי' אלא הטרור, וראו לאיזה אבסודרד הגענו, מי שהם גאונים באמת בקושי זוכים לכינוי של ר' וישנם מי שיכתבו עליהם מר או אפילו גם זה לא, אבל מי שלא מגיע לקרסולי הקרסול של מי שאינם מחבלים אוטומטית הם 'הגאון רבי' ומדוע מפני שהם מומחים גדולים בלהטריד בעלי עסקים

אם הם היו כותבים עליו 'הגאון רבי' מבלי לנמק, חצי צרה, אבל לספר כי כל גדלותו הוא בכך שהוא טרוריסט, אין זה פלא שמרן הגאון ראש הישיבה רבי דוד פוברסקי זצ"ל בשעתו כינה אותם בשם מחבלים ומאז אותו שמחת תורה זה שמם, מפני שזה מה שהם, החבלה הטרור זה מה שעושה אותם לגאונים, תורת אמת לא שוה כלום, מפני שאם תתמיד ולא תתעסק בטרור אתה לא שוה לא יסתכלו עליך, בקושי תזכה לתואר של ר' ואולי אף פחות מכך

המודעה הזו שאתם רואים כאן, מוכיחה כמה אומללים הם המחבלים, מפני שאם היו עושים משהו יפה וטוב, לא היו מזכירים כלל את הטרוריסטים, מתעלמים מהם, אם הם צריכים לעשות מטריגר הגאון רבי, ולהציג אותו כסמל ודוגמא רחמנות גדולה עליהם, הם איבדו שפיות

חיים שאולזון

ממתי הוא עניו ירא וקדוש?

הוא  לא חתם בשמו מפני שאז היתה זו איחוכא ואיטלולא שהוא יכתוב כך על עצמו אם כי כל ילד מבין כי מדובר במודעות שהוא יזם למחות בפוגעים בו, שחלקן צודקים וחלקם לא, וכמו אצל כל אחד יש צדדים לחיוב ולשלילה כך גם אצל הרב או ר' אמנון יצחק יש לו הרבה צדדים לחיוב והרבה מאוד צדדים לשלילה, כח השיפוט שלו רע ולא טוב, יש לו פה מצויין וכמו חזון איש'ניק המשוכנע כי יש בורא עולם מפני שזה כתוב מפורש ברמב"ם כך אמנון יצחק בונה בניינים על סמך מה שכתוב פה ושם ולא על להבין באמת מה שכתוב ולא כאן אכנס עמו לוויכוח, אם כי אולי הגיע פעם הזמן להוכיח לו, כי הוא למד אצל יוד'ל שפירא ליטאי חזון איש'ניק בעל ראייה בכיוון אחד בלבד, ובלי חלילה לפסול כיוון וגישה כלשהי מפני שאנו מאמינים בנהרא נהרא ופשטי' וגם כי הקב"ה מלכתחילה הקים עם הבנוי על 12 שבטים מפני שכל שבט יש לה דרך וכיוון אחר ואין זו סתירה, וכי כמו בצבא זקוקים להרבה חיילות כך גם עם ישראל, לכן לא אזלזל כאן בגישתו של יוד'ל שפירא שאפשר לעשות ממנה עפר ואפר, וכבר עשו בעבר הוכיחו לו כי הוא חי בדרך לא דרך, אבל שוב לא כאן המקום לוויכוח על זה, אני מבקש רק להעמיד את אמנון יצחק על מקומו שיבין ויידע כי הוא כתימני בעל רקע שבגד בגדולי נביאי ישראל שלא חזרו לארץ ישראל לאחר גלות בבל וקוללו על ידי עזרא ונחמיה, הפך לליטאי חזון איש'ניק מן כלאיים שבין הכל כך הרבה גישות השקפות ושיטות בעולם הליטאי, ומאמין כי זו הדרך ולא אחרת, שיידע כי זו דעת מיעוט ומן המעטים שבכלל ישראל ולאו דוקא מן המשובחים וטובים שבהם, אם כי שוב חלילה לזלזל בדרך כלשהי, חייבים לכבד את כולם, אבל בשום אופן אסור לאפשר למי להתעלות להאמין כי דרכו מעל כולם, מפני שאם נסכים לכך אז תפרוץ מלחמה קשה מפני שכל דרך וכיוון מאמינים כי דרכם היא הדרך ושל האחרים היא הרעה והלא טובה ובמצב היותר טוב עקומה, ולא  נצא מזה

הסיבה שאני כותב שורות אלו מפני שהגיעו הדברים לידי כך שחיים אנו בשקר, ולא שמים לב כאשר כותבים להבין כי לא רק מגזמים מרחיקים עד כדי שבגלל דברים כאלו גם היכן שנכון וחשוב לא מתייחסים יותר לזה ברצינות

וכך כותב אמנון יצחק על עצמו כי הוא 'איש עניו ירא וקדוש', אני לא רוצה חלילה לצחוק אבל לא אוכל שלא לבכות על מי שהתחיל דבר טוב ונפל בפח של עצמו, כאשר עסק בעניינים שלא היה צריך לעסוק בהם, נואם בפני חילונים מי שלא מאמינים כלל ומסביר להם מדוע שיטה או דרך זו או אחרת אצל החרדים לא טובה, אמנון יצחק הוא בעל גאוה שאין שני לו, מי שנמצא בסביבתו מוצא ורואה כי הגאוה זועקת ממנו, אז אנא אל תכתוב על עצמך 'איש עניו', ובאשר לקדושה עדיף שלא להרחיב, הלואי ואמנון יצחק היה יודע ומבין מה זו קדושה, שיטת דרכו וחייו רחוקים מאוד מקדושה, מפני שקדושה אמיתית על פי היהדות היא האיזון, הקדוש ברוך הוא יצר את האדם משש חלקים 3 מן הבהמה ו-3 מן המלאך, ואסור לאדם להיות מלאך או בהמה, התפקיד שלנו הוא למצוא את הדרך האמצעית, ומי שמחמיר על עצמו יותר מדי מי שמבקש להיות מלאך חייב בחטאת, נזיר למרות שכל כוונותיו לשם שמים חייב בחטאת ודוקא מפני שהתנזר מן הצד האחר שלו ממה שהקב"ה הביא ונתן לאדם ליהנות בו. מאידך אסור להיות בהמי, גם מזה חייבים להזהר, קדושה אמיתית היא מי שמוצא את האיזון, ויודע ללכת באמצע לא להיות קיצוני בצד כלשהו, אלא למצוא את הדרך הבינונית ואמנון יצחק חי חיים קיצוניים, הוא לא למד מה זו דרך הבינונית, הרוחניות חייבת לבא עם גשמיות, ואותו דבר להיפך, את הגשמיות חייבים למלאות ברוחניות, רק כשהם יחד אפשר להגיע לקדושה אמיתית

אין שורות אלו באות לרגע להצדיק את ההתנפלויות על אמנון יצחק ולבזותו, אבל מותר לבקר אותו, אמנון יצחק לא למד להבין שכמו שהוא מבקר את כל העולם זכותו של האחר לבקר אותו, ויש הרבה ביקורת עליו. בבחירות האחרונות שוב מצאנו כי דרכו דרך עקומה, היו לו טענות לכל העולם, אבל הכריע הכרעה שהיא הרסנית ומחריבה הורסת ודוחה, וחבל שלא התפלל טוב בחונן הדעת. אני מבין מדוע לא להצביע ש"ס, אני גם הייתי מבין מדוע שהוא לא ירצה להצביע יחד, אבל מדוע לא להצביע ג', כשהוא בעצמו קבע בבחירות הקודמות כי הרב שטיינמן הוא הרב שלו, וכי על פי הוראתו הוא רץ במפלגה משלו, האם הוא לא שמע כי מרן הגראי"ל שטיינמן הורה לכולם כולל אמנון יצחק להצביע ג'?

חיים שאולזון

הרב אלבז שהורשע בביהמ"ש משמש כמקל של דרעי הוא קורא למלחמה על משפחת יוסף

התאפקתי הרבה זמן לכתוב על כך, למרות שהיה זה נכון בערב הבחירות ובמיוחד מאז שהכניסו אותו ל'מועצת חכמי התורה' להזכיר לאותם מי שהספיקו לשכוח ובמיוחד לדור הצעיר שאינו יודע הם היו אז ילדים קטנים או בכלל לא נולדו, מה קרה במשך השנים, ולאיזה דרגת צביעות הגיע הרב ראובן אלבז, שעם כל הכבוד על הדברים הטובים שהוא עושה, הוא משחק צביעות נוראה ואסור לעבור על כך בשתיקה

כשנתפס אריה דרעי נחקר והגישו נגדו כתב אישום, מי שיצא נגדו בכל הכח עד כדי תביעה לסלקו מש"ס מפני שהוא גורם חילול ה' וכי לא צריכים גנבים בש"ס, היה הרב ראובן אלבז, הוא היה ראש למתנגדיו, מי שיעבור על עיתוני אז, ימצא כי הוא היה זה שתבע שינויים פרסונליים בש"ס. האיש של הרב אלבז היה שלמה בניזרי שאז עדיין לא נתפס, הוא חשב שההנהגה תעבור לידיים שהוא יוכל לשלוט דרכו על ש"ס

אבל לא סילקו את אריה דרעי, ההיפך, זעקו 'הוא זכאי', הרב אלבז לא אהב זאת אבל נאלץ ללכת עם הזרם מחשש שזה יתנקם בו, וכך עבר הענין לכאורה, עד אשר הגענו לסעיף הבא, ובואו תשמעו סיפור

האיש של הרב אלבז שלמה בניזרי לא היה יותר טוב מדרעי גם הוא לקח הרבה שוחד, ולא רק לעצמו גם להרב אלבז שהתאהב בשוחד הזה, מפני שמיליונים הגיעו לישיבה של הרב אלבז בדרכים אסורות. המשטרה עצרה וחקרה את בנזירי ואף הרב אלבז נעצר ונחקר, והגישו כתבי אישום נגד הרב אלבז ונגד שלמה בניזרי, אבל בעוד שבניזרי ישב ארבע שנים בבית הסוהר, הרב אלבז בשל מעמדו גמר את זה עם מאסר על תנאי וקנס גדול, והחזר של הרבה כסף, הוא הורשע בבית המשפט בעבירה חמורה שיש עימה קלון

ומאז הכל השתנה, הוא הפך להיות החבר הכי טוב של הגנבים, לא עוד לזרוק את הגנבים מש"ס, אלא ההיפך, הוא זה שמליץ יושר על הגנבים לא שומעים ממנו מילה רעה על כך שש"ס היא יצרנית הפושעים מספר אחד במדינה, אין מפלגה כלשהי שסיפקה כל כך הרבה פוליטיקאים היושבים בבית הסוהר, כל אותו נוסח שעליו דיבר הרב אלבז בשעתו על יושר וטוהר המידות נעלמו ואינם עוד

כשאריה דרעי צריך היה לצרף מישהו 'למועצת חכמי התורה' מפני שזו נראית בימינו זוועה, הוא המליץ על הרב אלבז, מפני שהוא לא יכול להטיף מוסר לאף אחד על גניבה גזילה, הוא לא יותר טוב מדרעי, ומאז הם החברים הכי טובים, מסתובבים עם אותו כתם

לכן אין זה פלא איך זה שהרב אלבז הסכים לשרת את דרעי איך להרוס את בד"ץ בית יוסף, התקוה כי משה יוסף ואשתו יפסידו הרבה כסף, דרעי ואלבז רוצים להרוס להם את הכשרות, וגם כאן בואו וראו עד להיכן מגיעה הצביעות של הרב אלבז שדיבר ערב הבחירות על להחזיר את השלום בציבור הספרדי הוא זה שעכשיו עושה הכל להגביר את השנאה והעויינות הפנימית, מה שיגרום כי ש"ס תהיה במחלוקת תמידית, הם התאהבו בנוסח אשכנזי, יריבו לא רק בערב בחירות כפי שזה היה בש"ס עד כה, אלא כל השנה, ובבחירות הבאות ישלמו מחיר כבד, מפני שכל מחלוקת כזו מבריחה יותר ויותר אנשים מש"ס

הרב אלבז הכריז והודיע על הקמת כשרות חדשה שתתחרה במשפחת יוסף, ועתה כולנו ערוכים ודרוכים, ישנם מי שקנו הרבה פפקורן להצגה הגדולה, וישנם מי שאומרים שירבו מלחמות כאלו בש"ס עד שזו תיהרס כליל

חיים שאולזון

49 שנות מחלוקת שקטה ו-22 שנות טרור בין האדמו״רים מבעלז ומחנובקה לקראת סיום

מאת בעלזער

אחרי שהאדמו״ר מבעלז ירושלים שמע שהאדמו״ר מבעלזא מחנובקה שלח בחזרה משלוח מנות למרות שאמרו לשליח לך לבית הגבאי [ולא החזיר בחזרה], האדמו״ר מבעלז ירושלים שלח את המתווך א. ל. לבית האדמו״ר מבעלזא מחנובקה, ואמר לו שמעון וואלף סיפר לי שנים שלרבי אין שליטה על הנגיד אנגלנדר וכי הוא מפריע לשלום

עכשיו אני רואה שהרבי הגיע להזמין אותי לחתונת ביתו הצעירה, הרבי מתקשר כל שנה בערב ר״ה לאחל ברכת השנים, כל חתונה הרבי שולח שליח עם הזמנה אישית, וכאן ממשיך הרבי מבעלז ירושלים אני רואה שהבעיה זה אצלי, לי אין שליטה על שמעון ואלף

וכך הציע הרבי מבעלז ירושלים לרבי מבעלזא מחנובקה, בא ניפגש פעם בכמה זמן במקום שקט ודיסקרטי שלא יהיה צלמים ותקשורת, כך שמעון וואלף לא יצליח לטרפד את המהלך, וכך המשיך ואמר: אתה הבן דוד היחידי שיש לי"

והמשיך הרבי מבעלז ירושלים וסיפר, כשהייתי ילד לבד, האבא של הרבי היה מגיע כל שבוע ויושב ומדבר, כמה היה טוב אותה הידידות

עכשיו רק ממתינים שהרבי מבעלז יצליח לצאת מהכלוב של זהב שהכניס אותו שמעון וואלף לשם, ותתאפשר השלום בין בעלזא ירושלים לבעלזא-מחנובקה בני ברק

ר' ישראלצ'ע יושב בשיעור


מכתבים קצרצרים


הרב שך הזהיר להתרחק מאלימות אבל שמואל אויערבך מאמין כי כל דאלים גבר
עולם הפוך אנו רואים בימינו, כל מי שזועק וטוען כי הוא הולך בדרכו של זה או אחר, למעשה עושה אחרת מכפי שנהג ועשה אותו מי שהם טוענים כי הולכים בדרכו, עדיין זוכרים מאות ואלפים את אותו נאום של הרב שך אשר ציוה 'אן אלימות אן אלימות' (בלי אלימות, בלי אלימות), הוא חזר על הדברים כמה פעמים הזהיר וביקש שלא ינהגו באלימות. היו אז מי שפירשו כי כוונתו היתה שיטת סאטמאר, שאז ידעו כשאהרן טייטלבוים היה נכנס לישיבה בקרית יואל ומזהיר שחלילה לא יפגעו בפלוני או אלמוני ידעו כי הולכים להכות אותו מכות רצח, ולכן דוקא בשל אזהרתו בלי אלימות הבינו כי צריכים לנהוג בדרכים אלימות. אבל מי שעדיין מאמינים כי הרב שך התכוון למה שאמר וכי לא היה אחד בפה ואחד בלבד, אז שמענו במפורש איך שהוא מזהיר כי אין לנהוג באלימות יש להתרחק מכך בכל מצב ובכל מחיר, אבל משום מה מי שטוענים היום כי הם ממשיכי דרכו הם אלו שהאלימות הוא הסמל שלהם, כל מה שהם עושים הם בדרכים אלימות

מדוע שותק הזקן ממרא אם הוא ממשיך דרכו של הרב שך?
הפלא הכי גדול במה שקורה בשנים האחרונות זו שתיקתו של שמואל אויערבך אשר גדולי ישראל קבעו כי הוא הזקן ממרא של דורנו, איך זה שהוא לא עוצר בעד אנשיו ואוסר עליהם את האלימות. הוא יודע טוב מן הנעשה דיווחו לו ואף סיפרו לו על מה שעשו בעבר, ואיך זה שהוא לא מכנס אותם, או לפחת באסיפות הכלליות היכן שנאם הוא לא עשה כמו שהרב שך עשה וזעק 'אן אלימות' בלי אלימות. הנה זה לאחרונה הוא דיבר באיצטדיון לאנשיו, מדוע שם הוא לא הזהיר את אנשיו כי חלילה לא ינהגו באלימות. והסיבה מפני שהוא מאמין כי כל דאלים גבר, רק מי שאלים הוא המנצח ולכן הוא זקוק להרבה מחבלים ומה שיותר בשביל להשתלט על הליטאים בדרכים אלימות

נתי גרוסמן אלים עשרים וחמש שנה לפחות
אלימות אינה רק פיזית, ישנן עוד הרבה דרכים אחרות, למשל כפי שעושים אנשי הזקן ממרא שמטרטרים אנשים בטלפונים, וכמה צבוע נתפס עורך הדין שלהם שטען כי אין זו אלימות וטרור, וכי אין בכך כל רע, וכאשר השונאים נתנו לו לטעום איזה יום במאות טלפונים כאלו, הוא התחיל לצעוק כי זה טרור ואלימות וכי הדבר אסור, אבל משום מה כשהמחבלים שאותם הוא מייצג עשו זאת לסוחרים הוא לא מבין מה רע בזה. אותו דבר נמצא אצל נתי גרוסמן שבמשך של עשרים שנה מדי שבוע ביזה ביתד נאמן את הרב שטיינמן במיוחד בעשור האחרון ששלט בעיתון הזה ללא מצרים לא עבר שבוע מבלי שעקץ אותו, שזו אלימות קשה ופוגעת, לא מדובר בביקורת או בחד פעמי, אלא בשיטה בדרך שכל מטרתה היתה לשבור אותו ולהרוס לו את התדמית ברחוב הליטאי, ולמזלו הרע של גרוסמן, הציבור לא קנה את הלוקשים שלו, ופנה עורף לשמואל אויערבך ומחבליו המאמינים עד היום הזה באלימות, ומאמינים כי בעתיד יכבשו שוב את השלטון בשיטות אלימות, יפחידו יכו יכריחו, וייאלצו לומר אמן לטירוף שלהם

המחבלים מאמינים בשלילה מעולם לא ניסו לעבוד בצורה חיובית
שימו לב לעוד משהו מאוד מעניין שקורה עם המחבלים מאז קיומם, הם לא מוכרים את עצמם אלא מכים באחר, כאותה שיטה ידועה תשפיל את האחר וממילא תהיה מעליו, הם חוששים להתמודד בדרך הנכונה להעלות את עצמם להוכיח כי הם מעל, בדרך הזו הם יכשלו, ולכן זה שנים, כל עבודתם היא השלילה, להכות באחר, להוכיח כי האחר לא בסדר, וזאת למרות שזה לא עושה אותם למשהו, כשאתה פוגע באחר אתה לא נהיה בשל כך יותר טוב, אבל תקוותם היא, כי מרוב שיכו באחר יתייאשו יחפשו מקום אחר ואין אלטרנטיבה יעברו אליהם. שימו לב, כל פעילותם היא שלילית, בעיתונם הם עושים הכל להשחיר אחרים, את המחבלים שלהם הם מפעילים לטרור בסוחרים וברבנים ובכל מי שהם רק יכולים, הם לא מסוגלים ולא יכולים למכור את עצמם להוכיח לציבור כמה טובים הם, על זה כלל לא חשבו, מפני שאין להם מה להציג, פרט לטירוף וטמטום ועל כולם צביעות שזו פגיעתם הקשה

המחבלים אינם מייצגים ציבור גדול מפני שאם היה כך היו מצליחים בלאו הכי
מעולם לא הוכח כמה אנשים יש למחבלים, בינתיים מכל כינוסיהם למדנו שיש להם בקושי בסביבות עשרת אלפים קולות גברים ונשים יחדיו, חלק גדול ממי שבאים לכינוסיהם הם צעירים לפני גיל זכות הבחירה וקנאים ירושלמים שאינם משתתפים בבחירות ואינם חלק מכיתתם, וזה שבבחירות לעיריות קיבלו קולות, חלקם הגדול הם של חסידי גור ואחרים, למשל בירושלים חסידי גור הורו לאנשיהם להצביע למחבלים, וכך היה גם בבני ברק ובעוד מקומות, מי שילמד כיצד הם עשו זאת ימצא כי לא עשו זאת לבד. אבל לא אתווכח עימם כאן בנושא הזה, אגש למשהו שהרבה יותר מוכיח כי אין להם ציבור גדול, וזה מספר המנויים שלהם. מעשית הם לא מצליחים להפיץ מידי יום יותר מכמה מאות עיתונים, זו הסיבה מדוע הם מתקשים פיננסית להחזיק את העיתון הזה, אם היו להם ארבעת אלפים מנויים הם היו צוחקים על כל העולם ומשיגים את מה שהם רוצים, אין להם את זה, וזו הסיבה שהם מנסים להשיג כסף בכח. שימו לב, 'המבשר' הצליח בגדול, מפני שהיו לו כמה אלפי מנויים מיד, ואילו 'הפלס' לא הצליח להשיג את עשירית ממה שהשיג 'המבשר' מיד בהתחלה, וזו הסיבה שהם צולעים עד היום הזה למרות שהם כבר עברו כמה שנים ולא הצליחו להזיז את עיתונם קדימה. זו ההוכחה הכי טובה שאין להם ציבור, מפני שאם היה, היו להם אלפי מנויים ואין להם את זה

ברגע של אמת בבחירות פנימיות כלל חרדית הם יאכלו אותה בגדול
איני יכול לחכות ליום שנזכה שסוף סוף יהיו בחירות פנימיות ביהדות החרדית מן הקצה אל הקצה, צריכים את זה בשביל שנדע כמה מונה כל קבוצה. היום אנו חיים בחושך, על חשבון מה שהיה לפני שלשים שנה כשאז קבוצות תמכו במי שאינם תומכים היום, למשל, בעלז אז לא התמודדו, בעיריות הם תמכו ברשימה ההונגרית רומנית ששמה היתה מאוחדת, ואילו בארצי הם תמכו בשלמה לורנץ מפני שהוא היה שותף של ראש הקהל של בעלזא שמחה בונים קליין במטרסדורף ועוד עסקים אחרים. חסידי אלכסנדר ועוד חסידויות פולניות בבחירות הפנימיות תמכו ברשימה הפולנית ששמה היתה המרכזית, היום הכל אחרת, וגם קמו בינתיים במשך עשרות השנים האחרונות חסידויות חדשות, מי שאז בקושי היו להם מנין והיום יש להם פארענצעס עם מאות ואלפי חסידים שמשנה לגמרי את מפת החלוקה הפנימית, בבחירות כאלו, המחבלים יוכלו להוכיח כמה הם שווים באמת, מפני שחסידי גור לא יוכלו לעזור להם, הם יצטרכו את קולותיהם לעצמם, ואין זה פלא מדוע המחבלים אינם רוצים בחירות פנימיות, מפני שזה יוכיח כי הם הרבה פחות ממה שהם טוענים

מבזקים - מפה ומשם


לראשונה בחייו? האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, הגיע כעת לתפילה בכותל המערבי - בניגוד למסורת אבותיו.
-------------------
אתר 'קול חי': הגעתו של האדמו"ר מתוא"י לרחבת הכותל - בשל אי יכולתו לנסוע למירון כמנהגו בהילולת רבו האמרי חיים מויז'ניץ.
-------------------
לראשונה קריאת תיגר על כשרות העדה החרדית מתוך המחנה - המו"ץ הרב זורגר מסאטמר עומד בראש מערכת כשרות חדשה שהקימו הסיקרקים, בשם יראים.
 -------------------
'ערוץ 2': הרב מצגר הגיש בקשה לצאת לאירופה לאירוע משפחתי. הפרקליטות מתנגדת בתוקף מחשש שיימלט. דיון בבקשתו בימים הקרובים. 
-------------------
גורמים בכירים במשטרה אומרים כי בשבוע הבא צפוי גל מעצרים נוסף של אנשים החשודים בהטרדות בכירים במשק וסחיטה באיומים.
בפרקליטות יגישו בקרוב כתבי אישום על למעלה מ10 העצורים השבוע בפרשיית ההטרדות
-------------------
גדסי: ‏בש"ס מתרוצצות שמועות כי חברי הכנסת יצחק ועקנין ודוד אזולאי מתכוונים לפרוש לטובת תפקידים בכירים בתנועה.
במקומם ייכנסו חיים ביטון ויגאל גואטה.
-------------------
ח"כ מקלב ל'ערוץ 7': "ועדת הכספים אמורה לאזן ולבקר את האוצר. דרישת כחלון לא הגיונית. לא כל חבר מקהלה יכול להיות מנצח או סולן". עיקרון דרישת יהדות התורה היא "שמה שהיה הוא שיהיה".
 -------------------
עמית סגל בטוויטר: ‏היו הרבה גורמים שהביאו לפירוק הממשלה הקודמת. הסקר שניבא לבנט 20 מנדטים היה העיקרי שבהם. הבית היהודי לא עמד בפיתוי והשאר היסטוריה והיסטריה.
 -------------------
ברכת מזל"ט לידידינו העיתונאי ואיש התקשורת ישראל כהן מ'כיכר השבת' ו'מרכז העניינים' לרגל שמחת אירוסיו הערב בשעטו"מ.
 -------------------
לאחר המשבר בעקבות וועדת הכספים: המו"מ של סיעת הליכוד עם סיעת כולנו ייערך הערב ב-19:00 בחדר סיעת הליכוד בכנסת.
 -------------------
ח"כ אורי מקלב ל'ערוץ 7': "ועדת הכספים אמורה לאזן ולבקר את האוצר. דרישת כחלון לא הגיונית. לא כל חבר מקהלה יכול להיות מנצח או סולן". עיקרון דרישת יהדות התורה היא "שמה שהיה הוא שיהיה
 -------------------
הגר"ח וואזנר בטקס חנוכת מקווה 'בארי' בב"ב המפואר בארץ, אבי מרן הגר"ש וואזנר שליט"א נישק הבוקר את התפילין כשהניחו לו.
 -------------------
ישראל כהן מ'כיכר השבת', בטוויטר: עו"ד ששי גז המייצג את אברהם טריגר תומך 'הפלס' הסביר הבוקר בקול ברמה כי מה שמרשו עשה לא נחשב "הטרדה". מאז זכה למאות שיחות טלפון. מעניין מה דעתו כעת
 -------------------
 מרן הגאב"ד הגרי"ט וייס הודיע להנהלת 'העדה החרדית' שהוא אוסר להוציא בטאון נוסף מלבד עיתון "העדה" בשום צורה שהיא. "זה עלול להרבות מחלוקת ואסור לתת לזה לקרות"
 -------------------
הפתעה: מודעת אבל על פטירת אימו של אליהו פרויליך יו"ר הועד למען כבוד רבותינו (הלוחם באנשי הפלס) הוכנסה לעיתון הפלס.
 -------------------
אברמי צמח באתר 2525: עיריית ירושלים סגרה את 'אטליז יהושע' בשוק מחנה יהודה באמצעות צו סגירה בשל סכנה מיידית לשלום ובריאות הציבור הממצאים העלו: פיזור רעל עכברים על המזון, נוכחות ערה של תיקנים ועכברים, ועוד
 -------------------
אתר 'קול חי': לראשונה קריאת תיגר על כשרות העדה החרדית מתוך המחנה - המו"ץ הרב זורגר מסאטמר עומד בראש מערכת כשרות חדשה שהקימו הסיקרקים, בשם יראים
 -------------------
צבי זרחיה ב'דה מרקר': "יהדות התורה דורשת ביטול קיצוצי יאיר לפיד בישיבות, החזרת קצבאות הילדים, טיפולי שיניים עד גיל 18 ורפורמת סיעוד. תפקידים: בריאות (ליצמן), כספים (גפני), סג"ש (מאיר פרוש) ויו"ר ועדת הפנים (מקלב
 -------------------
 שריפה פרצה בביהמ"ד 'אמרי חיים' הצמוד לביתו של האדמו"ר מויז'ניץ. אין נפגעים. ספרי קודש רבים עלו בלהבות

להמשך המבזקים כנסו כאן:

מכתב ר' חיים קנייבסקי למשפחת ששון


גדול בדחני סאטמאר ר' שלמה יעקב געלבמאן הלך לעולמו כשהוא בן 63 בלבד
מאת סאטמארי

בשבת נפטר התחקירן של חסידות סאטמר הרה"ח רבי שלמה יעקב געלבמאן ז"ל כשהוא בן 63 בפטירתו.

הרב געלבמאן ז"ל הוציא לאור את ספרי "מושיען של ישראל" על תשעת כרכיו מתולדותיו של הרה"ק ה'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל, ונחשב כהיסטריון עם קשרים משני צידי המתרס.

בנוסף שימש כבדחן בחצר החסידות אצל האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' והאדמו"ר בעל ה'ברך משה' זצ"ל.

ב 15 שנים האחרונות שימש הרב געלבמאן כמגייס הכספים הראשי של מוסדות סאטמר בויליאמסבורג. כל נגידי ועשירי חסידות סאטמר הראו לו חביבות יתירה.

מסע הלוויתו יצא אמש (מוצ"ש) מבית המדרש הגדול סאטמר בויליאמסבורג לבית החיים שם נטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

זייברט מחטט בזבל ושולח דוחו"ת לכל מי שמצא את שמו בפח האשפה
פקח של עירית בני ברק בורר בזבל ומחפש שמות לתת להם דו"חות ראו את צילום האופנוע ותזהירו את תושבי בני ברק שלא ישאירו בזבל פרטים מזהים, הפקחים מחפשים בזבל שמות את מי להעניש
יש אכיפה מוגברת בבני ברק ועל התושבים להזהר

לגלריה כנסו כאן:

הרב ברלנד דורש לתלמידיו באולם בכפר החדש בהולנד

video
video

הרב ברלנד יוצא מהאולם בכפר ותלמידיו מלווים אותו

video

קולקציית האדמורי"ם במכבסת ויינשטוק בארא פארק


האדמו"ר מסלאנים בפורים

video

הטיפ היומי


הוידאו היומי

video

היום יום ט' ניסן - בציור


היום יום ט' ניסן


ווארטים


״למד מן האתמול, חייה את הרגע, קווה לקראת המחר, החשוב ביותר הוא... לא לקבל דבר כמובן מאליו״

״אם את מדוכא - אתה חי בעבר,
אם אתה חרד - אתה חי בעתיד,
רק כאשר אתה חי בהווה... תהיה שליו״.

הרב אמר בדרשת שבת הגדול שמותר לאכול לפני התפילה הרב העריך בפילפולו ולמד את זה מקל-וחומר:
מה ברכת המזון שזה מדאורייתא מותר לאכול לפניה,
תפילה שזה מדרבנן לא כל שכן.

מה המילה הראשונה של ילד להורי חבדניק שהתחתן עם ברסלבית ?
נ נח נחון שהרבי המשיח!

מה ההבדל בין פסח לנתוני היסטוריית גלישה?
פסח, האשה מנקה-הבעל בודק.
היסטוריית גלישה, הבעל מנקה-האשה בודקת...

המזון הכשר לפסח מיועד לקלים לא למי שמאמין כי הוא מקפיד על קלה כבחמורה

מאת בן תורה

השבת זה שבת הגדול . אז נביא את דבריו של מרן הגרי"ש אונגר זצוק"ל גאבד חוג חתם סופר. שהיה דורש בשבת הגדול ובמהלך דבריו בדרשה היה אומר שכל יום בתפילה אנו אומרים בקרבנות , הפסח אינו נאכל אלא בלילה, ואינו נאכל אלא עד חצות, ואינו נאכל  אלא למנוייו, ואינו נאכל אלא אלא צלי. מה זה בא ללמד אותנו שבפסח לא צריך לאכול  את כל מה שכשר לפסח אלא כל אחד שינהג כפי שנהגו אבותיו, ובפרט שבזמנינו כמעט לכל מוצרי המזון יש הכשר לפסח שועדי הכשרות נותנים. הוא היה אומר שרוב המוצרים שכשרים לפסח לא בשביל הציבור שלנו אלא לעמך שלא יכשל בחמץ בפסח.  ומובא שבניסן נגאלו ישראל ובניסן עתידין להיגאל. שהשם יעזור שנזכה להיגאל בניסן הזה אמן ואמן

במחשבה שניה / מים שלנו

מאת ז. יוספי

מספרים על עיירה אחת שהיה בה עשיר אחד עתיר ממון שלא ממש הבין את המשמעות למים שלנו, והשתלט על כל הברזים, לא נתן לאף אחד לשאוב. אבל את הסיפור הזה נניח בצד להיום, בגלל מאורעות אחרים שהתרחשו עלינו בשבוע האחרון.
לכן בואו נדבר על ערב פסח ועל המאבק הבלתי נגמר בחמץ, היכולים להביא אדם למספר תובנות, שביום רגיל הוא לא היה שם לב אליהן. אולי היו אלו מאורעות נוספים שגרמו לכל המחשבות האלו, אבל ודאי כששואב האבק דולק, ואתה לא יכול לדבר חוץ מתנועות ידיים עלומות שיכולות להתפרש לשמונה פנים, כמספר ערימות הכביסה הפזורות בבית, אלו רגעים של מחשבה. עכשיו זה זמן שאנשים אינם מנסים להצטדק. כן, יש קמט בחולצה וכתם קטן ליד הכיס, אבל זה ערב פסח. כן, שלושה שקי תפוחי אדמה זה קצת הרבה, אבל זה ערב פסח. כן, לדפוק מזרנים בשמונה בערב זה קצת לא שגרתי, אבל זה ערב פסח. כן, יש זמנים שאתה צריך להפסיק להצטדק. נכון, אני עושה כמה דברים שנראים בעיני המתבונן מהצד כתמוהים, אבל זאת זכותי, ואין לי שום עניין להצטדק על זה. יש ערב פסח? יש עוד זמנים בחלקים אחרים של החיים שצריך להפסיק להצטדק. כן. אנחנו דופקים מזרנים בשמונה בבוקר ובשמונה בערב, ואנחנו לא מצטדקים.
יש לך דרך אחרת לנער אותם? להישאר רגוע. אם יש אתגר אמיתי בימים האלו, של ערב פסח, כמובן, אף אחד לא מדבר על משהו אחר עכשיו. זה פשוט להישאר רגוע. כן, כל הרעש הזה הוא בסך הכל קיטור המוציא קצת אוויר על התריסים, לא צריך להיבהל. אז יש קצת רעש, בואו נשאר רגועים. ואם תכלעס זה יעזור? אחרי כל רעש כולם יודעים, פסח נכנס אצל כולם באותה שעה, כולם צריכים למכור, למכור חמץ, כמובן. אז יש כאלו שמאבדים עשתון או שניים בגלל שקצת קשה להם עם מכירת החמץ שלהם. אז יש כאלו שבגלל שאצלם קשה, הם מנסים להדביק עליך את כל החמץ שנותר אצלם. אז מה, הם לא הטרידו את השכנים בחדר מדרגות כששלחו את הילדים לעשות רעש בחוץ? הטרידו. והם לא טרטרו את ועד הבית כשרצו משהו לעצמם? אוהו טרטרו. אז תישאר רגוע כשמאשימים אותך שאתה מטרד בבניין, הם בסך הכל לחוצים ומתנהגים קצת בפראות, אחרי הכל הבניין הוא בניין אחד, ונישאר שכנים גם מחר.
הפקחים של העירייה, אלו האחראיים על הניקיון - שם באמת מישהו צריך לעשות סדר. לא ייתכן שהם יחליטו להתערב רק לצד אחד. אתם אחראים על פינוי הפסולת? קדימה, תעשו את עבודתכם. לא ייתכן כששכן אחד זורק שקית ניילון על הרצפה תתנו לו קנס, וכששכנים אחרים משתלטים על שטחים ציבוריים, עושים ברשות הרבים כבתוך שלהם ומטרידים את כל השכונה - אתם פשוט שותקים. לא ייתכן ששכן אחד יעשה רעש כל הלילה ואתם תרקדו איתו בשמחתו, וכששכן אחר דופק מסמר בין שתיים לשתיים וחמש דקות, אתם כבר דופקים אצלו בדלת עם קנס, רק בגלל שפלוני שולח אתכם. זה פשוט לא מתאים לפקחי עירייה להתנהל בשחיתות כזאת.
מה שמעניין בערב פסח למרות הכל, שכל אחד מוכר את החמץ שלו אצל הרב שלו, זה מהשכונה, זה מבית הכנסת, זה השכן. אבל אף אחד לא חושב לומר לשני: 'רגע, אצל מי מכרת חמץ? כל החמץ שלך לא מכור'. מה פתאום? כל אחד מבין שכל אחד יכול למכור את חמצו אצל הרב שלו, שיש לו את הגוי שלו. מישהו יגיד שאם מכרת חמץ אצל הרב שלך אתה עובר על לאו דחמץ בפסח? ודאי שלא. מעניין. יותר מזה, יושבים שולחן ליל הסדר אחד מספר בני משפחה שהגיעו כל אחד מביתו וממנהגיו הייחודיים, מישהו יגיד לזה שלידו תפסיק לאכול מצות מכונה ותאכל רק מצות יד או להיפך? ברור לכולם שכל אחד מגיע עם מסורת אבותיו ועם מנהגיו, כל אחד ראה פסח אצל אבא, אצל סבא, וממשיך את מסורת הדורות. מישהו יכול לכפות על השני מסורת דורות שונה? עם כסף אפשר להביא חברת ניקיון שתעשה עבורך את העבודה. עם הרבה עיתונים אתה יכול לנקות חלונות, אבל לספר לשני איך סבא שלו עשה סדר? לחנך מחדש? זה פשוט לא יילך. דיינו.

אושר עד - עוד לא כושר - אושר עד - עוד לא יושר

מאת בני ברקי

אושר עד - עוד לא כושר
אושר עד - עוד לא יושר
אושר עד - בושה כשרותית
אושר עד - בושה בריאותית
אברום מוישה תתבייש! נשארת עם מושגי ״קלאב מרקט״ או ״עמנואל״, או ״יד עזרה״, האין לך אלוקים? תפסיק להרוס את הבריאות לציבור צרכנים חרדי הענק שמפרנס אותך ואת נעריך! הכל כסף בחיים? אנו הורים לילדים! בשר פג תוקף?! קפוא במקום טרי?! הרצחת וגם ירשת?!
אדון מרגלית, השתגעת טוטאלית,
הקונים מעניינים אותך מינימלית, אתה ממשיך בצורה ברוטלית,
חסרת כל הגיון נורמלית, או התנהגות אידיאלית,
במקרה חשף הלה את התגלית, מי יודע כבר כמה זמן אתה מנגן עלינו בחלילית,
רוקד כל הדרך אל הבנק לקול הצלילית, ומתעטף יענו ב"תכלת שבטלית",
הנך חושב שאנו לקוחותיך ככיתה טיפולית, קבוצה ישראלית,
שלא יודעת אנגלית, לידיעתך! עשית טעות גורלית,
יתכן ואף פלילית, רחוקה כרצונך מלהיות שולית,
נדיר מכם את הרגלית, שכח מאתנו מר - מרגלית!
מצטערים אך יש גבול לכל תעלולית, להבא במקום לחשוב רק כלכלית,
תחשוב מעט שכלית, וחוס על לקוחותיך בצורה מקסימלית!
לו יהי

יו'ר תנועות יחד ועוצמה יהודית הרב אליהו ישי עשה את השבת בישוב היהודי בחברון עיר האבות במחיצת תומכים רבים

את ישי ליוו אנשים רבים לתפילות במערת המכפלה ובחזרה ממנה במהלך השבת נאם ישי בנושא אהבתו הרבה של מרן זצ'ל לארץ ישראל שהיתה לא פחות מאהבתו לתורת ישראל לצד אהבת עם ישראל והדאגה לשכבות החלשות.  בזמנו גם את ש'ס קיבלנו עם גירעון והצלנו לצאת ממנו וגם כאן בעזרת ה' אנו נצא מהגירעון ולאחר מכן תנועתנו תמשיך במלוא העוצמה לפרוח ולצמוח עם הציבור היקר של מאה עשרים וחמשה אלף האנשים שהצביעו לנו ועוד אלו שרצו להצביע אך אויימו או נרתעו עקב המלחמות נגדנו, אנו לא הולכים לשום מקום נעשה הכל כדי להילחם על ערכי התנועה גם מחוץ לכנסת באמצעות עתירות משפטיות כדי לתקן עוולות וכמו כן נקים לשכת פניות הציבור ונעשה הכל כדי לעזור לציבור היקר ההולך
בדרכו של מרן לאורם של רבותינו גדולי הדור

מקור הפגע הגזעני

מאת הרב אליהו קאופמן

ההאמירות הגזעניות האחרונות – מכיוון עמותות השמאל, פר' חצרוני וחיים גרינבוים (עורך העיתון החרדי "בקהילה") החזירו את המאבק העדתי והמעמדי למרכז הפוקוס. ההצבעה הגורפת לליכוד שוב הרתיחה את דמם של אלה שהגיעו לארץ כקולוניאליסטים אירופאים והקימו מדינה שבה הכול חייב להתקיים אך ורק עפ"י הטעם הדיקטטורי במסכה "דמוקראטית". האמירות הגזעניות והאנטי עממיות כיום הן של אותו חצרוני – החפץ להחזיר את ה"סלקציה" ולגרש מכאן את עדות המזרח ואת יוצאי חבר העמים רק משום שלא הצביעו למי שהוא הצביע. האמירות הללו שייכות היום לאלונה קמחי - זו שרוצה להרעיל את מי שלא חושב כמוה. האמירות הללו שייכות ליאיר גרבוז שחפץ לסלק מהארץ בה התנחלה משפחתו, את כל מנשקי המזוזות. האמירות הללו שייכות ל"סוציאליסטים" מהשמאל - שרוצים להרעיב (מכספי ומתרומות הציבור!...) את כל מי שחי בפריפריה (במיוחד בדרום) ושהצביע לליכוד. והאמירות הללו שייכות לחיים גרינבוים (עורך העיתון "בקהילה") שחפץ למנוע סעד כספי ומוצרי חסד ממשפחות חרדיות רעבות שלא הצביעו ל"יהדות התורה" ולש"ס. אבל כל אלה אינם הראשונים שצצו והחלו בצווחות המלחמה הגזענית שכל כולה שנאה עדתית ומעמדית. קדמו להם לא מעט גזענים כמותם, ובמשך עשרות שנים.

להמשך כנסו כאן:

הכלה החשופה בריקד עם האדמו״ר


מה לעשות שלנגיד המליונריש בת ורוצה שירקוד עימה, האדמו״ר הזה סבא שלו הלך לבחירות, אבא שלו הלך לבחירות, אבל הוא קנאי, ומדוע מפני שאפשר לעשות ככה כסף

שימו לב, כשמגיע הזמן לרקוד מצווה טאנץ עם בת הנגיד, אין מחיצה אין כלום, ואז שוכחים מן הקנאות

צא טמא


מלשינון - וועד משמרת מחנינו


הלוויית הבדחן


מכתב מרן הגראי"ל שטיינמן למשפחת ששון


מכתבו של מרן הגאון ראש הישיבה הרב מאזוז למשפחת ששון


מכתב האדמו"ר מצאנז למשםחת ששון


האדמו'ר מבעלזא באפיית מצה בחצר הקודש בעלזא ערב פסח י''ד ניסן תשע''ד

video

תצוגת מכוניות בכותל


אפיית המצות עם האדמו"ר מבעלזא מכנובקה

video

הגאון רב ברוך מרדכי אזרחי בניחום אבלים אצל תלמידו בארגנטינה הרב אברהם סלמוןהגאון רב ברוך מורדכי בניחום אבלים אצל תלמידו בארגנטינה הרב אברהם סלמון על פטירת אימו, הרב ניחם כארבעים דקות

האדמו'ר מסערט ויז'ניץ שליט'א באפיית מצות מצוה

video

מכירת חמץ בויזניץ


אפיית מצות בבית הרה'צ מרדכי אליהו זצ'ל

video

עיטור כבוד יהודי למוסלמי שיזם את "טבעת השלום האנושית" בקופנהגן

הרב מנחם מרגולין מעניק את האות ל נידל אל גברי
מאת אליעזר שולמן

מנכ"ל 'מרכז רבני אירופה' ו'איגוד הארגונים היהודיים באירופה', הרב מנחם מרגולין, העניק אמש עיטור מיוחד לתושב מוסלמי בקופנהגן, דנמרק, נידל אל ג'ברי, שארגן את "טבעת השלום האנושית" בהשתתפות של כ- 1000 דנים, שהקיפה את בית הכנסת הראשי בקופנהגן - כאות סולידריות עם הקהילה היהודית, בעקבות התקפת הטרור הרצחנית שבה נהרג המאבטח היהודי דן אוזן, בחודש שעבר.
אל ג'ברי ביקש לארגן את מפגן הסולידריות מייד לאחר התקפת הטרור הרצחנית בקופנהגן ב-15 בפברואר, אלא שהשלטונות שחששו כי האירוע לא יעבור בשלום לא אישרו את הבקשה.
רק לאור נחישותו התאפשרה טבעת השלום האנושית כמה שבועות מאוחר יותר, וזאת לאחר שיוזמה דומה התקיימה סביב בית הכנסת של אוסלו, בירת נורבגיה השכנה.
בכירי האיחוד האירופי – ובראשם נציבי האיחוד האירופי לכלכלה, משפטים, מיסים וחינוך, סגן ראש ממשלת בלגיה ונציגים  של יותר מ-20 מדינות אירופיות לקחו חלק בטקס המרגש שהתקיים במהלך טקס זיכרון לחללי הפיגועים בקופנהגן ונערך בבית איגוד הארגונים היהודיים באירופה, בבריסל. הטקס השתתף גם מר ז'ואל מרגי נשיא הקהילה היהודית בצרפת שנשא גם הוא דברים נרגשים ונחרצים באירוע.
הרב מנחם מרגולין שאירח את טקס הזיכרון אמר כי  "ימי זכרון אינם נדירים לעם היהודי ולילדיו. חשוב לדעת כיצד להבטיח שההיסטוריה הזו לא תהיה חלק מהמציאות שלנו ומעתידנו. בזמן שהיהודים באירופה "מתרגלים" להתקפות על חופש הדת שלהם, לעולם לא נתרגל למנהיגים "שבעי הרצון"  החושבים שהצהרות חזקות ככל שיהיו יכולות להרגיע אותנו." מרגולין חזר והדגיש את קריאתו למנהיגים האירופאים לחקות את הממשל האמריקני ולמנות אחראי מיוחד למעקב ומאבק באנטישמיות.
מרדכי אוזן,  אביו השכול של המאבטח שנהרג דן אוזן, אמר כי "אפשר להביס את הרוע דרך החביבות האנושית בלבד. חביבות המצריכה אומץ. יש לי תקוה שנתעורר ונתחיל לעשות את מה שחיוני כדי לחזק את העולם הדמוקרטי ונבטיח יחדיו עתיד טוב וחזק  יותר עבור ילדינו ואזרחינו."
נידל אל ג'ברי מקבל העיטור, הודה לרב מרגולין על היוזמה ואמר כי " אתניות ודת אינם צריכים עוד להוות סיבה לפשעי שנאה, התקפות ורצח. תמצית האומץ הינה לא להשלים עם האנטישמיות, לדרוש שלום באופן נרחב, ולדבר בשם כל המיעוטים בחברה. אל ג'ברי ביטל את נסיונות היבוא של הסכסוך במזרח התיכון לאירופה וקבע כי "אם נתחיל להניע את הסכסוך מחוץ לישראל אזי השלום לא יגיע לישראל ולמזרח התיכון."
אלכסנדר דה קרו, סגן ראש ממשלת בלגיה, דיבר על כוחות אפלים המחפשים לחתור תחת ערכינו המשותפים, תוך שהוא קורא לחברה להתעמת בשנאה על כל צורותיה, כולל גזענות ואנטישמיות. " לאף אחד מאלו אין מקום בבלגיה ובאירופה. היבשת האירופאית היוותה תמיד בית לאנשים עם אמונות שונות וצריכה להישאר כזו." את הטקס הנחתה הגב' נחמה טאוויל, מנהלת הפרוייקים של המרכז הקהילתי היהודי באיחוד האירופאי EJCC. את תפילת קל מלא רחמים נשא הרב מענדי פבזנר

הרבי רבי חיים מאיר'ל מויזניץ מקדש בליל הסדר

video

ישועות משה


האדמו"ר רבי משה'לע מויזניץ לקראת ובימי הפסח

video

המבשרעיתוני הבוקר


ההתרסקות בכוונה תחילהמלחמת תימן ואירןשלמה גבאי על פרשת צו

video

תרכיב פאזל