רשימת הבלוגים שלי

יום רביעי, 5 באוגוסט 2015

התוועדות עם הרה"ח ר' לייבל גרונר בשבת במירון


כ' מנחם אב יום ההילולא של רבי לוי יצחק ז"ל אביו של הרבי מחב"ד

video

כינוס כ' מנחם אב המרכזי


להחיות במנהיגות

video

הטיפ היומי


הוידאו היומי

video

*סיכום השיחה היומית*

בעל ההילולא [דכ"ף מנחם-אב] הי' יכול לשבת ולהתעסק בעניני תומ"צ לעצמו, ולפסוק שאלות רק עבור בני קהילתו שבאו אליו וכו', ובפועל הי' עוזר גם ליהודים של ערים אחרות, ולא חיכה עד שהם יבואואליו אלא הוא הי' הולך אליהם לעודדם ולחזקם ביהדות וכו'. ועבור זה העמיד א"ע בסכנת נפשות בגשמיות, בידעו שעפ"י טבע זה יביא למאסרו, וכפי שאכן קרה בפועל. ובכך גם מסר את נפשוברוחניות, כי במאסר לא הי' לו את האפשרות ללמוד תורה ולקיים מצוות כמו שצריך, ואף ש"אונס רחמנא פטרי'" אבל "כמאן דעביד לא אמרינן". וההוראה מזה בכלל: יש להתעסק בהפצת היהדות גם אם נדמה שזה על חשבון השלימות בתומ"צ. והוראה זו נוגע במיוחד בשנים האחרונות, שאלפי יהודים יצאו "משם" שלא יודעים כלום בעניני יהדות וצריכים עידוד וחיזוק וכו', שאין לחכות עד שהם יבואו אלא יש ללכת אליהם ולהראות להם את דרך היהדות וכו'.

משיחת כ' מנחם אב ה'תשל"ה

היום יום כ' אב - בציור


היום יום כ' מנחם אב


סוף זמן קריאת שמע וזמני היום


ווארטים


״אם אתה מתכוון להיות משהו פחות ממה שאתה מסוגל להיות, סביר להניח שתהיה אומלל כל חייך...״

חמש שנים עבדתיך באמונה, – אמר פקיד לאדוניו.  – עכשיו אני מבקש, שתוסיף לי על שכרי.
תמה האדון:
שכרך מאה רובל לחודש.  שמא אין זה מספיק למחייתך?
למחייתי מספיק, – השיב הפקיד, – אבל לא על הלחם לבדו יחיה האדם.  פעמים יש לו לאדם צורך גם בתענוג...
אם תענוג אתה מבקש, –  הפסיקו האדון, – מה עניינה של תוספת-שכר לכאן?  לך וצום שני ימים רצופים ותראה כמה תענוג יהיה לך כשתשב לאכול ביום השלישי.

מרננים עליך, – אמר סוחר לגזברו, – שאתה גונב מן הקופה שלי.
ואתה מה רצונך, – החזיר לו הגזבר, – שאהיה גזבר לך ואגנוב מקופתם של אחרים?

סוחר הרגיש בגזברו, שהוא מבריח ממון מן הקופה.  עמד ופטרו.  התחיל הגזבר טוען לפניו:
זקנתי בעבודתי עמך; עכשיו אתה פוטרני.  מה יאמרו הבריות, ואנה אני בא?
אף אני חס עליך, – החזיר לו הסוחר.  – אבל מה אעשה?  הלואי ויוסיף לי אלהים שנה על שנותי כנגד כל שקל, שדבק בידך מן הקופה.
ישמורך אלהים!  – הפסיקו הגזבר – חייך ימאסו עליך, חלילה.

 יום שמלאו לו לסוחר מפורסם חמישים שנה עשו לו קרוביו וידידיו משתה גדול.  באו גם פקידיו אל המשתה והביאו איגרת של ברכה לחתן-היובל.  נטל הוא את האיגרת מידם ואמר להם:
רבותי, יקרה וחביבה עלי ברכתכם, ובשכרה אני נותן לכם במתנה גמורה – כל מה שגנבתם משלי עד היום.

הפסוקים שיזרזו את הישועה הפרטית


בערל פרידמאן נשיא האהרונים אומר שסגנו יצחק רוזנבערג זייף חתימתו בערכאות נגד סאטמאר של הזאלונים

video

היום היארצייט של וואלס‎


הגאון החסיד רבי שאול אלתר ראש ישיבת שפת אמת אצל האדמו"ר מסרט ויזניץחיפה: ראש ישיבת שפת אמת גור הגאון האדיר רבי שאול אלתר שליט"א ביקר צל האדמו"ר מסערט ויזניץ במעונו שברמת ויזניץ, הביקור ארך כחצי שעה ושחחו בד"ת. לאחר הביקור האדמו"ר ליווה את ראש הישיבה עד לרכבו שם נפרדו לשלום.

הגאון החסיד רבי שאול אלתר סנדק בחיפה ראש ישיבת שפת אמת הגאון ר' שאול אלתר בסנדקאות היום בבית החסידים גור בחיפה

ניגון רוז'ין במצווה טאנץ בחתונה של בת האדמו"ר מקרלין סטולין שליט"א‎

video

הרב מרדכי קארפ באומן


החזן יעקב רוזנפלד בהכנות

video

אמנון יצחק מתפלל בשווייץ


א-ל בקודש חזיתיך

video

יום שלישי י"ט אב תשע"ה - מעמד סיום ליקוטי מוהר"ן הנלמד במסגרת העמוד היומי בראשות הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר שליט"א

טאטע השיבנו

video

מעמד סיום הספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" בעיה"ק צפת
אמש התקיים מעמד אדיר, של סיום הספה"ק "ליקוטי מוהר"ן", במסגרת לימוד "העמוד היומי". המעמד נועד במיוחד עבור כלל הבחורים-חסידי ברסלב, והוא התקיים בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב בעיה"ק צפת ת"ו. צילום: יעקב נחומי
לפני כעשרים שנה, נוסד ע"י כלל רבני וזקני ברסלב, לימוד קבוע בספרו הק' של מוהר"ן מברסלב "ליקוטי מוהר"ן", במסגרת של עמוד יומי. במסגרת זו מסיימים את לימוד הספר כולו במשך כשנה.
בכל שנה מתקיימים 'סיומים', בכלל ריכוזי חסידי ברסלב בארץ ובעולם, בו מדברים על חשיבות הלימוד בספה"ק ליקוטי מוהר"ן, ועל חשיבות הקביעות בלימוד. ובזה מתחדשים להתחיל מחזור נוסף, וחוזר חלילה.
במסגרת זו, התקיים אמש סיום המחזור התשע-עשרה, שאף הוא נחגג בעשרות ומאות מקומות ברחבי העולם. אך בפעם הזו הוחלט – ע"י ע"י ארגון "נעשה ונשמע", ארגון המרכז את כלל הפעילויות הציבוריות בחסידות ברסלב - לערוך מעמד מיוחד עבור בחורי החמד-צעירי הצאן, לעורר אותם על חשיבות הלימוד, ולהעמיד אותם במסילה העולה בית קל.
המעמד התקיים בבית הכנסת הגדול של חסידי ברסלב בעיה"ק צפת, בראשות הרה"ח ר' אלעזר מרדכי קעניג, לשם התאספו ובאו הבחורים מכל רחבי הארץ, יחד עם רבני וזקני ברסלב. להתאחד יחד בשמחה של מצוה לגמרה של תורה, ולהתחדש בלימוד תורת רביה"ק מוהר"ן מברסלב, והליכה בדרכיו הק'.
***
את המעמד פתח הרה"ח ר' יהודה דייטש, שדיבר על החשיבות של ההתקשרות הקבועה אל הרבי, וזאת ע"י הלימוד בספריו באופן יום יומי, שבכך זוכה הלומד להיות ב'קשר' קרוב וחי עם רבו, ולינוק ממנו הארה ודעת לכל פרט מחייו.
לאחר מכן נערך הסיום ע"י הרה"ח ר' אלעזר מרדכי קעניג שליט"א, שהאריך בחשיבות הקביעות והעמידה במסגרת, וגם הודה ברבים על חסדי ה' שליוו אותם בימים האחרונים. ולאחריו פתח הרה"ח ר' נתן מימון את המחזור החדש, והרחיב בגדולת הצדיקים שמאירים לנו את הדרך בתוך הגלות, כיצד למצוא את הנתיב הנכון להתחבר לאור התורה.
לסיום, נשמעו דברי נעילה מפי הרה"ח ר' יעקב נתן אנשין, שהרחיב לתאר כיצד העולם עובר 'ניעור' מקצה לקצה, עד שקשה להחזיק מעמד, והעצה לזה היא רק להחזיק חזק בדרכם של הצדיקים, וזאת ע"י אחיזה קבועה בלימוד תורתם, ועי"ז אפשר להינצל מהשיטפון הנורא, ולזכות לגאולה.
לאחר מכן, נסעו כולם יחד לציונו הקדוש של התנא האלוקי רשב"י זיע"א, שם התקיימה הדלקה מיוחדת, וריקודים סוחפים ומרגשים לתוך השעות הקטנות של הלילה. ולאחר מכן התפזרו כל אחד למקומו.
המשתתפים כולם יצאו מרוגשים, תחת רושם עז של התעוררות והתחדשות, שלבטח תלווה אותם עוד תקופה ארוכה בעז"ה.

לגלריה כנסו כאן:

אברימי רוט בחזרות לקונצרט‎

video

היום יום רביעי כ' אב יתקיים מעמד סיום ליקוטי מוהר"ן הנלמד במסגרת העמוד היומי בביהכ"נ אור נתן בבית שמש


במסגרת פינת "הגשמת חלומות": פינחס דולינסקי - "האם יבש המעיין"

video

לא-מכבר הפתיע אותי מנחם טוקר בשידור חי בתכניתו "זמן אוויר" ברדיו "קול חי" במסגרת פינת "הגשמת חלומות", כשבקו השני מאזין ובפיו בקשה: זמר בתחילת דרכו עם סינגל חדש ואין לו יכולת כלכלית להשקיע בקמפיין יחסי-ציבור. כמובן שהמאזין נענה בחיוב, ואנו שמחים לפרגן לאמן בתחילת הדרך ולשמש כשופר לכלל אמצעי המדיה ומאחלים לו את כל ההצלחה שבעולם. וכעת מוגש בפניך סינגל הביכורים של פינחס דולינסקי "האם יבש המעיין".

פינחס דולינסקי, בן 23 למד בישיבת "תורת החיים". השיר הוקלט ובושל ע"י אבי טל באולפני מידיקול בי-ם. גיטרות עמית יצחק. בס וקלידים אבי טל. שירה מילים ולחן -של דולינסקי.

מירון: שוואקי ולפידות הגיעו לביקור בחסדי שבתאי - תמונותרגע לפני ההופעה שמתקיימת כעת לרגל חופשת בין הזמנים ב'עין הוזים' שבסמוך למירון מטעם המועצה האזורית מרום גליל, ענק הזמר החסידי יעקב שוואקי והזמר ישי לפידות הגיעו לביקור אצל ר' יוסי זליקוביץ יו"ר חסדי שבתאי במירון והתרשמו מפעילות החסד של הארגון במירון וישובי הסביבה.
בהופעה משתתפים כעת כאלפיים איש מתושבי מירון, צפת, טבריה, וישובי הגליל.
צילום: דוברות חסדי שבתאי 

לגלריה כנסו כאן:

משחיר את המודעות נגד אמנון יצחק

video

יום ג' עקב - י"ט אב תשע"ה - תמונותלגלריה כנסו כאן:

מכונית הליקופטר של העידן החדש

video

הצלחה אדירה ללונה פארק ביתר-לנד

מאת ביתריסט

אלפי ילדים גדשו גם היום את "ביתרלנד" הלונה פארק הענק שהקימה עיריית ביתר - חינם עבור ילדי העיר.
גם היום נמשכה חלוקת שתיה קרה באמצעות משאית מיוחדת, שהשקתה את באי המקום בפטל קר, ללא עלות!
בעיריית ביתר מסכמים עד כה בסיפוק רב את הפעילות, שהודות להכנות המדוקדקות מתנהלת ללא תקלות, למרות ההיקף העצום של הילדים שהגיעו ליהנות בלונה פארק הענק

כך נלחמו על הקמת מדינת ישראל

video

אלימות בישראל - ערבים חילונים חרדים


הושענא

video

המבשר

איזה קידוש

video

עיתוני הבוקר


בן גוריון: אין דבר כזה ישות פלשתינאית זה מושג מומצא

video

עוד נשים מעידות נגד יהודה סילבר


אנחנו מוקיעים ומגנים את הרוצחים, הם קוראים כיכרות על שם רוצחי ילדים‎

video

קוויי הנייעס נסגרים