רשימת הבלוגים שלי

יום שלישי, 13 באוקטובר 2015

שאריתישראל הסירה את ההכשר מהיכלי מלכות של המחבלים


דין רודף לנאמני הר הבית?

מאת בית מדרשער

חלק מרכזי של תורת תלמידי צבי יהודה קוק, נגד רוב מנין ובנין גדולי ישראל, הוא האמונה שיש להחיל בזמן הזה דיני נפשות.  לפיכך, לא בחלו מספר מרבני המתנחלים בזמנו לפסוק דין רודף ליצחק רבין, על אף שכמובן רבין עצמו לא סיכן חייו של איש, ובזמנו היה ניתן להתווכח שיוזמת השלום אולי תציל יהודים בטווח הארוך.  לאור העובדה שמעשיהם של העולים להר הבית מסכנים חיי ישראל, וכבר גרמו להריגתם של כמה וכמה קדושים, הי"ד, תמהני אם דוב ליאור ומרעיו יראו לנכון לפסוק דין רודף לעולים להר הבית אשר במעשיהם גורמים ישירות לרצח יהודים.  אני מעריך שנגלה שוב שאלו המכנים עצמם דתיים לאומיים הם יותר לאומיים מדתיים, ומאמינים שהיכן שההלכה הולכת בכיוון בלתי לאומני אין להחילה.

ולתועלת המעיין אעתיק כאן דברי הרמב"ם הלכות רוצח ושמירת נפש פרק א טו:  הרואה רודף אחר חברו להורגו, או אחר ערווה לבועלה, ויכול להציל, ולא הציל, הרי זה ביטל מצות עשה, שהיא "וקצותה, את כפה" (דברים כה,יב); ועבר על שני לאוין, על "לא תחוס, עינך" (שם) ועל "לא תעמוד על דם ריעך" (ויקרא יט,טז).  [טז] אף על פי שאין לוקין על לאוין אלו, מפני שאין בהן מעשה, חמורים הם:  שכל המאבד נפש אחת מישראל, כאילו איבד כל העולם כולו; וכל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים כל העולם כולו.

 החפץ בעילום שמו

אמנון יצחק - לא קשור לדת היהודית

מאת מנחם נאבת

אתמול העליתי כאן קישור לדברי הרב אמנון יצחק שאמר שפיגועי הסכין האחרונים הם בשל הסכין הפגומות המשמשות במשחטות. עוד הוסיף הרב שזאת רק ההתחלה, ואנו הולכים לספוג פיגועי תופת עם חומרי נפץ וכו'. העליתי זאת והוספתי כמה גיחוכים על דבריו. בעקבות כך קיבלתי ביקורות רבות. אמרו לי שזה קטנוני מידי להתייחס אליו ולדבריו, שהוא לא שווה את זה, שאין משמעות בהתייחסות לאדם הזה, אמרו לי שזה סתם מעורר דיבור סתמי על בני אדם שאין לו הרבה משמעות חוץ מלעורר דברי ריבות ומדנים. ועוד כהנה וכהנה.
האמת היא שהביקורות הללו נגעו אל ליבי, כי אכן בדרך כלל אני לא אוהב להתייחס לכל כוכב שמחליט לומר את ההגיגים העמוקים שלו, אני לא אוהב את הדיבור על אנשים, הפטפוט על מה שאמרו, הליצנות מהם, ובעיקר העובדה שהדברים האלה שוליים ולא מועילים לכלום, חוץ מרצון להתפרק ולצחוק קצת על חשבון הזולת. הרבה פעמים. וזה נכון שזה לא שווה את זה.
אבל דווקא בגלל שאני לא אוהב את הסגנון הזה כתבתי זאת. משום שזאת לא תמיד חכמה לדבר על דברים העומדים ברומו של עולם. לפני שכתבתי זאת יצא לי לשוחח עם כמה וכמה אנשים שלוקחים ברצינות את כל השטויות האלה, או דומיהן, ורואים בכך דברים משמים. באותה מידה יצא לי לשוחח עם אנשים חילוניים 'שהוכיחו' לי באמצעות הדברים הללו עד כמה הדת והדתיים מטומטמים. ישנה גם תחושה שבשתיקה שאם אתה דתי, בסופו של דבר, גם אם אתה לא בדיוק מסכים עם הנוסח והדברים, או אפילו אם אתה חולק באופן מהותי על זה, בסופו של דבר אתה 'בצד שלו', כי סוף סוף זה 'הצד' של הדתיים.
אין לכם מושג עד כמה דברים כאלה נוגעים לאנשים ועד כמה אנשים תמימים לוקחים זאת ברצינות, גם אם בסופו של דבר מתנגדים. הם מרגישים שבסופו של דבר יש כאן 'אמירה דתית' מ'סמכות דתית', גם אם לא מסכימים עמו. צריך להדגיש שהרב אמנון יצחק, מה שהוא מייצג, החומרים עליהם הוא מדבר וכל העולם הרוחני שלו, הם לא 'עוד שיטה' בעולם הדתי כפי שאני מבין אותו. זה פשוט דת אחרת. זה עולם אחר. זאת תפיסה אחרת לחלוטין של האמונה ושל הדת.
מספיק לרפרף בין התגובות ולראות כמה אנשים מגיבים ואומרים שהוא לא צודק, וזה לא בגלל זה, ומי אמר לו, ומאיפה הוא יודע חשבונות שמים וכו' וכו'. אבל זאת לא הבעיה. כאילו שהאמירה שלו הייתה מוצדקת אילו הוא רק היה 'מוכיח' אותה, אילו הוא היה ערב לצדקתו. לא זה העניין. העולם הרוחני של הרב הזה ושכמותו הוא עולם אחר לחלוטין, הוא עולם הפוך מהעולם הרוחני שאני מדבר עליו, הוא במובן מסוים אנטי דתי מבחינתי. שלא לדבר על חילול השם ש'רבנים' שכמותו עושים בסגנון האווילי שלהם.
עולמו 'הרוחני' של הרב הזה נע בתחילת דרכו בסגנון מסיונרי יהודי הנע סביב הפחדות אפוקליפטיות על מלחמות ועל מתים, על סיפורי נפלאות ונכים שעומדים מכיסאם. הסגנון שלו היה שטחי לעילא ולעילא והוא דיבר על הקב"ה כמו שמדברים על משחק לגו. לאחר מכן, עם הזמן, הוא 'השתפשף' ונעשה יותר 'בן תורה', או אז הוא התחיל להיות ה'שומר' של כל הזיה וגחמה המתהדרת כ'חומרא' וכ'תקנות'. האדם הזה עשה רק נזק ליהדות ולשמה, לטהרתה ולסגנונה. הוא דיבר על יהדות ריקה מתוכן, יהדות שכל משמעותה היא אל זועם המחפש לשחוט בני אדם שלא שחטו פרות כמו שצריך. אל גחמני וילדותי. אילו הייתה זאת האמונה האישית שלו שהייתה מצטרפת באופן שולי אל עולם רוחני עמוק של הלכה ומדרש, החרשתי. אבל מדובר ברב שכל תמונת היהדות שהוא משווק היא כזאת. ואנשים קונים את זה. אנשים נמשכים לזה. ובעיקר, הם נסחפים אחרי הטרור הדמגוגי.
זה לא רק הוא כמובן. זאת תעשייה שלמה של יהדות כביכול דתית, מנוונת מכל תוכן, עובדת אלילים, יהדות שאין לה דבר עם יראת שמים, עם עשיית הישר והטוב, עם צדקה וחסד, עם הלכה וגופי תורה, עם קדושה ודבקות רוחנית, אלא יש לה קשר לאפוקליפסות בגרוש, נבואות זעם, אמונות תפלות, סגולות ברבריות, הרבה כסף, שרלטנות, מרמה כלפי ההמון, מעשי מופתים ונפלאות. זאת יהדות של באבות ושל מאגים, קוסמים מעוננים ומכשפים, יהדות אנטי דתית, של חוסר יראת שמים, חוסר קדושה, רק איזה דרקון מאיים בשמים עם זקן לבן וארוך שמאיים להחריב את העולם כל רגע ולהתעלל בכל האנושות, ולהתעצבן, ולקרוע את כל העולם לגזרים, ולשרוף את כל מי שלא עשה פדיון פטר חמור או הפרשת חלה המונית.
אז כן, אני לא מתחרט. לא תמיד צריכים לדבר גבוה גבוה. ואני אומר זאת אחרי מחשבה. ואולי המעירים לי לא יודעים כל כך מה המצב. לפעמים צריך לדבר על כל הסחי הזה, שנמצא יחד עם ההמון, שנבלע עמו, ושכמו תמיד, הוא אף פעם לא מעניין, כי הוא לא ברמה שלנו. נכון, זה לא ברמה שלנו. אבל לא הכל שאלה של רמה. יש דברים שצריך לומר אותם.

ארץ ישראל וארה"ב

video

*סיכום השיחה היומית*

בנקודה העיקרית של חיוב לימוד התורה משתווים כל ישראל משא"כ באופן קיום המצוות (אין חילוק ביןלימוד הדין ד"שויתי ה' לנגדי תמיד" שבתחלת שו"ע ודיני נזקי הגוף שבסוף שו"ע – ה"ז באותו כח השכל וכח הדיבור, משא"כ בקיום מצוות אלו יש חילוק מן הקצה אל הקצה). ולכן הענין דאחדות ישראל נפעל ע"י התורה. ולכן גם המעבר בין העבודה דחודש תשרי ל"ויעקב הלך לדרכו" הוא ע"י הממוצע וההכנה של שמחת תורה דוקא (ולא שמחה של מצוה שבחגה"ס), שזה פועל הענין דאחדות ישראל גם במצב של "פרידתכם". וזהו מה שעוררו ע"ד ההוספה בקביעות עתים לתורה – ללמוד ע"מ לקבל סמיכה לרבנות, "יורה יורה" ו/או "ידין ידין". ושהנהלות הישיבות והכוללים יקבעו זה כחלק מסדרי הלימוד.וגם יו"ל קובצי חידושי תורה פעמיים השנה – לקראת חה"פ ור"ה. וגם בעלי עסק יוסיפו בקביעות עתים לתורה, גם בלימוד שו"ע, ובקיום המצוות.

משיחת יום א' פ' נח, אדר"ח מרחשון ה'תשל"ו

היום יום ל' תשרי - בציור


היום יום ל' תשרי


ווארטים


בריסקער הולך בשער שכם  פתאום מגיע ערבי לדקור אותו מתחיל לצעוק הבריסקער ברוך אתה השם ...על קידוש השם הערבי תופס ידיים ורגליים ובורח הבריסקער רודף אחריו וצועק נו...........נו........נו.....
. ברכה לבטלה

אני יושב בבית חולים פתאום באה אלי אחות ערבייה ואומרת לי: עכשיו אתה תרגיש דקירה קלה... לא חשבתי פעמיים ויריתי בה

היום ארבעה פיגועי דקירות שהם שישה מחבלים וארבעה פצועים ושלושה חיסולים למחבלים..... הרחמן הוא יחזיר לנו את הרוגע לגבולינו ויחסל את אויבינו.... אמן

הרבנית קוק: אבא, פתח שערי שמים!‎

video

האהרוני החליף את הספר תורה בזהב

מאת סאטמארי

כשבית המקדש היה קיים
במצות הקהל הביאו ספר תורה לקרא בו לפני העם 
ועכשיו בא האהרוני 
ומניח על השולחן כלי כסף וזהב 
כמו בימי אחשורוש

אהרונים סייעו לזאלונים להכין כינוס


מאת אהרוני

ראשי ומארגי מעמדי הסיומים בסאטמר הגיעו היום לעזור לפלג הזאלוני עם הכנת
האולם למעמד שלהם

בחסידות סאטמר יש 2 חבורות ללימוד הראשון לימוד דף ביום והשני לימוד עמוד
ביום, ולכן כבר נערכו בסאטמר 6 מעמדי סיומים גדולים.

מארגני הסיומים הרב יצחק שווארץ מחבורת תורתך שעשועי והרב יצחק מיכאל
יאקאב מחבורת יסודי התורה, יודעים ומכירים היטיב את העבודה של הכנת אולם
גדול למעמד סיום.

ולכך היום כאשר הפלג הזאלוני עורכת מעמד סיום מסכת במסגרת חבורת זכרו הם
ביקשו ממארגני הסיומים בסאטמר שיבואו לעזרתם איך להכין את האולם כדי
שהאירוע תצליח בצורה יוצאת מן הכלל

הגר"ח קנייבסקי במעמד בביתר

video
video

ראש ישיבת עטרת ישראל הגרב״מ אזרחי במשא מרגש לצידו של מרן הגר״ח קנייבסקי

video

הילולא דצדיקיא


פנינת מוסר מפי ראש עיריית אלעד ישראל פרוש‎

video

הכנסת ספר תורה לבהמ"ד ביאלא בני ברק
לגלריה כנסו כאן:

הרב הראשי של המחבלים בירושלים עובר לפני התיבה בכותל המערבי

video

אב"ד וויזניץ בורו פארק שליט"א בשלש סעודות והבדלה במז'יבוז' אוקראינה סמוך ונראה לציון המצויינת של אור שבעת הימים הבעש"ט הק'

נשיא מועצת החכמים לחברי הכנסת של ש"ס: "תהיו ילדים טובים"

video

ירושלים: פצועים אנוש וקשה בפיגוע דקירה בשכונת פסגת זאבצעיר חרדי ונער דתי לאומי שרכב על אופניים נדקרו ע"י מחבלים בשכונת פסגת זאב בירושלים. 

לייזר הס מתנדב ביחידת האופנועים של איחוד הצלה מספר: "מדובר ככה"נ בשתי זירות. בזירה הראשונה היה נער צעיר שנדקר בפלג גוף עליון ופונה לבית החולים במצב אנוש. לאחר מכן המשכתי בנסיעה לעבר רחוב הששה עשר שם נמסר לי ממוקד איחוד הצלה על פצוע נוסף מדקירה. כשהגעתי למקום נתקלתי בצעיר חרדי שנדקר אף הוא בפלג גופו העליון ובמצב קשה. הנפגעים פונו לבית החולים הדסה הר הצופים שם פועלים הרופאים להציל את חייהם". 

לגלריה כנסו כאן:

הכומר לשעבר של הנשיא אובמה: ישו היה פלסטיני‎

video

שוב פיגוע דקירה סמוך למטה הארצי בירושליםלפני שעה קלה אירע שוב פיגוע דקירה ברחוב דרך בר לב סמוך למטה הארצי בירושלים, מהמשטרה נמסר כי שוטר מג״ב שהבחין במחבלת שעוררה את חשדו בדרך חיים בר לב, קרא לעברה לעצור. המחבלת הסתובבה לעברו עם סכין ודקרה אותו. השוטר הצליח לדרוך את נשקו ולנטרל את המחבלת. 

משה טייטלבוים מנכ"ל איחוד הצלה מסר: "כשהגעתי לזירה נתקלתי במתנדבי איחוד הצלה מיחידת האופנועים שמעניקים טיפול רפואי ראשוני לאיש כוחות הביטחון שנדקר בפלג גוף עליון כשעמד בכניסה למטה הארצי. במהלך הטיפול נשמעו קולות ירי. המתנדבים הונחו לעזוב את הזירה עקב חשש לשלומם. הנפגע פונה לבית החולים בהכרה מלאה כשהוא סובל מפצעי דקירה. אין ספק כי מדובר בנס שהאירוע לא הסתיים באופן חמור יותר". 
צילומים אורי דייויס חדשות 24

לגלריה כנסו כאן:

ליפא בשיר חדש - נחום איש גם זו לטובה‎

video

יום טוב סוכות תשע"ו בחצרות הקודש - חלק הלגלריה כנסו כאן:

תיעוד ממפגש של הגאון רבי יורם אברג'יל זצ"ל ומרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל

video

יום טוב סוכות תשע"ו בחצרות הקודש - חלק ולגלריה כנסו כאן:

הרב שמואל אליהו והשייח'

video

עצרת תפילה המונית


מנסה לחטוף לחייל את הנשק

video

לא קונים טרור


תורת הלחימה: תלמידי ישיבת מיר בירושלים מצטיידים בגז פלפל‎

video

בואו שעריו בתודה


האזינו לשיחה שהתקבלה במוקד 100 על הפיגוע בפסגת זאב‎

video

המבשר
איך לנטרל בקלות וביעילות תוקף חמוש בסכין

video

עיתוני הבוקר


רן כרמי בוזגלו פונה לאדל מהמקום שהיא נפגעה‎

video

אני שוטר


מחבל שיידה בקבוק תבערה לעבר כוחות צה"ל ומג"ב סמוך למעבר רחל נורה ונפצע קשה

video

שייעי' קרישבסקי נרצח


נינג'וטסו ישראל אומנות הנינג'ה - נסיון חטיפה ותקיפה לאומנית‎

video

מאיים להביא מיליארד מוסלמים על ירושלים